Start > Teori & trafikregler

Körkortsteori – gratis körkortsbok online

Trafikens grundregler

Otydliga trafikregler

Otydlig trafiksituation, en man som står vid vägkanten och ser tveksam ut.

Vill han att bilen ska köra? Eller ska han just börja gå över vägen?

Vissa körkortsregler är mycket tydliga, till exempel att du inte får stanna eller parkera 10 meter innan ett övergångsställe. Det är helt enkelt bara att mäta.

Det finns dock regler som inte är lika tydliga, till exempel att du har väjningsplikt mot gående som ”just skall gå ut på övergångsstället”. Vad innebär ”just skall gå ut”? Det finns inget exakt svar, utan denna process följs för att komma fram till om du följt regeln eller inte (förenkling):

 1. Någon anmäler dig för att du inte har stannat för gående.
 2. En domstol tittar på reglerna och jämför med ditt specifika fall.
 3. Domstolen avgör om du har brutit mot reglerna eller inte.

När det gäller otydliga regler ska du alltså göra en rimlig bedömning och hoppas att din bedömning delas av rättsväsendet.

Grundläggande säkerhet

 • Var tydlig med dina avsikter.
 • Sök ögonkontakt med folk som till exempel ska gå över övergångsställen eller bilister som ska korsa din väg.
 • Ha alltid ett säkerhetsavstånd (någon kan till exempel plötsligt slänga upp en bildörr eller en cyklist kan vingla till).
 • Använd bara tutan för att varna. Det är förbjudet att tuta för att ”heja” på någon.

Defensiv körning

Att köra defensivt ökar trafiksäkerheten. Exempel på defensiv körning:

 • Ta inga onödiga risker.
 • Ha goda säkerhetsmarginaler.
 • Ha bra uppsikt.
 • Var inte stressad, ha gott om tid på dig.
 • Var beredd på att något ovanligt kan hända.
 • Tänk igenom situationen innan du gör något.
 • Tänk framåt på vad som kan inträffa.
 • Kör mjukt och bromsa i god tid.

Att köra om en cyklist är ett bra exempel på en situation där du behöver ha god säkerhetsmarginal. När videon tar slut kommer cyklisten förmodligen att styra ut mot mitten av vägen igen, med tanke på den parkerade bilen.

Definition av vägren, körfält, körbana och väg

Definition av väg, körbana, körfält och vägren.
 • Vägen är allt (körbana, körfält och vägren) tillsammans.
 • Körbanan är båda körfälten tillsammans.
 • Körfälten är där bilarna åker. Vägen har normalt 2 körfält i motsatta riktningar. De behöver inte vara markerade.
 • Vägrenen är området utanför körbanan.
  • Säkerhetszon som i första hand ska användas av gående, cyklister, mopedister och långsamtgående fordon.
  • Inte ett körfält för bilar.
  • Du kan köra ut på vägrenen en kort stund om det till exempel är för att underlätta en omkörning. Var dock mycket försiktig om sikten är begränsad.
  • Alla på vägrenen har väjningsplikt mot trafikanterna i de riktiga körfälten.

Hastighet

 • Anpassa hastigheten, vilket innebär att du ska:
  • Ha kontroll över fordonet.
  • Kunna stanna framför förutsägbara hinder.
  • Ta hänsyn till övriga trafiken.
  • Ta hänsyn till fordonets skick och last.
  • Ta hänsyn till vädret och väglaget.
 • Du får inte utan anledning plötsligt bromsa eller köra överdrivet långsamt.
 • Hastighetsskyltarna gäller alltid i första hand. Det finns dock bashastigheter som kan vara till hjälp om skyltar saknas:
  • Tättbebyggt område: 50 km/h.
  • Utanför tättbebyggt området: 70 km/h.

Viktigt förtydligande om hastighetsbegränsningar

Hastighetsbegränsning 50 km/h

Att det står exempelvis 50 på skylten innebär inte att du måste hålla exakt 50 km/h. Hastighetsskyltarna anger den högsta tillåtna hastigheten.

I andra sammanhang är det mer regel än undantag att ha goda marginaler. Du fyller väl inte ett glas så att innehållet är 1 mm från att rinna över kanten? Du strävar väl inte efter att få in 450 kg vikt i en hiss om maxgränsen är just 450 kg?

När det gäller hastigheter verkar dock många sträva efter att hela tiden ligga på gränsen till det tillåtna, trots att tidsvinsten ofta är mycket liten.

Rangordning

Ibland kan du få flera budskap i trafiken samtidigt. Då måste du välja vilket du ska följa. Denna ordning ska du gå efter:

 1. Polisens tecken
 2. Trafiksignaler
 3. Vägmärken
 4. Regler (högerregeln exempelvis)

Här ska du inte stanna vid stopplinjen när videon tar slut. Detta eftersom den gröna trafiksignalen gäller före stoppskylten. Endast när trafiksignalen är ur funktion ska du följa stoppskylten.

Några ord om statistik

Körkortsboken innehåller statistik som kan uppfattas som onödigt vetande. Det finns dock en tanke med statistiken, exempel:

Varför ska jag veta att de flesta trötthetsolyckorna inträffar kl. X?
– Vet du att olycksrisken är mycket högre under vissa tider, kan du planera körningen och undvika att köra under dessa delar av dygnet. Detta leder till en säkrare trafik för alla.

Varför ska jag veta att X antal av personer över 70 år har synfel?
– Om du vet det när du själv kommer upp i den åldern ökar sannolikheten att du kollar synen hos en optiker och skaffar glasögon. Detta ökar trafiksäkerheten, eftersom du ser bättre.

Senaste foruminläggen

Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

GRATIS:
Teoribok 2023

Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023
Ladda ner Teoribok
PDF   335 sidor   28 MB