Start > Teori & trafikregler > Nedsatt förmåga

Nedsatt förmåga i trafiken

Funktionsnedsättning

 • Funktionsnedsättning är när en person inte klarar det som förväntas av personen.
 • Vissa funktionsnedsättningar kan vara svåra att se. Var därför tålmodig om någon verkar ta extra tid på sig. Exempel:
  • Synlig funktionsnedsättning: Rullstol och vit käpp.
  • Dold funktionsnedsättning: Hörselskada och epilepsi.

Synskadade

Synskadade kan (men måste inte) ha en vit käpp när de rör sig i trafiken. De har den dels för att lättare kunna orientera sig, men också för att göra andra uppmärksamma på funktionsnedsättningen. Den vita käppen är känd över hela världen.

Signaler med vit käpp

 • Rakt ner mot marken: väntar och lyssnar.
 • Snett framåt: tänker börja gå.

När du släpper över en synskadad vid övergångsställe

 • Stanna med god marginal till övergångsstället.
 • Vad mycket försiktig med ljud – varva inte motorn och tuta bara i nödfall.
 • Kör inte vidare så fort den synskadade är borta från ditt körfält, utan vänta tills personen är helt över vägen. Detta för att inte förvirra den synskadade med ljudet från din accelererande bil.

Ledarhund

 • Har vit sele.
 • Hjälper den synskadade att undvika hinder, men kan inte bedöma trafikläget på samma sätt som en människa.
 • Ska aldrig störas eller kontaktas.

Äldre i trafiken

 • 65–74 år: Denna grupp har i regel stor grad av mognad och trafikvana, vilket gör att de kör säkrare än 18-åringar som precis tagit körkort.
 • Över 75 år: Sinnena är oftast nedsatta och hjärnan börjar att fungera långsammare, vilket gör att de har 5–6 gånger högre olycksrisk än genomsnittsföraren (samma olycksrisk som 18–19-åringar).

Försämringar med åldern

Senaste foruminläggen

Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023
Ladda ner Teoribok
PDF   348 sidor   28 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023 Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Testa ett teoriprov