Styrning – bilens styrsystem och uppträdande (körkortsteori)

Överstyrning

 • Bilen svänger för mycket eftersom bakdäcken tappar greppet.
 • Får bakhjulssladd.
 • Drabbar oftast bakhjulsdrivna bilar.
 • För att undvika överstyrning, sätt de bästa däcken bak.

Kan leda till överstyrning

Illustration: överstyrning

Överstyrning

Först gör föraren en normal rattrörelse för att bilen ska svänga i kurvan.

Föraren märker dock att bakhjulen tappar greppet och glider åt vänster, vilket föraren försöker kompensera för genom att vrida ratten åt vänster i stället för höger (så att bilens framhjul också färdas åt vänster, i hopp om att få bilen rak och kontrollerbar igen).

Bakhjulens grepp är dock för dåligt, så bakhjulssladden fortsätter.

Notera att de röda hjulen alltid pekar i vägens riktning, vilket är eftersträvansvärt. Hade föraren hållit kvar ratten åt höger i början, skulle bilen ha snurrat mycket snabbare och kraftigare.

Understyrning

 • Bilen svänger för lite eftersom framdäcken inte har tillräckligt med grepp.
 • Bilen vill fortsätta rakt fram i kurvan.
 • Drabbar oftast framhjulsdrivna bilar. (De flesta nya bilar är framhjulsdrivna.)
 • Bättre än överstyrning, eftersom understyrning ställer lägre krav på föraren.

Kan leda till understyrning

 • Vattenplaning på framdäcken.
 • Inbromsning utan ABS-bomsar.
 • Kraftig acceleration i framhjulsdriven bil.
 • Dåligt med luft i framdäcken.
 • Framtung bil (för mycket last fram).
 • Slitna framdäck.
 • Tillkopplad släpvagn eller husvagn.
 • Spärrad differential (hjulen tvingas att röra sig lika fort i kurvor).

Illustration: understyrning

Understyrning

Först gör föraren en normal rattrörelse för att bilen ska svänga i kurvan.

Föraren märker dock att bilen inte reagerar tillräckligt mycket, så föraren gör en skarpare rattrörelse.

Friktionen mellan däcken och vägen är dock för liten. Utan friktion fortsätter bilen på samma kurs som innan. Nu finns det dock en viss friktion, så resultatet blir att bilen halvt fortsätter rakt fram och halvt svänger skarpt åt höger.

Notera att föraren hela tiden har hjulen pekandes i vägens riktning, vilket är bra. Utan hjulens vridning skulle bilen ha fortsatt precis rakt fram och därmed kört av vägen mycket tidigare.

Styrsystemet

 • Servostyrning är ett hjälpmedel som gör att det går lättare att vrida på ratten.
 • Hugg i ratten innebär troligen att det har kommit in smuts eller luft i servon.
 • Rattfrossa är skakningar i ratten som vanligen beror på obalans i framhjulen eller glapp i styrningen.

Elektronisk stabilitetskontroll

En dator med sensorer känner av ifall något hjul spinner eller om bilen hastigt vrids åt något håll. Med denna information räknar datorn ut vilken den bästa åtgärden för att klara upp situationen är (exempelvis att bromsa ett av hjulen).

Dessa beräkningar och korrigeringar sker så snabbt att du som förare oftast inte hinner märka något. De elektroniska systemen är mycket bra ur trafiksäkerhetssynvinkel!

Olika namn

Olika bilmärken har olika namn på sina elektroniska system. Exempel på några:

 • Antisladdsystem
 • Antispinnsystem
 • DSTC (Dynamic Stability and Traction Control)
 • ESP (Electronic Stability Program)
 • ESC (Electronic Stability Control)

Vattenplaning

Vattenplaning innebär i princip att bilen blir en båt utan styrning. Däcken hinner nämligen inte pressa undan allt vatten och får därmed inte kontakt med vägen. Bilen ”flyter” med andra ord på vattnet.

Moddplaning är samma sak som vattenplaning, fast det handlar då i stället om snö och slask.

Ökar risken för vattenplaning eller liknande kontrollförlust

 • Stora vattensamlingar.
 • Hög hastighet.
 • Breda däck.
 • Däck med dåligt mönsterdjup.

Att göra om du drabbas av vattenplaning

 • Gör inga hastiga rattrörelser.
  • Hjulen ska peka i vägens riktning, så att du inte får sladd när greppet kommer tillbaka.
 • Tryck ner kopplingen.
 • Släpp gasen.
 • Bromsa inte.
Vattenplaning

Röd = mängden vatten som måste pressas undan innan däcken får kontakt med marken.

Bredare däck innebär mer vatten som måste pressas undan, vilket leder till större risk för vattenplaning. Det smala däcket skär som en kniv genom vattnet. Det breda blir i stället en okontrollerbar båt.

Teoriprov online – testa dina kunskaper

Teoriprov Körkortonline.se Gratis demo – testa 65 frågor

Senast uppdaterad 2021-01-22.