Start > Teori & trafikregler > Väjningsregler

Väjningsregler – körkortsteori

Grunden för alla väjningsregler är att ingen har rättigheter i trafiken, utan det enda som finns är gemensamma skyldigheter. Olika perspektiv på samma situation:

 • ”Jag har företräde, eftersom jag kör på en huvudled.”
  Tankar på att du har rätt till att ta för dig av något i trafiken är farliga.
 • ”De andra bilarna har väjningsplikt mot mig, eftersom jag kör på en huvudled.”
  Bra och trafiksäkert tankesätt.

Du ska rakt fram. Detta är en situation där alla har skyldigheter. A måste släppa fram dig enligt svängningsregeln, B måste väja för A enligt högerregeln, du måste väja för B enligt högerregeln och ingen av er får köra in i korsningen och stanna (blockeringsregeln).

Väjningsplikt

 • Släpp fram korsande trafik.
 • Du ska tydligt visa att du tänker släppa fram medtrafikanterna. Bromsa exempelvis i god tid i stället för att skapa osäkerhet genom att tvärnita precis innan korsningen.
 • Stanna om det krävs, men du måste inte alltid stanna som vid stopplikt.

Trafiksignalen är släckt. Detta innebär att du ska gå efter vägmärket som säger att du har väjningsplikt mot trafiken i cirkulationsplatsen.

Förtydligande om väjningsplikt

Din väjningsplikt gäller mot all trafik på hela vägen du kör in på.

I exemplet kör B om C i samband med korsningen. A har väjningsplikt mot B, trots att B befinner sig på fel sida av vägen.

Väjningsplikt mot hela vägen.

Stopplikt

 • Samma som väjningsplikt, fast du måste stanna oavsett om du tycker att det är nödvändigt eller inte.
 • Att rulla långsamt är inte tillåtet, du måste stå helt stilla (räcker oftast med någon sekund).
 • Stanna precis innan stopplinjen. Saknas stopplinje ska du stanna precis innan du kör in på den korsande vägen.
 • Vid kö måste fortfarande varje bil stanna vid stopplinjen. Det är inte tillåtet att haka på när framförvarande kör.
 • Flervägsstopp innebär att alla anslutande vägar har stopplikt. Lämpligast är att den som först stannade också först kör. Korsningar med flervägsstopp är ovanliga.

Att bryta mot stopplikten är allvarligt. Det är en av de saker som specifikt nämns i lagtexten under stycket om kriterier för indraget körkort. Du kan alltså bli av med körkortet om du rullar långsamt i stället för att stanna!

Du måste stanna vid stopplinjen. Detta trots att bussen nyss stannat och trots att du bedömer att sikten är god. Är det 100 bilar i kö vid en stoppskylt, måste alla 100 stanna. Ingen får köra utan att ha stannat.

Huvudled

 • Alla som ska in på huvudleden måste lämna företräde åt trafikanterna på huvudleden.
 • Märks ut med en huvudledsskylt där huvudleden börjar.
  • Skylten upprepas normalt efter varje korsning, om det inte ändå tydligt framgår att huvudleden fortsätter efter korsningen.
 • Upphör när ett slutmärke är uppsatt.

Förtydligande om huvudledsskylten

Märket Huvudled är upprepat efter varje korsning, inte före korsningen.

Varför efter och inte före korsningen?
– Så att de anslutande bilarna också ska se märket och veta att de kör in på en huvudled.

Om skylten sitter efter korsningen, hur vet jag då att vägen är en huvudled även innan korsningen?
– Det finns normalt många tecken på att det är huvudled även innan korsningen:

Huvudled även innan korsningen.

Huvudled även innan korsningen.

 • Om du kör på huvudleden har du säkert sett huvudledsskyltar tidigare under färden (jämför med att du ska komma ihåg maxhastigheten).
 • Om du ska svänga in på en huvudled finns det oftast skyltar och vägmarkeringar som talar om att du har stopp- eller väjningsplikt.

