Start > Teori & trafikregler > Cirkulationsplats (rondell)

Cirkulationsplats (rondell) – körkortsteori

 • Märks ut med skylten Cirkulationsplats.
 • Rondellen är det runda området i mitten och cirkulationsplatsen är hela området med vägen och rondellen.
 • Du har väjningsplikt mot alla som redan kör i cirkulationsplatsen.
 • Sväng in åt höger och kör moturs/motsols i cirkulationsplatsen.
 • Fördelar med cirkulationsplatser:
  • Säkra – de låga hastigheterna leder inte till allvarliga trafikolyckor.
  • Lätta att förstå – det är sällan bilar kör åt fel håll eller inte lämnar företräde innan de kör in.
  • Jämnare trafikflöde – trafiken jämnas ut och långa köer som förekommer vid rödljuskorsningar minskas.

Hur man ska blinka och köra i cirkulationsplatser

Körning inne i cirkulationsplatsen

 • Välj det lämpligaste körfältet för din fortsatta resa.
 • Följ vägmärken och vägmarkeringar.
 • Använd blinkers när du byter körfält.
  • Du får bara byta körfält om det sker utan hinder eller fara för övrig trafik.
 • Underlätta andra förares körfältsbyten genom att anpassa hastigheten.

Utfart ur cirkulationsplats

 • Försök att ligga i körfältet längst till höger innan du kör ut. Detta är inget krav, men det ökar trafiksäkerheten.
 • Du ska blinka ut (åt höger alltså) när du lämnar cirkulationsplatsen.

Du vill fortsätta rakt fram. När du lämnar cirkulationsplatsen måste du ge tecken med höger blinkers, trots att du kör rakt fram och knappt svänger.

Köra rakt fram i cirkulationsplats

Köra rakt fram i cirkulationsplats

1. Placera dig till höger. Blinka dock inte.

2. När du är vid refugen eller liknande som tillhör avfarten innan du ska svänga ut, blinka åt höger.

3. Håll till höger och sväng ut ur cirkulationsplatsen. Höger blinkers ska vara på.

Svänga till höger i cirkulationsplats

Svänga till höger i cirkulationsplats

1. Placera dig till höger och blinka gärna åt höger direkt, eftersom det gör din avsikt tydligare.

2. Håll till höger.

3. Sväng ut. Höger blinkers ska vara på.

Svänga till vänster – liten cirkulationsplats

Svänga till vänster i en liten cirkulationsplats

1. Blinka vänster. Om du inte gör det blir det svårt för personer som ska in i cirkulationsplatsen att bedöma din avsikt, eftersom avstånden är så små. Din svängningsmanöver mellan 1 och 2 blir granska kraftig, vilket ytterligare talar för blinkersanvändning.

2. Blinka åt höger för att visa att du ska ut.

3. Sväng ut ur cirkulationsplatsen. Höger blinkers ska vara på.

Svänga till vänster – stor cirkulationsplats

Svänga till vänster i en stor cirkulationsplats

1. Placera dig till vänster och kör in.

2. Håll till vänster. Till skillnad från den lilla cirkulationsplatsen, är avstånden här stora och förflyttningen i sidled görs på ett mjukt sätt. Du kan blinka vänster om du vill, men det är inte lika viktigt som i den lilla cirkulationsplatsen.

3. När du är vid refugen eller liknande som tillhör avfarten innan du ska svänga, förflytta dig då åt höger och visa det genom att blinka åt höger (följ samma rutin som vid körfältsbyte).

4. Håll till höger och sväng ut ur cirkulationsplatsen. Höger blinkers ska vara på.

Förtydligande angående blinkning till vänster

Finns det inga tydliga regler kring vänsterblinkning i cirkulationsplatser?
– Nej, vänsterblinkning är ett otydligt område. Transportstyrelsen och Polisen är mycket tydliga med att man alltid ska blinka höger vid utfart. Samma tydlighet kring vänsterblinkersanvändning finns tyvärr inte.

Det finns inga specifika regler om hur man ska blinka just i en cirkulationsplats. Du ska alltid göra det för att visa din avsikt när du svänger eller förflyttar bilen i sidled. Kort kan man säga att en liten eller normalstor cirkulationsplats ska behandlas som en korsning; det vill säga att man blinkar i den riktning man är på väg […] En större cirkulationsplats ska i stället behandlas som en runtgående enkelriktad gata och då blinkar man när man lämnar cirkulationen eller när man byter körfält.” (Bo Göingberg, utredare på Transportstyrelsen)

Hur vet jag att en cirkulationsplats är ”liten”?
– Det måste du själv bedöma. Jämför med att du själv måste bedöma lämplig hastighet med hänsyn till väglaget.

Senaste foruminläggen

Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023
Ladda ner Teoribok
PDF   348 sidor   28 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023 Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortstest