Start > Teori & trafikregler > Övergångsställe, cykelöverfart & cykelbana

Övergångsställen, cykelöverfarter & cykelbanor

Övergångsställe

Ett övergångsställe märks alltid ut med vägmärket och/eller vägmarkeringen för övergångsställe. Övergångsställen är i första hand till för gående. Utöver de som går till fots räknas även dessa som gående:

 • Personer i rullstol.
 • Rullskridskoåkare, rullskidåkare och sparkåkare.

Cyklister och mopedister får använda övergångsställen, men bilförarna har ingen väjningsplikt mot dem.

Det enklaste sättet för att undvika missförstånd och olyckor är att söka ögonkontakt med de gående.

Du bör dock inte vinka fram de gående, eftersom detta skapar en falsk trygghet, särskilt om det finns flera körfält. När du har vinkat kanske den gående slappnar av och tänker att det är lugnt på hela vägen, men så kommer det en förare i det andra körfältet som inte tänker stanna.

Obevakat övergångsställe

 • Fordonsförare har väjningsplikt mot gående som är på eller som just ska gå ut på övergångsstället.

Bevakat övergångsställe

 • Fungerande trafiksignal finns (eller en polis på platsen).
 • Både fordonsförare och gående ska rätta sig efter trafiksignalerna.
  • Ibland slår det om till rött för en gående som är mitt ute på övergångsstället. Du måste i så fall släppa fram den gående, eftersom personen gick ut på rätt sätt.

Ett obevakat övergångsställe. Du har väjningsplikt mot den gående, eftersom han just ska gå ut på övergångsstället.

Detta övergångsställe är klurigt. Trafiksignaler finns, men de är inte aktiverade. Detta innebär att övergångsstället räknas som obevakat.

Gångbana

 • En gångbana (trottoar) är till för gående. Fordonsförare får endast korsa gångbanan.
 • Fordonsförare har väjningsplikt mot gående på gångbanan.
 • Saknar standardiserad utformning. Märks ibland (men inte alltid) ut med vägmärket Påbjuden gångbana.
 • Att korsa en gångbana på en väg för normal biltrafik är ovanligt, eftersom en sådan utformning av trafikmiljön skulle vara farlig för gående. Det är oftast vid infart/utfart från fastigheter som gångbanor korsas.
Gångbana och väg.

Detta är en vägkorsning för normal biltrafik. Platsens utformning (exempelvis vägens beläggning och avsaknad av upphöjning) gör det tydligt att gångbanan inte korsar vägen. Gående som kommer från gångbanan (röda pilarna) får endast korsa vägen om det kan ske utan fara eller hinder för biltrafiken. Din skyldighet att släppa fram gående enligt svängningsregeln gäller inte här, eftersom du inte svänger. Var dock försiktig och tänk på att gående är oskyddade trafikanter.

Vid infart/utfart från fastigheten vid den röda pilen korsar du en gångbana (trottoar). Du har väjningsplikt mot gående på gångbanan.

Här närmar du dig en plats som ska underlätta för gående att korsa vägen. Gångbanan korsar dock inte vägen och det finns inget övergångsställe på platsen. Även om biltrafiken prioriteras på denna plats, ska du som bilförare vara försiktig och tänka på att gående är oskyddade trafikanter.

Cykelpassage

 • Märks alltid ut med vägmarkering för cykelpassage.
 • När du som bilförare närmar dig en cykelpassage ska du anpassa hastigheten så att ingen fara uppstår för cyklister som befinner sig på cykelpassagen.
 • Korsar du som bilförare en cykelpassage i samband med sväng, eller utfart ur en cirkulationsplats, ska du köra med låg hastighet och lämna cyklande som är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera.
 • Cyklisterna har väjningsplikt mot bilförarna.