Transportstyrelsen anger dessutom att en huvudledsskylt inte sitter direkt efter en korsning om vägen inte är en huvudled även innan korsningen.

Högerregeln

 • Lämna företräde åt trafik som kommer från höger.
 • Gäller där det inte finns andra väjningsregler.
 • Skylten Varning för vägkorsning sätts ibland upp för att förtydliga att högerregeln ska tillämpas.
 • Högerregeln gäller inte bara i korsningar, utan överallt där fordons kurser skär varandra.

Förtydligande om högerregelsskylten

Märket Varning för vägkorsning behöver inte sitta uppe för att högerregeln ska gälla.

Skylten är bara ett förtydligande vid extra svåra korsningar och det absolut vanligaste är att märket inte finns uppsatt där högerregeln ska tillämpas.

Men varför är märket inte alltid uppsatt?
– Högerregeln gäller på så många ställen att hela trafiken skulle vara överfull av dessa skyltar. När du till exempel kör inom ett parkeringsområde ska högerregeln tillämpas och det vore orimligt att sätta upp skyltar vid varje liten korsning inne på parkeringsområdet.

Högerregeln gäller inte

Exempel på högerregeln

Högerregeln, exempel 1

Högerregeln, exempel 1

B måste lämna företräde åt A och A måste i sin tur lämna företräde åt C. Detta innebär att C ska köra först, därefter A och sist B enligt högerregeln.

Här kan det dock vara lämpligt att B och C kör samtidigt och att A kör sist, eftersom A måste ta hänsyn till blockeringsregeln (får inte rulla ut i korsningen och blockera B).

Högerregeln, exempel 2

Högerregeln, exempel 2

A kommer från höger sett från B:s perspektiv, vilket innebär att B måste lämna företrädet åt A. Att A svänger ut på B:s väg, eller att B:s väg är större, har ingen betydelse.

Högerregeln, exempel 3

Högerregeln, exempel 3

Det behöver inte vara 90° vinkel mellan vägarna. Högerregeln gäller även här. A ska lämna företräde åt B.

Högerregeln, exempel 4

Högerregeln, exempel 4

Högerregeln gäller även på öppna platser. B ska lämna företräde åt A.


Här gäller högerregeln, eftersom det inte finns några indikationer på att något annat gäller (t.ex. vägmärken om väjningsplikt).

Du kommer in på ett öppet område. Även här gäller högerregeln.

Här sitter vägmärket som talar om att högerregeln gäller. Detta vägmärke är dock ovanligt. I de flesta korsningar där högerregeln gäller saknas detta vägmärke.

Du har inte väjningsplikt mot den röda bilen, eftersom högerregeln inte gäller vid backning och inte heller vid utfart från en parkeringsruta. Var dock försiktig, eftersom föraren som backar kanske inte ser dig.

Svängningsregeln

 • Hindra inte mötande trafikanter i samband med att du svänger.
 • Hindra inte trafikanter på den körbana du svänger in på.

Exempel på svängningsregeln

Svängningsregeln, exempel

Eftersom A skär B:s körriktning, måste A lämna företräde åt B. Detta trots att A har grönt (B kan ha grönt samtidigt).

Svängningsregeln innebär även att du ska släppa fram gående och cyklister som korsar körbanan du svänger in på. Detta trots att det saknas övergångsställe, gångbana, cykelpassage, cykelöverfart eller cykelbana på platsen. När gående och cyklister korsar vägen, räknas de som trafikanter på den körbana du svänger in på.

Till höger (slutet av videon) saknas övergångsställe och gångbanan korsar inte heller vägen. Trots detta måste du enligt svängningsregeln släppa fram gående som korsar vägen innan du svänger, eftersom de är trafikanter på den körbana som du vill svänga in på.

