Start > Teori & trafikregler > Övergångsställe, cykelöverfart & cykelbana

Övergångsställen, cykelöverfarter & cykelbanor

Övergångsställe

Övergångsställen är i första hand till för gående. Utöver de som går till fots räknas även dessa som gående:

 • Personer i rullstol (om den framförs i gångfart).
 • Rullskridskoåkare.
 • Rullskideåkare.
 • Sparkåkare.

Cyklister och mopedister får använda övergångsställen, men bilförarna har ingen väjningsplikt mot dem.

Det enklaste sättet att undvika missförstånd och olyckor är att söka ögonkontakt med de gående.

Du bör dock inte vinka fram de gående, eftersom detta skapar en falsk trygghet, särskilt om det finns flera körfält. När du har vinkat kanske den gående slappnar av och tänker att det är lugnt på hela vägen, men så kommer det en fartdåre i andra filen som inte tänker stanna.

Tvinga ingen att gå över. Om du har stannat för en person som tydligt visar att han eller hon inte vill gå över just då, ska du köra vidare och inte stanna kvar och tvinga personen att gå över.

Obevakat övergångsställe

 • Fordonsförare har väjningsplikt mot gående som är på, eller som just ska gå ut på, övergångsstället.

Bevakat övergångsställe

 • Bevakat = fungerande trafiksignal eller polis finns.
 • Både fordonsförare och gående ska rätta sig efter trafiksignalerna.
  • Om du som fordonsförare får grönt, måste du ändå låta gående passera som har gått ut när det var grönt för dem, men som inte hunnit över innan omslaget till rött.
 • Även om personer går mot rött när du har grönt, har du inte ”rätt” att orsaka en farlig situation genom att köra.

Viktigt förtydligande om cykelöverfart och cykelpassage

Sedan 1 september 2014 har alla befintliga cykelöverfarter bytt namn till cykelpassager. Begreppet cykelöverfart försvinner dock inte, utan får i stället en ny betydelse. Den nya typen av cykelöverfart är ett slags övergångsställe för cyklister där bilförarna har väjningsplikt mot cyklister.

Cykelpassage (som tidigare hette cykelöverfart)

 • När du som bilförare närmar dig en cykelpassage ska du anpassa farten så att ingen fara uppstår för de som befinner sig på cykelpassagen.
  • Vad exakt innebär ”anpassa farten”? – Det finns inget exakt svar, du får helt enkelt göra en rimlig bedömning.
 • Cyklisterna har väjningsplikt mot bilförarna, inte tvärtom.
 • Korsar du som bilförare en cykelpassage i samband med sväng eller utfart ur en cirkulationsplats ska du släppa fram alla på cykelpassagen. Cyklisterna har dock fortfarande väjningsplikt. Detta är tänkt att öka säkerheten (båda har skyldigheter mot varandra).

Cykelöverfart (nya typen sedan 2014-09-01)

Väjningslinje

M14: Väjningslinje
(för biltrafiken)

 • Du som bilförare har väjningsplikt mot cyklister och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.
 • Märks ut med B8, M14 och M16.
 • Fartdämpande åtgärder ska finnas, till exempel en upphöjning där cykelöverfarten är.

Cykelbana

 • En väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafik och trafik med moped klass II.
  • Det kan vara svårt att känna igen en cykelbana. Det finns ingen standardiserad utformning och vägmärken sitter inte alltid uppe. Du måste därför göra en bedömning i varje enskilt fall.
 • Bilförare har väjningsplikt mot alla som är på cykelbanan. Du ska alltså även stanna och släppa över cyklister och mopedister.

Teoriprov online – testa dina kunskaper

Teoriprov Körkortonline.se Gratis demo – testa 65 frågor

Senast uppdaterad 2021-01-22.