Förtydligande angående cykelpassager

Vissa av orden som används i samband med cykelpassager kan framstå som otydliga (”anpassa hastigheten”, ”ingen fara uppstår”, ”tillfälle att passera”). Lagstiftarna vill undvika att skriva att du som bilförare har väjningsplikt, eftersom det skulle kunna ge cyklisterna en falsk trygghet. Att cyklister och bilister har långtgående skyldigheter mot varandra är tänkt att öka säkerheten.

Som bilförare bör du tänka på att syftet med cykelpassager är att låta cyklister korsa vägen. Du bör också tänka på att cyklister är oskyddade trafikanter. Att släppa fram cyklister vid cykelpassager är en bra och trafiksäker vana.

Det som sägs om cyklister i avsnitten om cykelpassage, cykelöverfart och cykelbana gäller även förare av elsparkcyklar och moped klass II.


En cykelpassage i kombination med ett övergångsställe. Anpassa hastigheten så att ingen fara uppstår för cyklister som befinner sig på cykelpassagen.

Svänger du höger kommer du att korsa en cykelpassage. Eftersom du svänger har du större skyldigheter mot eventuella cyklister. Anpassa hastigheten och var beredd på att släppa fram cyklister som närmar sig.

Cykelöverfart

Väjningslinje

Väjningslinje
(för biltrafiken)

 • Märks alltid ut med vägmärket för cykelöverfart och vägmarkeringen för cykelöverfart. Det finns också en väjningslinje för biltrafiken.
 • Du som bilförare har väjningsplikt mot cyklister som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.
 • Trafikmiljön runt en cykelöverfart ska vara utformad så att det inte är lämpligt att köra fortare än 30 km/h (exempelvis genom en upphöjning i vägen).

Här närmar du dig en cykelöverfart. Du har väjningsplikt mot cyklister på samma sätt som du har väjningsplikt mot gående på övergångsstället.

Cykelbana

 • En väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafik. Andra förare får endast korsa cykelbanan.
 • Bilförare har väjningsplikt mot cyklister på cykelbanan.

Förtydligande om att korsa en cykelbana

Ett problem i många situationer är att cykelbanan i juridisk mening faktiskt inte korsar bilvägen. Att påbudsmärkena för cykelbana sitter på båda sidor av vägen innebär inte automatiskt att cykelbanan korsar vägen. Oftast är det i stället så att cykelbanan tar slut innan vägkorsningen och börjar igen på andra sidan. Att en obruten cykelbana leds rakt ut i en vägkorsning för bilar är ovanligt. Transportstyrelsen har sagt: ”En cykelbana korsar generellt inte en väg/gata”.

Notera också att en cykelpassage eller en cykelöverfart alltid innebär att cykelbanan bryts. Med andra ord, om du ser vägmarkeringen för cykelpassage/cykelöverfart, kan du vara säker på att cykelbanan tar slut innan korsningen.

Hur kan jag veta om jag korsar en obruten cykelbana?
– Det är tyvärr mycket svårt att veta, eftersom en obruten cykelbana inte har någon standardiserad utformning. Frågar du Transportstyrelsens experter kommer de att hänvisa dig till kommunens detaljplan.

Ska jag behöva stanna och kolla kommunens detaljplan vid varje korsning?
– Nej, agera i stället på det säkraste sättet. Var försiktig och släpp hellre fram någon en gång för mycket än en gång för lite.

Svänger du höger (röd pil) korsar du en cykelbana enligt kommunens detaljplan. Du har väjningsplikt mot cyklister. Notera att det är en liten infartsväg som inte verkar användas av många. Det är alltså inte en vanlig vägkorsning tänkt för normal trafik.

Cykelbana tar slut, korsar ej vägen.

I denna vägkorsning säger kommunen att cykelbanan slutar vid A och börjar igen vid B. Cykelbanan är med andra ord bruten och korsar inte bilvägen.

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
4
I dag 23:08
7
I dag 17:33
1
I dag 14:45
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Teoriprov, gratis demo