Omkörningar & förbud mot omkörning

Omkörning till höger.

Den vita bilen ska svänga in på grusvägen till vänster. Du får i detta fall köra om på högersidan.

Det finns 3 grundprinciper för omkörningar:

 • Kör om på vänster sida (undantag finns, se nedan).
 • Ha gott avstånd i sidled till fordonet du kör om.
 • Hela omkörningssträckan ska kunna överblickas och den måste vara fri från hinder och mötande trafik.

Hur en omkörning går till

 1. Kör ut lite till vänster så att du ser om vägen framför är fri från möten.
 2. Kolla så att ingen annan håller på att köra om dig:
  1. Inre backspegeln
  2. Vänster sidospegel
  3. Döda vinkeln
 3. Blinka åt vänster.
 4. Öka farten (dock ej över hastighetsbegränsningen) och styr åt vänster så att du har gott om utrymme till fordonet du kör om.
 5. När du har kommit om fordonet ska du blinka höger och vika tillbaka till det ursprungliga körfältet så snart som möjligt. Gör det dock inte för tidigt, eftersom det kan orsaka en krock med det andra fordonet. En bra riktlinje är att vika tillbaka först när du ser den du körde om i höger sidospegel.

Omkörningsförbud

 • Där skylten Förbud mot omkörning finns uppsatt.
 • Där det kan uppstå fara.
 • Om någon bakom håller på eller är på väg att köra om dig.
 • I köer där avståndet mellan bilarna är små, om syftet är att tjäna några meter.
 • Ifall den du ska köra om blinkar vänster.
 • Vid möte, om du korsar mittlinjen.
 • Vid skymd sikt, om du korsar mittlinjen.
 • I samband med obevakade övergångsställen, cykelpassager och cykelöverfarter.
  • Undantag: Tillåtet att passera i låg fart (så att du hinner stanna) om det finns fler än ett körfält i din färdriktning och något av följande uppfylls:
   • Körfälten leder till olika färdmål.
   • Det är tät kö i alla körfält.
   • Det sker i anslutning till en korsning.
 • På höger sida.
  • Undantag 1: Tillåtet om körfälten leder till olika färdmål.
  • Undantag 2: Tillåtet om det är tät kö i alla körfält.
  • Undantag 3: Tillåtet om bilarna är i olika körfält vid en korsning.
  • Undantag 4: Tillåtet om hastighetsbegränsningen är max 70 km/h och det finns minst 2 markerade körfält i samma riktning.
  • Undantag 5: Tillåtet att passera till höger om ett fordon som tänker svänga vänster.
 • I samband med högerregelskorsningar.
  • Undantag: Tillåtet att köra om tvåhjuliga fordon.
 • I samband med järnvägsöverfarter utan bommar eller trafikljus (rött, gult, grönt).
  • Undantag: Tillåtet att köra om tvåhjuliga fordon.

Här är det förbjudet att köra om, eftersom du måste korsa mittlinjen i en kurva med skymd sikt.

Att göra när du blir omkörd

 • Håll till höger (om vägrenen är fri kan du köra ut på den för att underlätta).
 • Öka inte farten (sänk farten om det behövs).
 • Du är skyldig att underlätta för den som kör om, även om omkörningen är felaktig och farlig.

Den vita bilen gör en otillåten omkörning (heldragen linje). Du har dock skyldigheter i denna situation. Du får inte öka hastigheten eller på något annat sätt försvåra omkörningen.

Övrigt

 • Det är svårt att bedöma mötande bilars avstånd och hastighet, särskilt på en helt rak väg. Krokiga vägar gör det lättare, eftersom du ser bilarna från sidan.
 • Spårvagnar ska normalt köras om på höger sida.
 • Vägarbetsfordon får köras om på den lämpligaste sidan.
 • Du får inte överskrida hastighetsbegränsningen i samband med en omkörning.

Räkna på omkörningar

Tidsvinsten för en omkörning är oftast liten. Därför är många omkörningar onödiga i förhållande till riskerna. Tidsvinsten per mil kan generellt sägas vara:

 • 1 minut per mil vid hastigheter under 90 km/h.
 • 30 sekunder per mil vid farter över 90 km/h.

Viktigt förtydligande om uträkning av tidsvinst

Måste jag kunna uträkningar som den nedanför på det riktiga teoriprovet?
– Med största sannolikhet inte. Skillnaderna mellan svarsalternativen är oftast stora nog för att du ska kunna göra en uppskattning likt den ovan, det vill säga att du tjänar 1 minut/mil vid under 90 km/h och 30 sekunder/mil över 90 km/h.

Exempel på uträkning av tidsvinst

Om du kör i 100 km/h och ökar farten till 110 km/h, hur mycket tid tjänar du då per mil?

Metod 1

Färgkoder för siffrorna (lättare att hålla reda på dem)
Ursprunglig hastighet 100 km/h
Ny hastighet 110 km/h
Minuter per timme (eftersom hastigheten är km/h, kilometer per timme) 60 min
Antal kilometer på 1 mil 10 km

Först räknar vi fram hur många minuter det tar att åka 1 km i de båda hastigheterna:

 • 60 / 100 = 0,60 minuter tar det att åka 1 km
 • 60 / 110 = 0,55 minuter tar det att åka 1 km

Det går alltså lite snabbare med den högre hastigheten. Skillnaden är:

 • 0,60 - 0,55 = 0,05 minuter snabbare per km att åka i 110 km/h jämfört med 100 km/h.

Det frågas dock efter hur mycket du tjänar per mil, inte per km. Gör därför om siffran till tidsvinst per mil:

 • 0,05 * 10 = 0,5 minuters tidsvinst per mil

Nu är det egentligen klart. Det är dock lättare att förstå om svaret görs om till sekunder:

 • 0,5 * 60 = 30 sekunder (32,73 sekunder om inga avrundningar görs)

Metod 2

Färgkoder för siffrorna (lättare att hålla reda på dem)
Ursprunglig hastighet 100 km/h
Ny hastighet 110 km/h
Sträcka 1 mil = 10 000 meter
Fast omvandlingstal km/h till m/s 3,6 gånger

Formel för uträkning av tid:

 • Sträcka / hastighet = tid

För att formeln ska fungera krävs det att vi använder meter i stället för mil och meter per sekund (m/s) i stället för kilometer i timmen (km/h). Hastigheterna får därför göras om till m/s:

 • 100 / 3,6 = 27,78 m/s
 • 110 / 3,6 = 30,56 m/s

Först nu kan vi använda formeln Sträcka / hastighet = tid:

 • 10 000 / 27,78 = 360 s
 • 10 000 / 30,56 = 327 s

Nu kan vi få fram tidsskillnaden mellan de båda hastigheterna:

 • 360 - 327 = 33 sekunder (32,73 sekunder om inga avrundningar görs)

Omkörningsordlista

 • Blixtlåsprincipen/kugghjulsprincipen innebär att varannat fordon från varje anslutande väg kör, oavsett hur väjningsreglerna fungerar. Detta är exempel på ett spontant förarsamarbete som är bra.
 • Accelererande omkörning innebär att du kör nära bakom en bil i samma fart. När du ska köra om svänger du ut och ökar farten kraftigt (dock ej över hastighetsbegränsningen) för att komma om.
 • Flygande omkörning innebär att du närmar dig bilen i högre fart och viker i god tid innan och åker förbi. Flygande omkörningar är att föredra eftersom de kräver mindre sträcka och förbrukar mindre bränsle. Tänk dock på att du alltid måste hålla dig inom hastighetsbegränsningen.

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortstest med 65 frågor

Senast uppdaterad 2022-02-09.