Start > Teori & trafikregler

Körkortsteori – gratis körkortsbok online

Trafikens grundregler

Väg, körbana, körfält och vägren

Definition av väg, körbana, körfält och vägren.
 • Vägen är allt (körbana, körfält och vägren) tillsammans.
 • Körbanan är båda körfälten tillsammans.
 • Körfälten är där bilarna åker. Vägen har normalt två körfält i motsatta riktningar.
 • Vägrenen är området utanför körbanan.
  • Säkerhetszon som i första hand ska användas av gående, cyklister, mopedister och långsamtgående fordon.
  • Du som bilförare kan köra ut på vägrenen en kort stund om det till exempel är för att underlätta en omkörning. Var dock försiktig om sikten är begränsad.
  • Alla på vägrenen har väjningsplikt mot trafikanterna på körbanan.

Grundläggande säkerhet

 • Var tydlig med dina avsikter.
 • Sök ögonkontakt med folk som till exempel ska gå över övergångsställen eller fordonsförare som ska korsa din väg.
 • Ha alltid ett säkerhetsavstånd. Någon kan till exempel plötsligt slänga upp en bildörr eller en cyklist kan vingla till.

Att köra om en cyklist är ett bra exempel på en situation där du behöver ha god säkerhetsmarginal. Cyklisten kommer förmodligen att styra ut mot mitten av vägen igen, med tanke på den parkerade bilen.

Defensiv körning

Att köra defensivt ökar trafiksäkerheten. Exempel på defensiv körning:

 • Ta inga onödiga risker.
 • Ha goda säkerhetsmarginaler.
 • Ha bra uppsikt.
 • Var inte stressad, ha gott om tid på dig.
 • Var beredd på att något ovanligt kan hända.
 • Tänk igenom situationen innan du gör något.
 • Tänk framåt på vad som kan inträffa.
 • Kör mjukt och bromsa i god tid.

Rangordning

Ibland kan du få flera budskap samtidigt. Då måste du välja vilket du ska följa. Denna ordning ska du gå efter:

 1. Polisens tecken.
 2. Trafiksignaler.
 3. Vägmärken.
 4. Regler (högerregeln exempelvis).

Här ska du inte stanna vid stopplinjen. Detta eftersom den gröna trafiksignalen gäller före stoppskylten. Om trafiksignalen är ur funktion ska du följa stoppskylten.

Hastighet

 • Anpassa hastigheten, vilket innebär att du ska:
  • Ha kontroll över fordonet.
  • Kunna stanna framför förutsägbara hinder.
  • Ta hänsyn till övriga trafiken.
  • Ta hänsyn till fordonets skick och last.
  • Ta hänsyn till vädret och väglaget.
 • Du får inte utan anledning plötsligt bromsa eller köra överdrivet långsamt.
 • Hastighetsskyltarna gäller alltid i första hand. Det finns dock bashastigheter som kan vara till hjälp om skyltar saknas:
  • Tättbebyggt område: 50 km/h.
  • Utanför tättbebyggt område: 70 km/h.
Halt väglag på en skogsväg med skymd sikt.

Vägens hastighetsbegränsning är 70 km/h. Att köra i 70 km/h just här är dock inte lämpligt, med tanke på att du närmar dig en kurva med skymd sikt. Dessutom är det halt väglag.

Otydliga trafikregler

Otydlig trafiksituation, en man som står vid vägkanten och ser tveksam ut.

Vill han att bilen ska köra? Eller ska han just börja gå över vägen?

Vissa trafikregler är mycket tydliga, till exempel att du inte får stanna eller parkera inom 10 meter före ett övergångsställe. Det är helt enkelt bara att mäta.

Det finns dock regler som inte är lika tydliga, till exempel att du har väjningsplikt mot gående som ”just skall gå ut på övergångsstället”. Vad innebär ”just skall gå ut”? Det finns inget exakt svar, utan denna process följ:

 1. Någon anmäler dig för att du inte har stannat för gående.
 2. En domstol tittar på reglerna och jämför med ditt specifika fall.
 3. Domstolen avgör om du har brutit mot reglerna eller inte.

När det gäller otydliga regler ska du alltså göra en rimlig bedömning och hoppas på att din bedömning delas av rättsväsendet.

Senaste foruminläggen

Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortstest