Start > Teori & trafikregler > Speciella gator

Speciella gator och vägar – körkortsteori

Tättbebyggt område

Tättbebyggt område område

Oftast är hastighetsbegränsningen 50 km/h. Vägmärket ska dock alltid kompletteras med en vanlig hastighetsskylt. Sitter det ett förbudsmärke tillsammans med skylten, gäller förbudet inom hela det tättbebyggda området (tills en sluttavla finns uppsatt).

Skylten sitter vanligen innan en tätort, vars namn kan vara infogat i skylten.

Gångfartsområde

Gångfartsområde

En öppen och torgliknande plats med många bostäder och anrättningar i närheten kan göras till ett gångfartsområde där bilisterna får rätta sig efter de gående. Följande gäller inom gångfartsområden:

  • Får max köra i gångfart (cirka 7 km/h).
  • Väjningsplikt mot gående.
  • Parkeringsförbud (tillåtet på anvisade platser).
  • När du kör ut från gångfartsområdet har du väjningsplikt.

Gågata

Gågata

Gågatan är mer begränsad än gångfartsområdet. Endast nödvändig trafik är tillåten, exempelvis:

  • Varuleveranser.
  • Sjuktransporter.
  • Till och från bostad och hotell.

Kör du på gågatan gäller samma regler som för gångfartsområde. Notera att du oavsett anledning alltid får korsa gågatan, på samma sätt som du korsar exempelvis en cykelbana.

Cykelgata

Cykelgata

En cykelgata är främst till för cyklister. Bilförare får köra på en cykelgata, men måste förhålla sig till dessa regler:

  • Anpassa hastigheten till cykeltrafiken. Du får dock aldrig köra fortare än 30 km/h.
  • Får endast parkera på markerade P-platser.
  • När du kör in på cykelgatan har du väjningsplikt mot trafiken som redan befinner sig på cykelgatan.

Rekommenderad lägre hastighet

Rekommenderad lägre hastighet

Det är inte lämpligt att köra fortare än vad skylten anger. Skylten sitter vanligen vid farthinder.

Viktigt förtydligande om Rekommenderad lägre hastighet

Hastighetsbegränsning 50 km/h

”Inte lämpligt”? Är det inte olagligt att köra fortare än vad skylten anger?
– Nej, i så fall skulle skylten Hastighetsbegränsning sitta uppe. Om Rekommenderad lägre hastighet anger förbud mot att köra fortare, vad skulle då vara skillnaden mellan de två märkena? Ingen, vilket är orimligt (två märken som betyder samma sak skulle inte finnas).

Om jag kör på en 50-väg och ser Rekommenderad lägre hastighet 30 km/h, får jag köra 45 km/h då?
– Ja, om du bedömer att det är lämpligt och säkert. Fortare än 50 km/h får du dock inte köra.

Du får inte köra fortare än gångfart. Detta trots att inga gående finns i närheten och trots att andra bilister verkar irriterade bakom dig.

Rakt fram är en gågata. Du får bara kör in om du har ett rimligt ärende på platsen.

Senaste foruminläggen

Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023
Ladda ner Teoribok
PDF   348 sidor   28 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023 Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortstest