Besiktning – information och fakta om kontrollbesiktningen

Bilprovningen

Bilprovningen – ett av flera alternativ.

Kontrollbesiktningen görs för att minska antalet olyckor som orsakas av tekniska fel samt för att reducera onödigt stora utsläpp av miljöskadliga ämnen.

Besiktningen är obligatorisk i Sverige och utförs av ett godkänt besiktningsföretag.

Vad som kontrolleras vid besiktningen

 • Stommen – att bilens bärande konstruktion inte skadas av till exempel svår rost.
 • Hjul och styrsystem – att det inte är skador på fram- eller bakvagnen. Däckens skick och mönsterdjup kontrolleras även.
 • Drivsystem – motorn, el-, avgas- och drivsystem.
 • Bromssystem – bromsarnas funktion, effektivitet och jämnhet.
 • Karosserisäkerhetsbälten, vindrutor och dörrar.
 • Kommunikationbelysning, blinkers, tuta, spolarvätska och varningstriangel.
 • Miljö – avgasutsläppen jämförs med gränsvärden.
 • Övrigt – dragkrok, instrumentlampor och hastighetsmätare.

Hur ofta och när bilen ska besiktas

Normalt får du utskick från ett eller flera besiktningsföretag när det är dags för besiktning. Du är dock själv ansvarig för att se till att besikta fordonet i tid.

Den 20 maj 2018 infördes nya besiktningsregler. Det gamla systemet med sista siffran i registreringsnumret togs bort.

När en bil ska besiktas enligt de nya reglerna 20 maj 2018

 • En ny bil ska besiktas första gången senast 3 år (36 månader) efter den månad då bilen första gången togs i bruk.
 • Andra gången senast 2 år (24 månader) efter den månad då föregående besiktning gjordes.
 • Därefter senast 14 månader efter den månad då föregående besiktning gjordes.

Förenklat kan man säga att en bil som är äldre än 5 år ska besiktas varje år. Boka gärna besiktning samma månad varje år och se de extra 2 månaderna som en säkerhetsmarginal.

Notera också att sista dagen för besiktning alltid är sista dagen i månaden. Detta eftersom tiden börjar räknas först efter den månad då föregående besiktning gjordes.

Exempel på besiktningsdatum

 • När ska en bil som togs i bruk första gången 2 april 2021 besiktas?
  • Senast 30 april 2024
 • När ska en bil som besiktades första gången 5 oktober 2021 besiktas nästa gång?
  • Senast 31 oktober 2023
 • Din bil är av årsmodell 2014 och senaste besiktningen var 8 juni 2021. När måste du besikta bilen igen?
  • Senast 31 augusti 2022

Fler besiktningsregler

 • Om besiktning inte sker under de föreskrivna månaderna får fordonet automatiskt körförbud tills det besiktas.
 • Du måste rätta till de fel som påpekas under besiktningen. Annars får fordonet körförbud.
 • En polis eller bilinspektör har rätt att kontrollera ett fordon när som helst, en så kallad flygande inspektion.
 • Om fordonet ändras (exempelvis om motorn byts ut) måste fordonet registreringsbesiktas inom 1 månad. Skilj alltså på begreppen besiktning och registreringsbesiktning.

Besikta eller besiktiga?

Man kan säga både besikta och besiktiga. Transportstyrelsen har dock valt besikta, som även är Språkrådets rekommendation: ”Vi rekommenderar besikta. Det är kortare och hänger ihop med besiktning liksom det enkla sikta.

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortstest med 65 frågor

Senast uppdaterad 2021-01-22.