Start > Teori & trafikregler > Cirkulationsplats (rondell)

Cirkulationsplats (rondell) – körkortsteori

 • Märks ut med skylten Cirkulationsplats.
 • Rondellen är det runda området i mitten och cirkulationsplatsen är hela området med vägen och rondellen.
 • Du har väjningsplikt mot alla som redan kör i cirkulationsplatsen.
 • Sväng in åt höger och kör moturs/motsols i cirkulationsplatsen.
 • Fördelar med cirkulationsplatser:
  • Säkra – de låga hastigheterna leder inte till allvarliga trafikolyckor.
  • Lätta att förstå – det är sällan bilar kör åt fel håll eller inte lämnar företräde innan de kör in.
  • Jämnare trafikflöde – trafiken jämnas ut och långa köer som förekommer vid korsningar med trafiksignaler minskas.

Hur man ska köra i cirkulationsplatser

 • Välj det lämpligaste körfältet för din fortsatta resa.
 • Följ vägmärken och vägmarkeringar.
 • Använd blinkers när du byter körfält.
  • Du får bara byta körfält om det sker utan hinder eller fara för övrig trafik.
 • Underlätta andra förares körfältsbyten genom att anpassa hastigheten.
 • Försök att ligga i körfältet längst till höger innan du kör ut. Detta är inget krav, men det ökar trafiksäkerheten.
 • Du ska blinka ut (åt höger alltså) när du lämnar cirkulationsplatsen.

Köra rakt fram i cirkulationsplats

Köra rakt fram i cirkulationsplats.

1. Placera dig till höger. Blinka dock inte.

2. När du är vid refugen eller liknande som tillhör avfarten innan du ska svänga ut, blinka åt höger.

3. Sväng ut ur cirkulationsplatsen.

Svänga till höger i cirkulationsplats

Svänga till höger i cirkulationsplats.

1. Placera dig till höger och blinka gärna åt höger direkt, eftersom det gör din avsikt tydligare.

2. Håll till höger. Höger blinkers ska vara på.

3. Sväng ut ur cirkulationsplatsen.

Svänga till vänster i cirkulationsplats

Svänga till vänster i cirkulationsplats.

1. Blinka åt vänster för att signalera till B och C att du ska fortsätta runt till vänster.

Det är sant att endast högerblinkning vid utfart borde ge samma information. Problemet är att många förare missar att blinka höger innan utfart. I och med detta öppnas möjligheten för B och C att chansa. C kanske tänker: ”Här kör de flesta rakt fram utan att blinka ut, jag chansar och kör.” Resultatet blir en krock. Om du blinkar vänster signalerar du: ”Jag ska faktiskt runt, tänk inte ens tanken på att köra ut framför mig.

2. Blinka åt höger för att visa att du ska ut.

3. Sväng ut ur cirkulationsplatsen.

Förtydligande angående blinkning till vänster

Finns det inga tydliga regler kring vänsterblinkning i cirkulationsplatser?
– Nej, vänsterblinkning är ett otydligt område. Transportstyrelsen och Polisen är mycket tydliga med att man alltid ska blinka höger vid utfart. Samma tydlighet kring vänsterblinkersanvändning finns tyvärr inte.

Det finns inga specifika regler om hur man ska blinka just i en cirkulationsplats. Du ska alltid göra det för att visa din avsikt när du svänger eller förflyttar bilen i sidled. Kort kan man säga att en liten eller normalstor cirkulationsplats ska behandlas som en korsning; det vill säga att man blinkar i den riktning man är på väg […] En större cirkulationsplats ska i stället behandlas som en runtgående enkelriktad gata och då blinkar man när man […] byter körfält.” (Bo Göingberg, utredare på Transportstyrelsen)

I Transportstyrelsens broschyr om cirkulationsplatser står det ”inget krav på att ge tecken vid infart”, hur kommer det sig?
– Hela citatet är: ”Det finns inget krav på att ge tecken vid infart eftersom det endast finns ett val av körriktning.” Transportstyrelsen fokuserar i det citatet endast på själva infarten, alltså att du ska köra åt rätt håll (motsols). Detta är ett ganska märkligt fokus. Trafikskolor som förespråkar vänsterblinkning gör det för att signalera riktning på den fortsatta färden, inte för att signalera infart.

Är det alltid bäst att blinka vänster om jag ska åt vänster?
– Nej, i vissa fall är det inte lämpligt. I exemplet ska A till vänster, men väljer höger körfält (ej rekommenderat). Om A blinkar vänster i denna situation, tolkar B det som att A vill byta körfält. Tydligast är att A avstår från att blinka vänster. Tydlighet kring körfältsbyte är viktigare än att visa riktning på den fortsatta färden.

Svänga vänster i en cirkulationsplats med flera körfält.

Du vill fortsätta rakt fram. När du lämnar cirkulationsplatsen måste du ge tecken med höger blinkers, trots att du kör rakt fram och knappt svänger.

Det finns även rundade vägar som inte är cirkulationsplatser. Här närmar du dig en cirkelformad vägkorsning som inte är en cirkulationsplats. Du kan se det genom att det saknas vägmärken för cirkulationsplats/väjningsplikt vid infart. Det går också att se baksidan på en väjningspliktsskylt som gäller för trafik från vänster (A).

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
6
I dag 12:18
7
I går 17:33
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortstest