Start > Teori & trafikregler > Väjningsregler

Väjningsregler – körkortsteori

Grunden för alla väjningsregler är att ingen har rättigheter i trafiken, utan det enda som finns är gemensamma skyldigheter. Olika perspektiv på samma situation:

 • ”Jag har företräde, eftersom jag kör på en huvudled.”
  Tankar på att du har rätt till att ta för dig av något i trafiken är farliga.
 • ”De andra bilarna har väjningsplikt mot mig, eftersom jag kör på en huvudled.”
  Bra och trafiksäkert tankesätt.

Väjningsplikt

 • Släpp fram korsande trafik.
 • Du ska tydligt visa att du tänker släppa fram medtrafikanterna. Bromsa exempelvis i god tid i stället för skapa osäkerhet genom att tvärnita precis innan korsningen.
 • Stanna om det krävs, men det är inte ett krav som vid stopplikt.

Stopplikt

 • Samma som väjningsplikt, fast du måste stanna oavsett om du tycker det är nödvändigt eller inte.
 • Att rulla sakta är inte tillåtet, du måste stå helt stilla (räcker oftast med någon sekund).
 • Stanna precis innan stopplinjen. Saknas stopplinje, stanna precis innan du kör in på vägen.
 • Vid kö måste fortfarande varje bil stanna vid stopplinjen. Det är inte tillåtet att ”haka på” när framförvarande kör.
 • Flervägsstopp innebär att alla anslutande vägar har stopplikt. Lämpligast är att den som först stannade också först kör. Flervägsstopp är mycket ovanliga.

Att bryta mot stopplikten är allvarligt. Det är en av få saker som specifikt nämns i lagtexten under stycket om kriterier för indraget körkort. Du kan alltså bli av med körkortet om du är bekväm och rullar i stället för att stanna!

Du måste stanna vid stopplinjen. Detta trots att bussen nyss stannat och trots att du bedömer att sikten är god. Är det 100 bilar i kö vid en stoppskylt, måste alla 100 stanna. Ingen får köra utan att ha stannat.

Huvudled

 • Alla som ska in på huvudleden måste lämna företräde åt trafikanterna på huvudleden.
 • Märks ut med en huvudledsskylt där den börjar.
  • Skylten upprepas normalt efter varje korsning, om det inte ändå tydligt framgår att huvudleden fortsätter efter korsningen.
 • Upphör när ett slutmärke är uppsatt.

Viktigt förtydligande om huvudledsskylten

Huvudled

Märket Huvudled är upprepat efter varje korsning, inte före korsningen.

Varför efter och inte före korsningen?
– Så att de anslutande bilarna också ska se märket och veta att de kör in på en huvudled.

Om skylten sitter efter korsningen, hur vet jag då att vägen är en huvudled även innan korsningen?
– Det finns normalt många tecken på att det är huvudled även innan korsningen:

 • Om du kör på huvudleden har du säkert sett huvudledsskyltar tidigare under färden (jämför med att du ska komma ihåg maxhastigheten).
 • Om du ska svänga in på en huvudled finns det oftast en skyltar eller vägmarkeringar som talar om att du har stopp- eller väjningsplikt.

Transportstyrelsen anger dessutom att en huvudledsskylt inte sitter direkt efter en korsning om vägen inte är en huvudled även innan korsningen. Studera bilden nedanför:

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt.
Huvudledsskylten sitter direkt efter korsningen = huvudled även innan korsningen.

Högerregeln

 • Lämna företräde åt trafik som kommer från höger.
 • Gäller där det inte finns andra väjningsregler.
 • Skylten Varning för vägkorsning sätts ibland upp för att förtydliga att högerregeln ska tillämpas.
 • Högerregeln gäller inte bara i korsningar, utan överallt där fordon korsar varandras körriktning.

Viktigt förtydligande om högerregelsskylten

Märket Varning för vägkorsning behöver inte sitta uppe för att högerregeln ska gälla.

Skylten är bara ett förtydligande vid extra svåra korsningar och det absolut vanligaste är att märket inte finns uppsatt där högerregeln ska tillämpas.

Men varför är märket inte alltid uppsatt?
– Högerregeln gäller på så många ställen att hela trafiken skulle vara överfull med dessa skyltar. När du till exempel kör inom ett parkeringsområde ska högerregeln tillämpas och det vore orimligt att sätta upp skyltar vid varje liten korsning inne på parkeringsområdet.

Högerregeln gäller inte

Exempel på högerregeln

Korsning Förklaring
Högerregeln, exempel 1 B måste lämna företräde åt A och A måste i sin tur lämna företräde åt C. Detta innebär att C ska köra först, därefter A och sist B enligt högerregeln.

Här kan det dock vara lämpligt att B och C kör samtidigt och att A kör sist, eftersom A måste ta hänsyn till blockeringsregeln (får inte rulla ut i korsningen och blockera B).
Högerregeln, exempel 2 A kommer från höger sett från B:s perspektiv, vilket innebär att B måste lämna företrädet åt A. Att A svänger ut på B:s väg, eller att B:s väg är större, har ingen betydelse.
Högerregeln, exempel 3 Det behöver inte vara 90° vinkel mellan vägarna. Högerregeln gäller även här. A ska lämna företräde åt B.
Högerregeln, exempel 4 Högerregeln gäller även på öppna platser. B ska lämna företräde åt A.

Här gäller högerregeln, eftersom det inte finns några indikationer på att något annat gäller (t.ex. vägmärken om väjningsplikt).

När videon tar slut kommer du in på ett öppet område. Även här gäller högerregeln.

Här sitter vägmärket som talar om att högerregeln gäller. Detta vägmärke är dock ovanligt. I de flesta korsningar där högerregeln gäller saknas detta vägmärke.

Svängningsregeln

Du får inte hindra eller bryta mötande trafik i samband med att du svänger vänster.

Exempel på svängningsregeln

Korsning Förklaring
Svängningsregeln, exempel Eftersom A skär B:s körriktning, måste A lämna företräde åt B. Detta trots att A har grönt (B kan ha grönt samtidigt).

Utfartsregeln

Utfartsregeln innebär att du har väjningsplikt när du kör ut från:

Om ett fordon kommer höger (röd pil) gäller inte högerregeln. Detta eftersom platsen är ett parkeringshus. Fordon som kommer ut från parkeringshuset har väjningsplikt mot dig enligt utfartsregeln.

Bussregeln

 • 50 km/h eller lägre: Du ska lämna bussen företräde om den blinkar ut (gäller enbart körfältet längst till höger).
 • Över 50 km/h: Bussen ska alltid lämna dig företräde.

Blockeringsregeln

 • Försök att aldrig bli stillastående i korsningar, på övergångsställen eller liknande.

Lämna företräde och hindra inte

 • Utryckningsfordon (ambulans, polis och brandbil).
  • Gäller endast om de har blåljusen och/eller sirenerna på.
 • Tåg och spårvagnar.
 • Militärkolonn.
 • Följen av olika slag (exempelvis barn med ledare och begravningståg).

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortstest med 65 frågor

Senast uppdaterad 2022-02-09.