Start > Teori & trafikregler > Speciella gator

Speciella gator och vägar – körkortsteori

Tättbebyggt område

Tättbebyggt område område

Oftast är det max 50 km/h. Skylten ska dock alltid kompletteras med en vanlig hastighetsskylt. Sitter det ett förbudsmärke tillsammans med skylten, gäller förbudet inom hela det tättbebyggda området (tills en sluttavla finns uppsatt).

Skylten sitter vanligen innan en tätort, vars namn kan vara infogat i skylten.

Rekommenderad lägre hastighet

Rekommenderad lägre hastighet

Det är inte lämpligt att köra fortare än vad skylten anger. Men det är tillåtet. Skylten sitter vanligen vid farthinder.

Viktigt förtydligande om Rekommenderad lägre hastighet

Hastighetsbegränsning 50 km/h

Vadå ”inte lämpligt”? Är det inte olagligt att köra fortare än vad skylten anger?
– Nej, i så fall skulle C31. Hastighetsbegränsning sitta uppe. Om Rekommenderad lägre hastighet anger förbud mot att köra fortare, vad skulle då vara skillnaden mellan de två märkena? Ingen, vilket är orimligt (två märken som betyder samma sak skulle inte finnas).

Om jag kör på en 50-väg och ser Rekommenderad lägre hastighet 30 km/h, får jag köra 45 km/h då?
– Ja, om du bedömer att det är lämpligt och säkert. Fortare än 50 km/h får du dock inte köra.

Gångfartsområde

Gångfartsområde

En öppen och torgliknande plats med många bostäder och anrättningar i närheten kan göras till ett gångfartsområde där bilisterna får rätta sig efter de gående. Följande gäller inom gångfartsområden:

  • Får max köra i gångfart (ingen exakt hastighetsgräns, du måste avgöra själv).
  • Väjningsplikt mot gående.
  • Parkeringsförbud (tillåtet på anvisade platser).
  • När du kör ut från gångfartsområdet har du väjningsplikt.

Gågata

Gågata

Gågatan är mer begränsad än gångfartsområdet. Endast nödvändig trafik är tillåten, exempelvis:

  • Varuleveranser.
  • Sjuktransporter.
  • Till och från bostad och hotell.

Kör du på gågatan gäller samma regler som för gångfartsområde. Notera att du oavsett anledning alltid får korsa gågatan, på samma sätt som du korsar exempelvis en cykelbana.

Cykelgata (infördes 1 december 2020)

Cykelgata

En cykelgata är främst till för cyklister. Bilförare får köra på en cykelgata, men måste förhålla sig till dessa regler:

  • Anpassa hastigheten till cykeltrafiken. Du får dock aldrig köra fortare än 30 km/h.
  • Får endast parkera på markerade P-platser.
  • När du kör in på cykelgatan har du väjningsplikt mot trafiken som redan befinner sig på cykelgatan.

Teoriprov online – testa dina kunskaper

Teoriprov Körkortonline.se Gratis demo – testa 65 frågor

Senast uppdaterad 2021-01-22.