Rättsfall – intressanta fall från domstolar

A svängde höger i en högerregelskorsning. B befann sig tillfälligt på fel sida av vägen, eftersom föraren passerade den parkerade bilen C. En krock skedde.

Tingsrätten ansåg att både A och B gjort fel. A:s väjningsplikt enligt högerregeln ansågs gälla all trafik på körbanan till höger, alltså även trafik i fel körfält. B klandrades för att ha befunnit sig på fel sida av vägen i ett läge då det inte var trafiksäkert att göra det.

Rättsfall, högerregel.

Det är värt att notera att bil C har parkerat på ett otillåtet sätt (i en vägkorsning). Detta är ett tydligt exempel på varför det inte är tillåtet att parkera i en vägkorsning.

Vid en faktisk hastighet av cirka 90 km/h visade bilens hastighetsmätare endast 75 km/h. Högsta domstolen ansåg att detta var fortkörning, trots att föraren inte kände till problemet med hastighetsmätaren.

En förare ställde sin bil för att leverera gods till en fastighet 200–300 meter längre bort. Hovrätten ansåg att detta var parkering och inte stannande för avlastning, eftersom aktiviteten inte skedde i närheten av bilen.

Det fanns en heldragen gul linje som sträckte sig cirka 5 meter framför ett övergångsställe. En bilförare parkerade framför linjen.

Egentligen borde linjen ha varit 10 meter lång (regeln om parkeringsförbud framför övergångsställe).

Hovrätten ansåg att bilisten var ansvarig att mäta avståndet och att den felaktigt målade linjen inte gav rätt att parkera för nära övergångsstället.

Rättsfall, parkering.

En förare ställde bilen på en plats där det var tillåtet att lasta av gods, men förbjudet att parkera. Föraren lastade ur varor till sin butik och ägnade sig åt uppackning/sortering av varorna samtidigt som bilen stod uppställd (cirka 10 minuter). Detta var inte tillåtet, eftersom uppackning/sortering inte kan anses vara avlastning.

En berusad person satt på en moped och förflyttade den genom att sparka sig fram (motorn avstängd). Högsta domstolen ansåg att den berusade personen fört ett motordrivet fordon, trots att motorn inte var i gång.

Ett bostadsområde hade ett avgränsat område för parkeringar. En kort väg ledde ut från området och in på en väg för vanlig trafik.

Högsta domstolen ansåg att detta var en utfart och att högerregeln därmed inte gällde, trots att det var två vägar som korsade varandra. Utfartsregeln ansågs gälla och förare som kom från området hade väjningsplikt.

Högerregeln gäller inte. B kör på en vanlig väg för normal trafik. A har väjningsplikt mot B enligt utfartsregeln. Det viktiga är att vägen som A kommer från inte har något annat syfte än att tjänstgöra det avgränsade området.

En förare drabbades under färd av ett epileptiskt anfall som ledde till medvetslöshet. Hovrätten ansåg att detta var vårdslöshet i trafik, eftersom föraren varit medveten om risken för anfall.

En förare stänkte ner två gångtrafikanter. Föraren märkte vad som hände, men stannade inte. Hovrätten ansåg att detta var att betrakta som smitning.

En förare backade in i en parkerad bil. Föraren gick ut och tittade, men kunde inte se några skador. Föraren åkte därifrån med avsikt att kontakta den andra bilens ägare senare. Detta ansåg hovrätten vara smitning från olycksplats.

En bilist körde runt ett bostadskvarter flera gånger under kort tid. Färden var ryckig med accelerationer och inbromsningar. Hovrätten ansåg att boende blivit onödigt störda och dömde föraren, trots att föraren hävdade att syftet med färden var att leta efter en bekant.

En förare körde i ett område nära bostäder och gjorde ett kraftigt gaspådrag som lät mycket högt. Hovrätten ansåg att det var att betrakta som onödigt störande och dömde föraren.

A och B krockade i en högerregelskorsning med skymd sikt. A körde i cirka 50 km/h.

Högsta domstolen dömde båda förarna för vårdslöshet i trafik. B för brott mot högerregeln och A för att ha hållit för hög hastighet vid skymd sikt.

Rättsfall, högerregel och hastighet.

Hovrätten har ansett att omparkering i samma parkeringsruta är tillåten endast om någon annan har en realistisk möjlighet att ta över parkeringsrutan.

Exempel: Om du har parkerat på en 10-minutersparkering, påbörjas inte en ny 10-minutersperiod bara för att du backar ut ur rutan och omedelbart kör fram för att parkera igen.

En hjärtsjuk person befann sig högt upp i ett lägenhetshus och kunde inte gå ner för trapporna för att betala en ny parkeringsavgift. Hovrätten ansåg att personen, trots detta, varit skyldig att betala ny avgift.

En parkerad förare dömdes för vårdslöshet i trafik efter att ha slängt upp bildörren så att den träffade en förbipasserande cyklist.

Att bränslet tar slut ger inte förare rätt att ha bilen uppställd på en plats där det råder parkeringsförbud. Hovrätten har ansett att förare ska ha koll på att det finns tillräckligt med bränsle i fordonet.

Parkeringsautomaten var ur funktion. Hovrätten ansåg att det inte var tillåtet att parkera på platsen utan att betala avgift.

En förare stannade för att hjälpa till att flytta framförvarande bil, som fått motorstopp. På platsen rådde stoppförbud och föraren som stannat för att hjälpa fick en parkeringsbot. Hovrätten ogiltigförklarade parkeringsboten, eftersom stannandet skedde för att underlätta framkomligheten på platsen.

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
4
I går 23:55
4
I går 23:12
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortstest