Start > Teori & trafikregler > Sträckor (reaktion, broms, stopp)

Stoppsträckan = reaktionssträckan + bromssträckan

Stoppsträcka = reaktionssträcka + bromssträcka

Reaktionssträcka

Reaktionssträcka är sträckan du hinner åka från det att du upptäckt faran tills dess att du börjar bromsa eller väja.

Reaktionssträckans längd påverkas av

 • Fordonets hastighet (proportionerlig ökning):
  • 2 gånger högre fart = 2 gånger längre reaktionssträcka.
  • 5 gånger högre fart = 5 gånger längre reaktionssträcka.
 • Din reaktionstid.
  • Normalt 0,5–2 sekunder.
  • 45–54-åringar har bäst reaktionstid i trafiken.
  • 18–24-åringar och de över 60 år har samma reaktionstid i trafiken. De unga har skarpare sinnen, men de äldre har större erfarenhet.

Reaktionssträckan kan bli kortare av

 • Förutseende av faror.
 • Handlingsberedskap.

Reaktionssträckan kan bli längre av

Lätt metod: Räkna ut reaktionssträckan

Formel: Stryk sista siffran i hastigheten, multiplicera med reaktionstiden och multiplicera med 3.

Exempel på uträkning med hastighet 50 km/h och reaktionstid 1 sekund:

50 km/h ⇒ 5
5 * 1 * 3 = 15 meter reaktionssträcka

Större exakthet: Räkna ut reaktionssträckan

Formel: s = (v * r) / 3,6

s = reaktionssträckan i meter (ska räknas ut).
v = hastighet i km/h.
r = reaktionstid i sekunder.
3,6 = fast tal för omvandling mellan km/h och m/s.

Exempel på uträkning med hastighet 50 km/h och reaktionstid 1 sekund:

(50 * 1) / 3,6 = 13,9 meter reaktionssträcka


Här måste du köra långsamt för att hinna reagera om du får möte. Kör du för snabbt, finns risken att du frontalkrockar utan att du ens hinner reagera.

Bromssträcka

Bromssträcka är sträckan bilen hinner förflyttas från det att du börjat bromsa tills dessa att bilen står still.

Bromssträckans längd påverkas av

 • Fordonets hastighet (kvadratisk ökning; ”upphöjt till 2”):
  • 2 gånger högre fart = 4 gånger längre bromssträcka.
  • 3 gånger högre fart = 9 gånger längre bromssträcka.
 • Vägen (lutning och väglag).
 • Lasten.
 • Bromsarna (skicket på dem, bromsteknik samt hur många hjul som bromsar).

Räkna ut bromssträckan

Det är mycket svårt att göra bra uträkningar av bromssträckan eftersom väglag och däckens grepp kan vara väldigt olika. Bromssträckan kan till exempel bli 10 gånger längre när det är is på vägen.

Lätt metod: Räkna ut bromssträckan

Förutsättningar: Bra och torrt väglag, bra däck och bra bromsar.

Formel: Stryk nollan i hastigheten, multiplicera siffran med sig själv och multiplicera sedan med 0,4.

0,4 kommer av att bromssträckan från 10 km/h på torrt väglag är cirka 0,4 meter. Detta har räknats ut genom att forskare har mätt bromssträckan. I den förenklade formeln utgår man alltså från bromssträckan vid 10 km/h och ökar den kvadratiskt med ökande hastighet.

Exempel på uträkning med hastighet 10 km/h:

10 km/h ⇒ 1
1 * 1 = 1
1 * 0,4 = 0,4 meter bromssträcka

Exempel på uträkning med hastighet 50 km/h:

50 km/h ⇒ 5
5 * 5 = 25
25 * 0,4 = 10 meter bromssträcka

Större exakthet: Räkna ut bromssträckan

Förutsättningar: Bra däck och bra bromsar.

Formel: s = v2 / (250 * f)

s = bromssträckan i meter (ska räknas ut).
v = hastighet i km/h.
250 = fast tal som alltid används.
f = friktionstal, cirka 0,8 på torr asfalt och 0,1 på slät is.

Exempel på uträkning med hastighet 50 km/h på torr asfalt:

502 / (250 * 0,8) = 12,5 meter bromssträcka

Stoppsträcka

Stoppsträckan = reaktionssträckan + bromssträckan

Räkna ut stoppsträckan med de lätta metoderna

Det är sommar och vägen är torr. Du kör i 90 km/h med en bil som har bra däck och bra bromsar. Plötsligt upptäcker du ett hinder på vägen och bromsar in kraftigt. Hur lång blir stoppsträckan, om din reaktionstid är 1 sekund?

Stoppsträckan är reaktionssträckan + bromssträckan. Först räknas reaktionssträckan ut:

 • 90 km/h ⇒ 9
 • 9 * 1 * 3 = 27 meter reaktionssträcka

Därefter räknas bromssträckan ut:

 • 90 km/h ⇒ 9
 • 9 * 9 = 81
 • 81 * 0,4 = 32 meter bromssträcka

Nu läggs de båda sträckorna ihop:

 • 27 + 32 = 59 meter stoppsträcka

Viktigt förtydligande om uträkningar

De olika metoderna ger olika svar, vilken ska jag använda egentligen?
– Använd vilken du vill. Skillnaderna är så små att de inte kommer att påverka provet, eftersom marginalerna mellan alternativen är ganska stora.

Alltså, om alternativen är 10, 20, 40, 60 spelar det ingen roll om du får 10 meter med en metod och 12,5 meter med en annan metod – båda ligger helt klart närmast 10, som då är rätt svar.

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortstest med 65 frågor

Senast uppdaterad 2022-02-09.