Start > Teori & trafikregler > Nedsatt förmåga

Nedsatt förmåga i trafiken

Funktionshinder (handikapp)

 • Funktionshinder är när en person inte klarar det som förväntas av personen.
 • Vissa funktionshinder kan vara svåra att se. Var därför tålmodig om någon verkar ta extra tid på sig. Exempel:
  • Synligt funktionshinder: Rullstol och vit käpp.
  • Dolt funktionshinder: Hörselskada och epilepsi.

Synskadade & blinda

Synskadade kan (men måste inte) ha en vit käpp när de rör sig i trafiken. De har den dels för att lättare kunna orientera sig, men också för att göra andra uppmärksamma på funktionshindret. Den vita käppen är känd över hela världen.

Signaler med vit käpp

 • Rakt ner mot marken = väntar och lyssnar.
 • Snett framåt = tänker börja gå.

När du släpper över en synskadad vid övergångsställe

 • Stanna med god marginal till övergångsstället.
 • Vad mycket försiktig med ljud – varva inte motorn och tuta bara i nödfall.
 • Kör inte vidare så fort den synskadade är borta från ditt körfält, utan vänta tills personen är helt över vägen. Detta för att inte förvirra den synskadade med ljudet från din accelererande bil.

Ledarhund

 • Har vit sele.
 • Hjälper den synskadade att undvika hinder, men kan inte bedöma trafikläget!
 • Ska aldrig störas eller kontaktas.

Äldre i trafiken

 • 65–74 år: Denna grupp har i regel stor grad av mognad och trafikvana, vilket gör att de kör säkrare än 18–19-åringar.
 • 75+ år: Sinnena är oftast nedsatta och hjärnan börjar fungera långsammare, vilket gör att de har 5–6 gånger högre olycksrisk (samma som 18–19-åringar). De äldre är dock ofta mogna nog att inse sina brister och väljer exempelvis att undvika mörker och tät trafik.

Försämringar med åldern

Övergångsstället verkar vara borttaget där den äldre mannen vill gå över vägen. Du bör visa förståelse och låta honom passera.

GRATIS:
Teoribok 2023

Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023
Ladda ner Teoribok
PDF   335 sidor   28 MB