Start > Teori & trafikregler > Motorväg & motortrafikled

Motorväg & motortrafikled

Motorväg

 • Märks ut med skylten Motorväg.
 • Trafiken i de båda riktningarna är alltid avskild. Inga möten alltså.
 • Ingen korsande trafik i samma plan. Trafiken leds om på broar och liknande.
 • Både avfarten och påfarten tillhör motorvägen, vilket gör att samma regler gäller även där.
Motorväg, bro över vägen.

En typisk motorväg. Körbanorna är skilda och bron över vägen tar hand om korsande trafik.

Påfart till motorväg

 • Om accelerationsfält finns har varken de i accelerationsfältet eller de på motorvägen företräde. Ömsesidig hänsyn och anpassning gäller.
 • Finns inget accelerationsfält har de anslutande fordonen väjningsplikt mot trafiken på motorvägen.
 • Lämna påfarten så snart du kan. Kom ihåg att kolla döda vinkeln.

På motorväg är det förbjudet att

 • Stanna och parkera.
 • Vända.
 • Backa.
 • Gå, cykla och köra moped.
 • Bogsera.
 • Köra fordon som inte är konstruerade för att framföras i minst 40 km/h.
  • Undantag: Förbjudet att köra EU-moped, trots att de får köra i 45 km/h.
 • Köra traktor.

Risker med motorvägar

Motorvägar är generellt säkra vägar att köra på. Det finns dock några risker att vara extra uppmärksam på:

Den vita bilen befinner sig i ett accelerationsfält. Här ska du anpassa hastigheten så att den vita bilens inkörning underlättas.

Vid den röda pilen får du inte stanna, trots att det ser ut som ett lämpligt ställe att stanna på.

Motortrafikled

Motortrafikled är en blandning av motorväg och landsväg. Att tänka på:

 • Ingen korsande trafik, men du kan få möten (ovanligt, vajerräcke finns oftast).
 • Samma regler och förbud som på motorvägar.
 • Mer olycksdrabbade än motorvägar (kortare påfarter, mindre utrymme i sidled).

Motortrafikleder märks alltid ut med vägmärket Motortrafikled. Det finns även mötesfria landsvägar med vajerräcke som inte är motortrafikleder. På dessa kan korsande trafik förekomma.

Fartblindhet

Väg med vajerräcke.

Mötesfri 2+1-väg med vajerräcke.

När du saktar in efter att ha kört fort en längre tid, tycker du förmodligen att du kör långsammare än vad du faktiskt gör. Detta kallas fartblindhet och resultatet kan bli en missbedömning av avstånd och stoppsträcka.

Risken för fartblindhet ökar med:

 • Breda vägar utan distraktioner.
 • Tystgående och bekväma bilar.
 • Hög hastighet under lång tid.

Tunga lastbilar

Tunga lastbilar får köra i max 90 km/h på motorvägar och motortrafikleder. På andra vägar får tunga lastbilar köra i max 80 km/h.

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
7
I går 20:48
9
2024-07-19 16:31
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortsfrågor