Start > Teori & trafikregler > Sträckor (reaktion, broms, stopp)

Stoppsträckan = reaktionssträckan + bromssträckan

Stoppsträcka = reaktionssträcka + bromssträcka

Reaktionssträcka

Reaktionssträcka är sträckan du hinner åka från det att du upptäckt faran tills dess att du börjar bromsa eller väja.

Reaktionssträckans längd påverkas av

 • Fordonets hastighet (proportionerlig ökning):
  • 2 gånger högre hastighet = 2 gånger längre reaktionssträcka.
  • 5 gånger högre hastighet = 5 gånger längre reaktionssträcka.
 • Din reaktionstid.
  • Normalt 0,5–2 sekunder.
  • 45–54-åringar har bäst reaktionstid i trafiken.

Reaktionssträckan kan bli kortare av

 • Förutseende av faror.
 • Handlingsberedskap.

Reaktionssträckan kan bli längre av

Räkna ut reaktionssträckan

Lätt metod

Formel: Stryk sista siffran i hastigheten, multiplicera med reaktionstiden och multiplicera med 3.

Exempel på uträkning med hastighet 50 km/h och reaktionstid 1 sekund:

50 km/h ⇒ 5
5 * 1 * 3 = 15 meter reaktionssträcka

Större exakthet

Formel: s = (v * r) / 3,6

s = reaktionssträckan i meter (ska räknas ut).
v = hastighet i km/h.
r = reaktionstid i sekunder.
3,6 = fast tal för omvandling mellan km/h och m/s.

Exempel på uträkning med hastighet 50 km/h och reaktionstid 1 sekund:

(50 * 1) / 3,6 = 13,9 meter reaktionssträcka


Här måste du köra långsamt för att hinna reagera om du får möte. Kör du för snabbt, finns risken att du frontalkrockar utan att du ens hinner reagera.

Bromssträcka

Bromssträcka är sträckan bilen hinner förflyttas från det att du börjat bromsa tills dessa att bilen står still.

Bromssträckans längd påverkas av

 • Fordonets hastighet (kvadratisk ökning, ”upphöjt till 2”):
  • 2 gånger högre hastighet = 4 gånger längre bromssträcka.
  • 3 gånger högre hastighet = 9 gånger längre bromssträcka.
 • Vägen (lutning och väglag).
 • Lasten.
 • Bromsarna (skicket på dem, bromsteknik samt hur många hjul som bromsar).

Räkna ut bromssträckan

Det är mycket svårt att göra bra uträkningar av bromssträckan eftersom väglag och däckens grepp kan vara väldigt olika. Bromssträckan kan till exempel bli 10 gånger längre när det är is på vägen.

Lätt metod

Förutsättningar: Bra och torrt väglag, bra däck och bra bromsar.

Formel: Stryk sista siffran i hastigheten, multiplicera siffran med sig själv och multiplicera sedan med 0,4.

0,4 kommer av att bromssträckan från 10 km/h på torrt väglag är cirka 0,4 meter. Detta har räknats ut genom att forskare har mätt bromssträckan. I den förenklade formeln utgår man alltså från bromssträckan vid 10 km/h och ökar den kvadratiskt med ökande hastighet.

Exempel på uträkning med hastighet 10 km/h:

10 km/h ⇒ 1
1 * 1 = 1
1 * 0,4 = 0,4 meter bromssträcka

Exempel på uträkning med hastighet 50 km/h:

50 km/h ⇒ 5
5 * 5 = 25
25 * 0,4 = 10 meter bromssträcka

Större exakthet

Förutsättningar: Bra däck och bra bromsar.

Formel: s = v2 / (250 * f)

s = bromssträckan i meter (ska räknas ut).
v = hastighet i km/h.
250 = fast tal som alltid används.
f = friktionstal, cirka 0,8 på torr asfalt och 0,1 på slät is.

Exempel på uträkning med hastighet 50 km/h på torr asfalt:

502 / (250 * 0,8) = 12,5 meter bromssträcka

Stoppsträcka

Stoppsträckan = reaktionssträckan + bromssträckan

Räkna ut stoppsträckan med de lätta metoderna

Det är sommar och vägen är torr. Du kör i 90 km/h med en bil som har bra däck och bra bromsar. Plötsligt upptäcker du ett hinder på vägen och bromsar in kraftigt. Hur lång blir stoppsträckan, om din reaktionstid är 1 sekund?

Stoppsträckan är reaktionssträckan + bromssträckan. Först räknas reaktionssträckan ut:

 • 90 km/h ⇒ 9
 • 9 * 1 * 3 = 27 meter reaktionssträcka

Därefter räknas bromssträckan ut:

 • 90 km/h ⇒ 9
 • 9 * 9 = 81
 • 81 * 0,4 = 32 meter bromssträcka

Nu läggs de båda sträckorna ihop:

 • 27 + 32 = 59 meter stoppsträcka

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
4
I går 23:55
12
I går 23:54
4
I går 23:12
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortstest