Start > Teori & trafikregler > Vikter, last & släpvagn

Last: om lätt släpvagn och bilens vikt

Lasta rätt

Följande 3 punkter är grunden för korrekt lastning:

 • Säkra lasten med spännband eller liknande. Lös last som glider runt kan slungas iväg och orsaka stor skada vid kraftiga inbromsningar och kollisioner.
 • Placera lasten långt fram (längst in) för att den inte ska slitas loss och flyga iväg. Om lasten redan ligger längst in mot baksätena i bagageutrymmet, har den ingenstans att ta vägen vid en kraftig inbromsning.
 • Placera tyngsta lasten lågt så minskas risken för att den flyger iväg och orsakar skada.

Normalt är det vid bromsning som den största påfrestningen på lasten och lastsäkringen förekommer. Detta innebär att lastsäkringarna minst måste tåla:

 • 80 % av lastvikten framåt.
 • 50 % av lastvikten bakåt och åt sidorna.

Har du lastat ett kylskåp som väger 40 kg på ett släp, måste spännbanden alltså minst klara trycket av 32 kg (80 % av 40) framåt och 20 kg (50 % av 40) i de andra riktningarna.

Viktbegrepp

 • Tjänstevikt: Olastad bil med standardutrustning inklusive förare (75 kg).
 • Maxlast: Maximalt tillåten last enligt registreringsbeviset.
 • Totalvikt: Tjänstevikt + maxlast.
 • Bruttovikt: Vikten vid ett visst tillfälle.

Lätt släpvagn

Med B-körkort är det endast tillåtet att dra lätt släpvagn. Vilka släpvagnar som räknas som lätta beror oftast på dragbilens vikt.

Notera att det är skillnad på vad som räknas som lätt släpvagn och om bilen får dra släpvagnen!

Vad räknas som lätt släpvagn?

 • Släp med totalvikt på max 750 kg.
  eller
 • Släp där totalvikten för bil + släp är max 3,5 ton.
  • Kravet att släpets totalvikt inte får överstiga bilens tjänstevikt togs bort 19 januari 2013.
Släpvagn, exempel 1
Släpvagn Släpvagnens totalvikt är under 750 kg och räknas därför som lätt.

Inga beräkningar behöver göras.
Totalvikt: 600 kg

Släpvagn, exempel 2
Dragbil Släpvagn
Totalvikt: 2 100 kg Totalvikt: 1 400 kg
Beräkningar måste göras, eftersom släpvagnens totalvikt är över 750 kg.

Den sammanlagda totalvikten (2 100 kg + 1 400 kg = 3 500 kg) blir exakt 3,5 ton, men överstiger inte 3,5 ton.

Detta gör att släpet räknas som lätt.

Släpvagn, exempel 3
Dragbil Släpvagn
Totalvikt: 1 800 kg Totalvikt: 2 000 kg
Beräkningar måste göras, eftersom släpvagnens totalvikt är över 750 kg.

Den sammanlagda totalvikten (1 800 kg + 2 000 kg = 3 800 kg) överstiger 3,5 ton, vilket gör att släpet inte räknas som lätt.

Får bilen dra släpvagnen?

I praktiken är det sällan som beräkningarna ovan behöver göras. All information du behöver står nämligen i bilens registreringsbevis:

Utdrag från registreringsbevis, släpvagnsvikter.

Bilen med detta registreringsbevis får dra ett släp som väger max 1 500 kg. Dock inte med vanligt B-körkort, eftersom O.3 anger att maximal släpvagnsvikt för B-körkort är 1 440 kg.

Får jag med denna bil dra ett släp som väger 1 600 kg med utökad behörighet B eller BE-körkort?
– Nej, eftersom högsta vikten som anges i O.1 aldrig får överskridas, oavsett behörighet. Bilen är nämligen inte konstruerad för att klara av tyngre släp.

Kultryck

Kultrycket är det tryck som släpets kopplingsanordning orsakar på bilens dragkrog. Normalt ska kultrycket ligga mellan 30–100 kg.

Högt kultryck

För mycket last längst fram i släpet. Detta medför dåligt grepp på framhjulen samt att halvljusen blir bländande.

Högt kultryck
Lasten ligger långt fram i släpet (röda lådan) och pressar därmed kopplingsanordningen mot marken. Bilen tvingas följa med och eftersom bilen är rak, lyfts framändan upp.

Lågt kultryck

För mycket last längst bak i släpet. Detta medför dåligt grepp på bakhjulen. Kan leda till körförbud.

Lågt kultryck
Lasten ligger långt bak i släpet (röda lådan) och tippar bak släpet så att kopplingsanordningen pressas uppåt. Bilens bakända lyfts med.

Regler om släpvagnsbromsar

 • Färdbroms måste finnas på släpvagnar med totalvikt över 750 kg.
 • Parkeringsbroms måste finnas på släpvagnar med tjänstevikt över 400 kg.

Utmärkning av tunga lastbilar och tunga släp

Reflex på tung lastbil:

Reflex på tung lastbil

Reflex på släp med totalvikt över 3,5 ton:

Reflex på släp med totalvikt över 3,5 ton

Lastbilen har ett släp, vilket innebär att omkörningssträckan blir längre.

GRATIS:
Teoribok 2023

Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023
Ladda ner Teoribok
PDF   335 sidor   28 MB