Start > Teori & trafikregler > Stanna & parkera

Regler kring stannande och parkerande

Stanna

Stannande innebär att fordonet är stillastående av annan anledning än för att:

 • Undvika fara.
 • Trafikförhållandena kräver det.
 • Parkera.

Förbjudet att stanna och parkera (stoppförbud)

Viktigt förtydligande om stannande och parkerande före/efter övergångsställe

Det är förbjudet att stanna och parkera inom 10 meter före ett övergångsställe, men inte efter.

Före övergångsställe

Parkera före övergångsställe.
Det röda området ser du inte. När en fotgängare lämnar det röda området är marginalen i princip obefintligt, vilket gör att du knappt hinner reagera innan olyckan är ett faktum.

Efter övergångsställe

Parkera efter övergångsställe.
Sikten är fortfarande skymd i det röda området, men den stora skillnaden är att du har en mycket större marginal att upptäcka fotgängaren här.

Men vore det inte säkrast att förbjuda stannande och parkering både före och efter?
– Jo, men praktiska överväganden måste också göras. I städer är det ofta brist på plats och ett förbud även efter skulle innebära att många parkeringsplatser försvinner. Jämför med hastighetsgränserna – landsvägar skulle vara mycket säkrare om hastighetsgränsen var 30 km/h, men det skulle inte vara praktiskt.

Vägmärket anger att du inte får parkera efter övergångsstället. Notera dock att du inte heller får parkera eller stanna före övergångsstället på grund av 10-metersregeln.

Parkera

Parkering innebär att fordonet, med eller utan förare, är uppställt av annan anledning än för att:

 • Undvika fara.
 • Trafikförhållandena kräver det.
 • Lasta på och av.
 • Släppa av och plocka upp passagerare.

Förbjudet att parkera (parkeringsförbud)

Allmänt om stannande och parkerande

 • En blå ensam P-tavla innebär att parkering är tillåten i max 24 timmar på vardagar. Lördag (dag före helg) och söndag (helgdag) är inte tidsbegränsade. Notera att tilläggstavlor ofta begränsar tiden.
 • P-skiva används ibland i stället för parkeringsbiljett. Det anges med tilläggstavla när P-skiva ska användas. Ställ in ankomsttiden (närmast följande halvtimmen) på parkeringsskivan. Ankomsttiden är när du ankommer till parkeringsplatsen och påbörjar parkeringen, inte när du kommer tillbaka och ska hämta bilen.
  • Börjar parkering 13:02 – ställ P-skivan på 13:30.
  • Börjar parkering 14:40 – ställ P-skivan på 15:00.
 • Det är förbjudet att lämna nycklarna i en parkerad bil. Ett barn ska exempelvis inte kunna starta bilen och orsaka en olycka.
 • På sommaren kan det bli mycket varmt i en bil. Lämna därför aldrig barn och husdjur ensamma i en parkerad bil under sommaren.
 • På en parkeringsplats för rörelsehindrade får endast de som har tillstånd parkera. Utan tillstånd är det endast tillåtet att stanna där för på- och avstigning.
 • Endast tillåtet att stanna eller parkera på vägens högra sida.
 • Stannande eller parkerande ska ske så långt från mitten av vägen som möjligt.
 • Parkerar du längs en väg när det är mörkt, ska du ha parkeringsbelysningen tänd för att andra trafikanter ska se din bil.
 • Vridning av hjulen för att förhindra att bilen rullar ut i gatan:
  • Uppförsbacke (motlut): Från kantstenen, vrid ratten åt vänster så att hjulen pekar ut mot gatan.
  • Nedförsbacke (medlut): Mot kantstenen, vrid ratten åt höger så att hjulen pekar inåt mot kantstenen.

Du får inte parkera vid den röda pilen utan tillstånd. Däremot får du stanna för att släppa av eller hämta passagerare.

Tidsangivelser på tilläggstavla

Parkering, tilläggstavla med tidsangivelser.

Normalt brukar man säga att siffrorna inom parentes ”gäller på lördagar”. Detta är nästan alltid sant. Helt korrekt är dock att säga att siffrorna inom parentes gäller vardag före sön- eller helgdag. Om det är nyårsdagen (röd helgdag) en onsdag, betyder det att dagen före (tisdagen alltså) ska räknas som lördag, eftersom det är en vardag före sön- eller helgdag.

Notera: I trafikjuridik har en vanlig vecka 6 vardagar: måndag–lördag.

Områdesmärke

 • Ett områdesmärke med parkeringsförbud innebär att det är förbjudet att parkera inom området.
  • Undantag: Parkering tillåten på anvisade platser (där P-skyltar sitter).

Datumparkering

 • Jämnt datum: Förbjudet att parkera på sidan med jämna husnummer (exempelvis 2, 16, 40).
 • Udda datum: Förbjudet att parkera på sidan med udda husnummer (exempelvis 3, 17, 41).
 • Finns för att plogbilar och liknande ska kunna arbeta ordentligt.

Busshållplatser

 • Du får stanna för på- och avstigning om det inte hindrar buss eller spårvagn. Att stanna för att lasta är inte tillåtet.
 • Reglerna gäller på den markerade hållplatsen. Saknas markering gäller reglerna 20 meter före och 5 meter efter hållplatsen. Detta eftersom bussen behöver mer plats för att komma in till hållplatsen än för att komma därifrån.

Förutsatt att du inte hindrar någon buss får du stanna för på- eller avstigning. Du får dock aldrig stanna för att lasta.

Fordonet kan bogseras bort om det

 • Står på plats som är osäker, hindrar trafiken eller försvårar vägunderhåll.
 • Står på plats där det är förbjudet att stanna/parkera.
 • Ej är lämpligt för trafik (exempelvis körförbud, fordonsvrak eller obetalda skulder).

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
16
I dag 20:11
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Teoriprov, gratis demo