Start > Teori & trafikregler > Motorväg & motortrafikled

Motorväg & motortrafikled

Motorväg

 • Märks ut med skylten Motorväg.
 • Trafiken i de båda riktningarna är alltid avskild. Inga möten alltså.
 • Ingen korsande trafik i samma plan. (Trafiken leds om på broar och liknande.)
 • Både avfarten och påfarten tillhör motorvägen, vilket gör att samma regler gäller även där.
 • Håll dig alltid i höger körfält, utom när du gör omkörningar.

Påfart till motorväg

En motorväg

En typisk motorväg. Körbanorna är skilda och det finns en rejäl avfart.

 • Om accelerationsfält finns har varken de i accelerationsfältet eller de på motorvägen företräde. Ömsesidig hänsyn och anpassning gäller.
 • Finns inget accelerationsfält har de anslutande fordonen väjningsplikt mot trafiken på motorvägen.
 • Lämna påfarten så snart du kan. Kom ihåg att kolla döda vinkeln.

På motorväg är det förbjudet att

 • Stanna och parkera.
 • Vända (inte tillåtet att använda vändplatser och hål i mitträckena som är till för utryckningsfordon och vägarbetare).
 • Backa.
 • Gå.
 • Cykla.
 • Lifta och att plocka upp liftare.
 • Köra moped.
 • Använda vägrenen annat än i nödfall.
 • Bogsera.
  • Undantag: Om du fått stopp på motorvägen är det tillåtet att bogsera på vägrenen, dock endast fram till närmaste avfart.
 • Köra fordon som inte är konstruerade för att framföras i minst 40 km/h.
  • Undantag: Förbjudet att köra EU-moped, trots att de får köra i 45 km/h.
 • Köra traktor eller motorredskap.
  • Undantag: Tillåtet att köra motorredskap klass I inrättad som mobilkran.

Avfart från motorväg

Motorvägsavfarter följer denna skyltningsprincip:

Avfartsorienteringstavla
Först sitter minst en förberedande avfartsvisare. Pilens utformning visar att det först är en sträcka rakt fram innan svängen ska ske. Avståndet till avfarten anges.

Avfartsvisare
Efter de förberedande skyltarna kommer avfartsvisaren. Pilens utformning visar att svängen ska ske direkt.

Avfartsskärm
Precis där avfarten och den fortsättande vägen skiljer sig sitter en avfartsskärm.

Risker med motorvägar

Motorvägar är generellt säkra vägar att köra på. Det finns dock några risker att vara extra uppmärksam på:

Motortrafikled

 • Märks ut med skylten Motortrafikled.
 • Samma säkerhet och regler som motorväg, förutom:
  • Trafiken är inte alltid uppdelad i olika körbanor. Du kan alltså få möten.
  • Accelerationsfält kan saknas och avfarterna kan vara kortare än på motorvägar.
  • Inte förbjudet att använda vägrenen.

Eftersom säkerhetskraven inte är lika stora på motortrafikleder, är de mer olycksdrabbade än motorvägar.

Väg med vajerräcke.

2+1-väg som förhindrar frontalkrockar.

Många motortrafikleder har dock utrustats med vajerräcken, så kallade 2+1-vägar. Detta är mycket effektivt när det gäller att förhindra mötesolyckor.

Fartblindhet

När du saktar in efter att ha kört fort en längre tid, tycker du förmodligen att du kör långsammare än vad du faktiskt gör. Detta kallas fartblindhet och resultatet kan bli missbedömning av avstånd och stoppsträckan.

Risken för fartblindhet ökar med

 • Breda vägar utan distraktioner.
 • Tystgående och bekväma bilar.
 • Hög hastighet under lång tid.

Tunga lastbilar

 • Tunga lastbilar får köra i max 90 km/h på motorvägar och motortrafikleder. På andra vägar får tunga lastbilar köra i max 80 km/h.

Teoriprov online – testa dina kunskaper

Teoriprov Körkortonline.se Gratis demo – testa 65 frågor

Senast uppdaterad 2021-01-22.