Du vill svänga vänster. Vänta tills lastbilen har passerat för att se om det finns mötande trafik som du måste släppa fram. Svängningsregeln innebär också att du inte får hindra lastbilen genom att köra för långt fram under tiden du väntar.

Utfartsregeln

Utfartsregeln innebär att du har väjningsplikt när du kör ut på en väg från:

Exempel på utfartsregeln

Utfartsregeln, exempel

Bilen kör ut från en fastighet och har därmed väjningsplikt.

Förtydligande om att korsa en gång- eller cykelbana

Notera att utfartsregeln inte gäller om det finns ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart på platsen. Utfartsregeln gäller endast vid obrutna gång- eller cykelbanor. Ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart innebär alltid ett brott i gång- eller cykelbanan.

Att korsa en obruten gång- eller cykelbana i samband med en vanlig vägkorsning är ovanligt. Oftast tar gång- eller cykelbanan slut innan vägkorsningen och börjar igen på andra sidan. Detta innebär att utfartsregeln inte gäller.

Se exempel nedanför.

Ej utfartsregeln.

Här gäller inte utfartsregeln, eftersom gång- och cykelbanan är bruten. Upphöjningen spelar ingen roll i det här fallet, eftersom det är tydligt att gång- och cykelbanan övergår i en kombination av övergångsställe/cykelpassage. I stället är det högerregeln som gäller.

Utfartsregeln gäller, cykelbana och fastighet.

Här gäller utfartsregeln om du kör ut på vägen enligt den röda pilen. Kommunens detaljplan anger att du korsar en obruten cykelbana. Du har väjningsplikt mot fordon på cykelbanan och fordon på bilvägen. Dessutom kommer du från en fastighet, vilket även det innebär att du har väjningsplikt enligt utfartsregeln.

Exempel 1: Här gäller utfartsregeln

A kommer från ett avgränsat område vars enda syfte är infart/utfart från ett fåtal bostäder med en parkeringsplats. B kör på en vanlig väg för normal trafik. A har väjningsplikt mot B enligt utfartsregeln.

Exempel 2: Här gäller inte utfartsregeln

A kommer från ett område med flera sidogator och det finns dessutom en genomfartsväg till en annan väg för normal trafik. B har väjningsplikt mot A enligt högerregeln.

Exempel 3: Två utfarter möts = högerregeln

A och B kommer från områden av liknande karaktär. I sådana fall ska högerregeln tillämpas. B har väjningsplikt mot A.

Förtydligande om utfartsregeln

Från B:s perspektiv i exempel 1–2 är det mycket svårt att avgöra hur området ser ut. I sådana situationer är det bäst att tillämpa försiktighet och hellre släppa fram någon en gång för mycket än en gång för lite. I slutändan är det domstol som får avgöra om något klassas som utfart eller inte.

Som tur är finns det oftast skyltar om huvudled/väjningsplikt i dessa situationer ute i den verkliga trafiken.

Blockeringsregeln

 • Försök att aldrig bli stillastående i korsningar, på övergångsställen eller liknande.

Bussregeln

 • 50 km/h eller lägre: Du ska lämna företräde åt bussen om den blinkar ut (gäller enbart körfältet längst till höger).
 • Över 50 km/h: Bussen ska lämna företräde åt dig.

Exempel på bussregeln

Bussregeln, exempel

Endast bil B är skyldig att lämna företräde åt bussen.

Lämna företräde och hindra inte

 • Utryckningsfordon (ambulans, polis och brandbil) som har blåljusen och/eller sirenerna på.
 • Tåg och spårvagnar.
 • Militärkolonn.
 • Följen av olika slag (exempelvis barn med ledare och begravningsfölje).
Lämna fri väg för spårvagnar.

Korsande biltrafik har väjningsplikt mot dig. Detta gäller dock inte spårvagnar. Du måste släppa fram spårvagnar som korsar din färdväg.

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
1
I dag 00:49
6
I går 23:30
4
I går 14:41
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Testa ett teoriprov