Start > Användarvillkor

Användarvillkor för Körkortonline.se

Uppdaterade 2021-02-26

Viktiga punkter

 • Vad innebär obegränsat antal prov?
  – Att du kan göra om frågorna du köper hur många gånger du vill. Du har alltid obegränsat antal inloggningar, rättningar och prov. Det enda som begränsar dig är giltighetstiden.
 • Kan jag byta språk?
  – Ja, du kan byta mellan svenska, engelska och arabiska hur många gånger du vill.
 • Kan jag förlänga mitt konto om jag vill?
  – Ja, alla kontons giltighetstid kan förlängas.
 • Sker automatisk förlängning av giltighetstiden?
  – Nej, aldrig. Du måste själv aktivt betala in nya pengar.
 • Exempel på hur giltighetstiden räknas:
  • 90 dagar: 2021-03-05 – 2021-06-03 kl. 23:59
  • 30 dagar: 2021-03-05 – 2021-04-04 kl. 23:59
  • 5 dagar: 2021-03-05 – 2021-03-10 kl. 23:59

Personuppgifter

Förutom e-postadress sparas följande uppgifter: När ditt konto skapades, när ditt konto går ut, dina inloggningar (IP-adress och tid), hur du har betalat samt dina testresultat. Syftet med lagringen är att du ska kunna använda tjänsten. Du ska till exempel kunna gå tillbaka och se dina genomförda prov och kundtjänst ska kunna hjälpa dig om du till exempel glömmer ditt lösenord.

Om du har köpt en aktiveringskod av en återförsäljare kan återförsäljaren se din e-postadress, ditt namn (om du anger det), när ditt konto skapades, när ditt konto går ut, när du senast loggade in samt dina testresultat. Återförsäljaren har möjlighet att radera i statistiken och kan avaktivera möjligheten för dig att radera statistik. Återförsäljaren kan även välja att dölja frågor som är specifika för behörighet B.

Av säkerhetsskäl görs ditt lösenord vid registreringen oläsbart med hjälp av en kryptografisk hashfunktion. Inte ens en serveradministratör med full behörighet kan se vad du har för lösenord.

Se tabell över datalagring på Körkortonline.se och när uppgifterna raderas (https://korkortonline.se/datalagring/).

Kontakta kundtjänst (https://korkortonline.se/kontakt/) om du vill veta vilka uppgifter vi har sparade om dig eller om du vill få dina uppgifter raderade innan den automatiska raderingen.

Personuppgiftsansvarig är webbplatsens ägare Hagberg Media AB (se kontaktuppgifter under rubriken Ansvarig för Körkortonline.se).

Betalning och giltighetstid

Betalningen sker via Swedbank Pay (https://www.swedbankpay.se/).

Omedelbart efter din betalning ska du kunna logga in på Körkortonline.se och börja använda tjänsten. Kontakta kundtjänst (https://korkortonline.se/kontakt/) om du inte kan logga in direkt efter betalningen.

Giltighetstiden på ett konto kan väljas vid köptillfället. Giltighetstiden börjar räknas ner direkt efter köpet. När kontots giltighetstid har gått ut kan du inte längre göra några prov eller komma åt andra funktioner som till exempel statistiken och förklaringarna. Oavsett tidpunkt för köp, gäller ditt konto alltid hela sista dagen (fram till kl. 23:59). Du kan förlänga kontots giltighetstid genom att göra en ny inbetalning efter att du har loggat in på ditt konto. Automatisk förlängning sker inte under några omständigheter.

Eftersom tjänsten består av digitalt innehåll och automatiskt påbörjas omedelbart efter betalningen, har du enligt lag ingen ångerrätt. Testa gärna våra demofrågor innan köp (https://korkortonline.se/teoritest/gratis-demo/).

Vid oklarheter eller meningsskiljaktigheter kring tjänsten, vänd dig i första hand till Körkortonline.se:s kundtjänst (https://korkortonline.se/kontakt/). Allmänna reklamationsnämnden och EU (https://ec.europa.eu/odr/) erbjuder alternativ tvistlösning för ärenden som inte kan lösas via Körkortonline.se:s kundtjänst.

Tekniska krav och begränsningar

Tillgängligheten för Körkortonline.se kan inte alltid garanteras. Serverunderhåll och oförutsedda händelser kan innebära att det inte alltid går att använda tjänsten. Perioden 2020-01-01 – 2021-01-01 var webbplatsen tillgänglig 99,99 % av tiden.

För att kunna använda teorifrågorna och vissa andra funktioner krävs cookies. Läs mer om hur Körkortonline.se använder cookies (https://korkortonline.se/cookies/).

Språk

Frågorna finns tillgängliga på svenska, engelska och arabiska. Du kan alltid byta språk när du vill. Support via kundtjänst finns endast på svenska och engelska.

Rättigheter

Allt material på Körkortonline.se är upphovsrättsskyddat och all kopiering eller annan spridning av materialet är förbjudet utan skriftligt godkännande.

Körkortonline är ett registrerat varumärke.

Ansvarig för Körkortonline.se

Körkortonline.se ägs till 100 % av Hagberg Media AB (https://www.hagbergmedia.se/).

Postadress
Hagberg Media AB
Aspvägen 5
632 33 Eskilstuna
Sverige

E-post
info@korkortonline.se

Org.nr.
556795-4937

VAT-nr.
SE556795493701