Start > Personuppgifter

Personuppgifter på Körkortonline.se

Registrering av konto

Dataskyddsförordningen (GDPR) listar olika rättsliga grunder för behandling av personuppgifter. En av dessa är behandling som är nödvändig för att fullgöra ett avtal.

Om du registrerar ett konto på Körkortonline.se sparas följande uppgifter: e-postadress, när ditt konto skapades, när ditt konto går ut, dina inloggningar (IP-adress och tid), hur du har betalat samt dina provresultat.

Körkortonline.se anser att personuppgifterna som lagras i samband med att du registrerar ett konto är av nödvändig karaktär. Om Körkortonline.se exempelvis inte lagrade din e-postadress, skulle du inte kunna få ett elektroniskt kvitto, inte kunna logga in och inte heller kunna begära ett nytt lösenord.

Ditt användarkonto raderas 1 år efter senaste inloggningen. IP-adresser sparade i samband med inloggningar raderas efter 3 månader.

För att uppfylla bokföringslagens krav på bevarande av räkenskapsinformation, lagras uppgifter som har med köpet att göra (e-postadress, betalningsreferens, och IP-adress och tid) i 1 år online och ytterligare 6 år offline (backup). Rättslig grund: fullgöra en rättslig förpliktelse.

Av säkerhetsskäl görs ditt lösenord vid registreringen oläsbart med hjälp av en kryptografisk hashfunktion (bcrypt). Inte ens en serveradministratör med full behörighet kan se vad du har för lösenord.

Köp via återförsäljare (exempelvis en trafikskola)

Om du har registrerat ditt konto med en aktiveringskod från en återförsäljare (exempelvis en trafikskola) kan återförsäljaren se din e-postadress, ditt namn (om du anger det), när ditt konto skapades, när ditt konto går ut, när du senast loggade in samt dina provresultat.

Om du till exempel köper ett konto via din trafikskola, kan du fråga din trafiklärare om ett specifikt prov. Läraren kan då granska provet på Körkortonline.se och erbjuda dig extra hjälp. Körkortonline.se anser att det är rimligt, och i många fall till och med förväntat, att återförsäljaren har tillgång till dessa uppgifter. Rättslig grund: berättigat intresse.

Forum

Körkortonline.se har ett forum som är öppet för inlägg utan registrering av ett konto. För att förhindra spam och olämpliga inlägg, lagras alla skribenters IP-adresser. IP-adresserna raderas efter 3 månader. Rättslig grund: berättigat intresse.

Formulär

Körkortonline.se lagrar även e-postadresser och IP-adresser i samband med att formulär skickas (exempelvis felaktiga inloggningsförsök och felaktiga registreringsförsök). Syftet med detta är att förhindra missbruk och spam. Informationen raderas efter 3 månader. Rättslig grund: berättigat intresse.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är webbplatsens ägare Hagberg Media AB.

Kontakta kundtjänst (https://korkortonline.se/kontakt/) om du vill veta vilka uppgifter Körkortonline.se har sparade om dig, om du vill ändra någonting eller om du vill få dina uppgifter raderade innan den automatiska raderingen.

Postadress
Hagberg Media AB
Aspvägen 5
632 33 Eskilstuna
Sverige

E-post
info@korkortonline.se

Org.nr.
556795-4937

Länkar till närliggande innehåll