Körkortsfrågor – öva på teoriprov online

1000 frågor som hjälper dig att klara teoriprovet

Många av våra körkortsfrågor har en video i stället för en bild. Detta är för att du ska få en så realistisk uppfattning av trafiksituationen som möjligt. Ibland kan det finnas vägmärken i början av videon som du måste ta hänsyn till längre fram – precis som i verkligheten.

Vem har väjningsplikt i slutet av videon? Starta ett gratis demoprov så får du veta svaret!

Förklaringar till svåra körkortsfrågor

Du får svänga vänster där videon tar slut. Men måste du svänga vänster? Efter varje teoriprov får du en förklaring som hjälper dig att förstå trafiksituationen på djupet. Nedanför förklaras situationen i videon.

Normalt måste du svänga höger här enligt detta vägmärke:

Vägmärke: Påbjuden körriktning
Påbjuden körriktning (D1)
Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.” (Transportstyrelsen)

Nu finns dock denna tillfälliga omledning som gör det tillåtet att svänga vänster:

Vägmärke: Färdriktning vid omledning
Färdriktning vid omledning (F24)
Märket anger färdriktning vid tillfällig omledning av trafik. Avvikelse från färg får inte ske.” (Transportstyrelsen)

Du måste dock inte svänga vänster. En omledning hjälper dig att hitta en alternativ färdväg. Vägmärket tvingar dig dock inte att följa omledningen.

Det finns inget som tyder på att vägen till höger är avstängd. Du får alltså svänga både vänster och höger.

Används av
trafikskolor

Online sedan 2007

Körkortonline.se har erbjudit onlinebaserad körkortsteori sedan 2007. Körkortsfrågornas höga kvalitet gör att många trafikskolor använder teoriprov från Körkortonline.se.

Vanliga frågor (FAQ)

Vilka språk finns teorifrågorna på?
– Svenska, engelska och arabiska.

Är det exakt samma frågor som på det riktiga provet?
– Nej, det riktiga teoriprovet är skyddat av sekretess enligt lag. Våra frågor är liknande, men inte exakt samma som hos Trafikverket.

Vilka behörigheter finns det körkortsfrågor för?
– Endast för B-körkort (personbil).

Köp alla 1000 frågor – kom igång direkt!

Gratis demo – testa 65 frågor