Bilens bromssystem – körkortsteori

Tvåkrets bromssystem

Tvåkrets bromssystem innebär att fotbromssystemet är indelat i 2 oberoende delar. Går en krets (bromsen till 2 hjul) sönder fungerar den andra kretsen (återstående 2 hjul) som vanligt. Detta ökar säkerheten och finns på alla bilar utom de riktigt gamla.

Dagens bilar har hydrauliska bromsar. Detta innebär att bromskraften först från pedalen till bromsarna med hjälp av en speciell bromsvätska.

Skivbroms

Hjulet avtaget på en bil med skivbroms. Bromsoket är den gråa delen som ligger över skivan till vänster.

När bromsvätskan når fram till hjulen finns det 2 olika konstruktioner på själva bromsarna, nämligen skivbroms och trumbroms.

Skivbromsar

Skivbromsar har en öppen bromsskiva och ett bromsok som pressas mot skivan när du bromsar. Dessa bromsar är vanliga på framhjulen, men börjar även användas mer och mer på alla hjul, eftersom de ofta är mer effektiva än trumbromsar.

Trumbromsar

Trumbromsar har en stängd konstruktion som består av en rund trumma. I trumman sitter bromsklossar som pressas mot trumman när du bromsar. Dessa bromsar är vanliga på bakhjulen.

ABS-bromsar

Låsningsfria bromsar (ABS, från tyskans antiblockiersystem eller engelskans anti-lock braking system) hjälper dig som förare att behålla kontrollen över bilen (styrförmågan) i samband med kraftiga inbromsningar. Bromssträckan kan förkortas, men i vissa fall också förlängas.

Hur ABS-bromsar fungerar

 1. Du pressar ner bromspedalen hårt, vilket leder till att hjulen låser sig (glider fram, blir ”däckskrik”).
 2. Omedelbart känner ABS-systemet av att hjulen är låsta (genom att de inte snurrar).
 3. ABS-systemet släpper en del av trycket på bromsarna så att däcken börjar rulla.
 4. Därefter anpassar ABS-systemet bromskraften så att den är så stor som möjligt utan att den blir för stor och låser hjulen.

Eftersom hjulen inte är låsta, kan du styra i samband med en inbromsning med ABS. Detta är mycket viktigt om du ska väja för något.

Förvirring och okunskap hos förare när det gäller ABS

När du bromsar hårt med en bil som har ABS kan pedalen börja hacka och pulsera (det låter som att något är fel). Detta är dock helt normalt, eftersom det är så ABS-systemet arbetar!

Du ska alltså fortsätta att trycka ner pedalen så hårt du kan och inte släppa, hur konstigt det än känns.

Att förare ändå släpper pedalen är dock vanligt – så vanligt att det finns bromskraftsförstärkningssystem som, i samband med hårda inbromsningar, bibehåller trycket på bromspedalen trots att föraren släpper den.

Fel på bromsarna – testa

För att testa bromsarna, tryck ner pedalen hårt i 20 sekunder och uppmärksamma om något av följande förekommer:

 • Om bromsen tar långt ner tyder det på slitage.
 • Skulle pedalen fortfarande sjunka långsamt, trots att du nått den egentliga ”botten”, finns det förmodligen ett läckage i bromssystemet. Detta är mycket trafikfarligt och måste åtgärdas omedelbart.
 • Känns pedalen fjädrande kan det vara på grund av luft i bromssystemet. Uppsök en verkstad för att åtgärda det.

Viktigt är också att provbromsa då och då. Drar bilen snett är det läge att lämna in den på verkstad.

Efter att ha tvättat bilen är det extra viktigt att du provbromsar, eftersom vattnet gör att bromsarna påverkas negativt. En kraftig och kontrollerad inbromsning torkar upp fukten.

Bromsvätska

Bromsvätska

Bromsvätskan är oftast gul och fylls på i en av de mindre behållarna i motorrummet.

Om du stryper en trädgårdsvattenslang uppstår ett tryck i den eftersom vattnet inte har någonstans att ta vägen. På samma sätt fungerar ett hydrauliskt bromssystem.

Bromsrören är fyllda till max och när du trycker ner bromsen vill bromsvätskan försvinna ut i andra änden. Det går dock inte, eftersom systemet är slutet. Resultatet blir att vätskan pressar mot bromsarna så att bilen stannar.

Eftersom bromsvätskan är flytande kan bromsrören (som vätskan leds igenom) böjas för att passa in i bilens konstruktion.

Byte av bromsvätska

Ett av problemen med bromsvätska är att den drar åt sig fukt/vatten, vilket kan leda till att egenskaperna försämras. Detta gör att den i regel bör bytas vartannat år.

Bromsservo (vakuumservo)

Precis som servostyrningen hjälper bromsservon dig genom att minska kraften som du måste trycka ner bromspedalen med. Bromsservon fungerar endast när motorn är igång.

Testa om bromsservon fungerar

 1. Pumpa med bromspedalen några gånger med bilen avstängd.
 2. Starta bilen med bromspedalen nedtryckt.
 3. Om pedalen sjunker samtidigt som motorn går igång, fungerar servon som den ska.

Parkeringsbroms (handbroms)

Handbromsen finns för att bilen inte ska rulla när den är parkerad. Oftast är det bakhjulen som bromsas. Att tänka på när det gäller handbromsen:

 • Använd inte när det kallt och fuktigt, eftersom det finns risk att den fryser fast.
 • Kan börja kärva om du inte använder parkeringsbromsen regelbundet.
 • Utöver parkeringsbromsen är det bra att lägg i 1:an, eftersom det ytterligare minskar risken för att bilen rullar.
 • Kontroller för att se om parkeringsbromsen fungerar:
  • Rulla i en backe och sedan dra åt bromsen.
  • Försöka köra med bromsen åtdragen.

Teoriprov online – testa dina kunskaper

Teoriprov Körkortonline.se Gratis demo – testa 65 frågor

Senast uppdaterad 2021-01-22.