Omkörningar & förbud mot omkörning

Grundprinciper för omkörningar

Omkörning till höger.

A ska svänga vänster. B får i detta fall köra om på högersidan.

 • Kör om på vänster sida (undantag finns).
 • Ha gott avstånd i sidled till fordonet du kör om.
 • Hela omkörningssträckan ska kunna överblickas och den måste vara fri från hinder och mötande trafik.

Hur en omkörning till vänster går till

 1. Kör ut lite till vänster så att du ser om vägen framför är fri från möten.
 2. Kolla så att ingen annan håller på att köra om dig:
  1. Inre backspegeln.
  2. Vänster sidospegel.
  3. Döda vinkeln.
 3. Blinka åt vänster.
 4. Öka farten (dock ej över hastighetsbegränsningen) och styr åt vänster så att du har gott om utrymme till fordonet du kör om.
 5. När du har kommit om fordonet ska du blinka höger och vika tillbaka till det ursprungliga körfältet så snart som möjligt. Gör det dock inte för tidigt, eftersom det kan orsaka en krock med det andra fordonet. En bra riktlinje är att vika tillbaka först när du ser den du körde om i höger sidospegel.

Omkörningsförbud

 • Där skylten Förbud mot omkörning finns uppsatt.
 • Där det kan uppstå fara.
 • Om någon bakom håller på eller är på väg att köra om dig.
 • Om du riskerar att bli kvar i mötande trafiks körfält (exempelvis vid tät kö i ditt körfält).
 • Ifall den du ska köra om blinkar vänster.
  • Undantag: Tillåtet att köra om på höger sida.
 • Vid möte, om du korsar mittlinjen.
 • Vid skymd sikt, om du korsar mittlinjen.
 • I samband med obevakade övergångsställen, cykelpassager och cykelöverfarter.
  • Undantag: Tillåtet att passera i låg fart (så att du hinner stanna) om det finns fler än ett körfält i din färdriktning och något av följande uppfylls:
   • Körfälten leder till olika färdmål.
   • Det är tät kö i alla körfält.
   • Det sker i anslutning till en korsning.
 • På höger sida.
  • Undantag 1: Tillåtet om körfälten leder till olika färdmål.
  • Undantag 2: Tillåtet om det är tät kö i alla körfält.
  • Undantag 3: Tillåtet om fordonen är i olika körfält i anslutning till en korsning.
  • Undantag 4: Tillåtet om hastighetsbegränsningen är max 70 km/h och det finns minst två markerade körfält i samma riktning.
  • Undantag 5: Tillåtet om framförvarande tänker svänga vänster.
 • I samband med högerregelskorsningar eller andra korsningar där du har väjningsplikt.
  • Undantag 1: Tillåtet att köra om tvåhjuliga fordon.
  • Undantag 2: Tillåtet att köra om på höger sida om framförvarande tänker svänga vänster.
 • I samband med järnvägskorsningar utan bommar eller trafikljus (rött, gult, grönt).
  • Undantag: Tillåtet att köra om tvåhjuliga fordon.

Här är det förbjudet att köra om, eftersom du måste korsa mittlinjen i en kurva med skymd sikt. Detta trots att mittlinjen inte är heldragen.

Att göra när du blir omkörd

 • Håll till höger (om vägrenen är fri kan du köra ut på den för att underlätta).
 • Öka inte farten (sänk farten om det behövs).
 • Du är skyldig att underlätta för den som kör om, även om omkörningen är felaktig och farlig.

Den vita bilen gör en otillåten omkörning (heldragen linje). Du har dock skyldigheter i denna situation. Du får inte öka hastigheten eller på något annat sätt försvåra omkörningen.

Övrigt

 • Det är svårt att bedöma mötande bilars avstånd och hastighet, särskilt på en helt rak väg. Krokiga vägar gör det lättare, eftersom du ser bilarna från sidan.
 • Spårvagnar ska normalt köras om på höger sida.
 • Vägarbetsfordon får köras om på den lämpligaste sidan.
 • Du får inte överskrida hastighetsbegränsningen i samband med en omkörning.

Räkna på omkörningar

Tidsvinsten för en omkörning är oftast liten. Därför är många omkörningar onödiga i förhållande till riskerna. Tidsvinsten per mil blir ungefär:

 • Över 90 km/h: Ökar du hastigheten 10 km/h tjänar du 30 sekunder per mil.
 • Under 90 km/h: Ökar du hastigheten 10 km/h tjänar du 1 minut per mil.

Exempel på uträkning av tidsvinst

Om du kör i 100 km/h och ökar farten till 110 km/h, hur mycket tid tjänar du då per mil?

Metod 1

Ursprunglig hastighet 100 km/h
Ny hastighet 110 km/h
Minuter per timme (eftersom hastigheten är km/h, kilometer per timme) 60 min
Antal kilometer på 1 mil 10 km

Först räknar du fram hur många minuter det tar att åka 1 km i de båda hastigheterna:

 • 60 / 100 = 0,60 minuter tar det att åka 1 km
 • 60 / 110 = 0,55 minuter tar det att åka 1 km

Det går alltså lite snabbare med den högre hastigheten. Skillnaden är:

 • 0,60 - 0,55 = 0,05 minuter snabbare per km att åka i 110 km/h jämfört med 100 km/h.

Det frågas dock efter hur mycket du tjänar per mil, inte per km. Gör därför om siffran till tidsvinst per mil:

 • 0,05 * 10 = 0,5 minuters tidsvinst per mil

Nu är det egentligen klart. Det är dock lättare att förstå om svaret görs om till sekunder:

 • 0,5 * 60 = 30 sekunder (32,73 sekunder om inga avrundningar görs)

Metod 2

Ursprunglig hastighet 100 km/h
Ny hastighet 110 km/h
Sträcka 1 mil = 10 000 meter
Fast omvandlingstal km/h till m/s 3,6 gånger

Formel för uträkning av tid:

 • Sträcka / hastighet = tid

För att formeln ska fungera krävs det att du använder meter i stället för mil och meter per sekund (m/s) i stället för kilometer i timmen (km/h). Hastigheterna får därför göras om till m/s:

 • 100 / 3,6 = 27,78 m/s
 • 110 / 3,6 = 30,56 m/s

Först nu kan du använda formeln sträcka / hastighet = tid:

 • 10 000 / 27,78 = 360 s
 • 10 000 / 30,56 = 327 s

Nu kan du få fram tidsskillnaden mellan de båda hastigheterna:

 • 360 - 327 = 33 sekunder (32,73 sekunder om inga avrundningar görs)

Omkörningsordlista

 • Accelererande omkörning innebär att du kör nära bakom en bil i samma hastighet. När du ska köra om, svänger du ut och ökar farten kraftigt (dock ej över hastighetsbegränsningen) för att komma om.
 • Flygande omkörning innebär att du närmar dig den andra bilen i högre hastighet och glider förbi utan att accelerera. Flygande omkörningar är att föredra eftersom de kräver mindre sträcka och förbrukar mindre bränsle. Tänk dock på att du alltid måste hålla dig inom hastighetsbegränsningen.

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
1
I dag 18:43
3
I dag 10:45
2
I dag 09:36
1
I går 18:26
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortsfrågor