Indelning av fordon – fordonsbegrepp

Vägtrafikant

Alla personer som åker i ett fordon eller går, cyklar eller rider längs en väg räknas som vägtrafikanter.

Fordon

En anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor. Fordon delas in i motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon.

 • Motordivna fordon
  • Motorfordon
   • Bil
    • Personbil
     • Klass I (vanlig)
     • Klass II (husbilar med mera)
    • Lastbil
     • Lätt lastbil
     • Tung lastbil
    • Buss
     • Lätt buss
     • Tung buss
   • Motorcykel
    • Lätt motorcykel
    • Tung motorcykel
   • Moped
    • Klass I (EU-moped)
    • Klass II
  • Traktor
   • Klass I (trafik)
   • Klass II (jordbruk)
  • Motorredskap
   • Klass I
   • Klass II
  • Terrängmotorfordon
   • Terrängvagn
   • Terrängskoter
 • Släpfordon
  • Lätta släpfordon
  • Tunga släpfordon
 • Efterfordon
 • Sidvagn
 • Cykel
 • Hästfordon
 • Övriga fordon

För fullständiga definitioner, se lagtexten om vägtrafikdefinitioner.

Hastigheter för olika fordon

Skylt gäller

 • Personbil.
 • Motorcykel.
 • Lätt lastbil.
 • Buss med totalvikt på högst 3,5 ton

Max 100 km/h

 • Tung buss.
  • Samtliga passagerare måste ha tillgång till bälte, annars max 90 km/h.

Max 90 km/h

 • Tung buss där bälte ej finns för alla passagerare.
 • Tung lastbil på motorväg och motortrafikled.

Max 80 km/h

 • Bil med en bromsad släp- eller husvagn.
 • Bil med en obromsad släp- eller husvagn vars totalvikt (eller tjänstevikt när vagnen inte är lastad) inte överstiger halva bilens tjänstevikt.
 • Tung lastbil (90 km/h på motorväg och motortrafikled).

Max 50 km/h

 • Tung terrängvagn.
 • Traktor B.
 • Motorredskap klass I.

Max 45 km/h

 • Moped klass I (EU-moped).

Max 40 km/h

 • Traktor A.
 • Bil med obromsat släp vars totalvikt överstiger halva bilens tjänstevikt.
 • Bärgningsbil med bil upphängd bakom.

Max 30 km/h

 • Bogsering (vanlig bil–bil med lina).
 • Bil med efterfordon.
 • Äldre moped (”30-moppe”).
 • A-traktor (”EPA-traktor”).

Max 25 km/h

 • Moped klass II.

Max 20 km/h

 • Motordrivet fordon på band.
 • Terrängmotorfordon på vanliga allmänna vägar.

Max 10 km/h

 • Motordrivet fordon eller släp med hårda hjul (exempelvis stålringar).

Teoriprov online – testa dina kunskaper

Teoriprov Körkortonline.se Gratis demo – testa 65 frågor

Senast uppdaterad 2019-06-13.