Bilbelysning – gratis körkortsteori

Olika typer av belysning

Halvljus

Vanligast är att halvljus och parkeringsljus kombineras. Det finns dock förbjudna ljuskombinationer:

 • Halvljus + dimljus = förbjudet
 • Halvljus + varselljus = förbjudet
 • Halvljus + extraljus = förbjudet
 • Dimljus + varselljus = förbjudet

Helljus

Upplyst gata

Tveksamt om helljus behövs här.

Helljus är bilens starkaste belysning. Använd dem så ofta du kan när det är mörkt ute. Eftersom helljusen är så starka, kan de blända andra trafikanter. I följande fall är det förbjudet att använda helljus:

 • När mötande fordon är så nära att föraren kan bländas (gäller även tåg, spårvagn och fartyg).
 • När du ligger nära bakom ett annat fordon (föraren bländas genom speglarna).
 • När vägen är tillräckligt belyst av dagsljus eller gatulyktor.

Du behöver inte blända av för gående. Fotgängare kan nämligen lätt undvika att bli bländade genom att titta bort. Med helljus på ser du fotgängaren eller fotgängarna bättre, vilket är viktigt ur säkerhetssynvinkel.

Kör du på en mindre väg och närmar dig en korsning med mycket trafik, kan det vara bra att stänga av helljusen eftersom du annars riskerar att blända den korsande trafiken.

Möter du en lastbil i ett backkrön ska du blända av så fort du ser positionsljusen på taket, eftersom förarhytten är placerad högt i förhållande till personbilar.

Helljus gör oftast att du ser bättre. Ibland kan det dock vara tvärt om! Om du kör i kraftig dimma eller snöfall, testa att slå om till halvljus och se om sikten förbättras.

För att undvika att själv bli bländad av mötande bilar, fäst blicken längs högerkanten av vägen när du får möte i mörker.

Blinkers (körriktningsvisare)

Blinkers sitter i regel bak, fram och på sidan av bilen. De ska användas när du ska:

 • Svänga höger eller vänster.
 • Byta körfält.
 • Vända runt.
 • Starta från vägkanten.
 • I övrigt förflytta fordonet i sidled på ett märkbart sätt.

Viktigt förtydligande om blinkersanvändning

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt
Jag kör på en huvudled och ser detta märke. Måste jag blinka om jag ska fortsätta till höger?
– Ja, du måste visa de andra trafikanterna vad du tänker göra.


Körfält
Jag placerar mig i vänster körfält. Måste jag blinka vänster när jag svänger?
– Ja, de mötande ser ju inte pilarna i marken.

Varningsblinkers

Varningsblinkers ska användas vid nödstopp och liknande. Varningsblinkersen använder oftast samma lampor som de vanliga blinkersen. Skillnaden är att alla lampor blinkar samtidigt.

Under bogsering får varningsblinkers användas på bilen som blir bogserad, med det är inget krav. Tänk dock på att det kan skapa förvirring i samband med sväng. En lösning kan vara att tillfälligt slå av varningsblinkers i samband med korsningar.

Dimljus (dimstrålkastare)

Det främre dimljusen ger ifrån sig ett starkare sken än halvljusen och är därför extra effektiva i dimma. Det är tillåtet att använda dimljus i stället för halvjus vid dagsljus, men aldrig att kombinera de två.

I mörker är det endast tillåtet att ersätta halvljus med dimljus om det är dimma eller regnar kraftigt.

Dimbakljus

Dimbakljuset (en mycket starkt röd lampa) används för att bakomvarande fordon ska se dig tydligt då sikten är kraftigt försämrad. Dimbakljuset är bländande, så det ska släckas så fort du bedömer att bakomvarande fordon har sett dig.

Varselljus

Varselljus är till för att bilen ska synas. När det är dagsljus och bra sikt kan varselljusen användas i stället för halvljus. Inte alla bilar har varselljus.

Att kombinera varselljus med halvljus eller dimljus är förbjudet.

Extraljus

Extraljus kan monteras på bilen för att förstärka helljuset (får ej användas tillsammans med halvljus). Det finns två typer av extraljus:

 • Kurvljus lyser upp nära bilen, så att du ser bra längs kanterna.
 • Fjärrljus lyser smalt framåt, så att du ser vad som händer längre fram.

Parkeringsljus

Parkeringsljus ska användas när du stannar eller parkerar bilen vid dålig sikt. Detta för att andra trafikanter ska se bilen. Parkeringsljuset är strömsnålt och kan i regel vara på i många timmar utan att batteriet töms.

Bakljus

Minst 2 röda lampor som tänds automatiskt.

Bromsljus

Röda lampor som tänds när bromspedalen trycks ner. Bromsljusen lyser alltid starkare än bakljusen.

Backljus

Vit lampa som tänds när du lägger i backen.

Skyltlykta

Tänds automatiskt och lyser upp registreringsskylten.

Korrekt avbländning av helljus

Möte

Avbländning av helljus, exempel 1.
1. Kör med helljuset så länge du kan. Det är viktigt att du ser vad som händer på vägen framför.

Avbländning av helljus, exempel 2.
2. När helljusen ”möts” på vägen eller när du känner att du blir bländad av den andra bilen är det dags att slå om till halvljus.

Avbländning av helljus, exempel 3.
3. Precis i mötesögonblicket slår du över till helljus igen.

Omkörning

Avbländning av helljus, exempel 4.
1. Kör med helljuset så länge du kan. Det är viktigt att du ser vad som händer på vägen framför.

Avbländning av helljus, exempel 5.
2. När du kommer nära bilen som du ska köra om är det dags att blända av.

Avbländning av helljus, exempel 6.
3. Precis i omkörningsögonblicket slår du om till helljus igen.

Avbländning av helljus, exempel 7.
4. Nu är det den omkörda bilen som ska slå av helljuset för att inte blända dig.

Kurvor

Avbländning av helljus, exempel 8.
I denna kurva måste bil A slå av helljuset snabbt för att inte blända B. Bil B kan däremot ha på helljuset längre, eftersom ljusstrålarna pekar bort från A.

Synlighet i mörker

Mörka kläder utan reflex

 • Halvljus: 25 m
 • Helljus: 150 m

Ljusa kläder utan reflex

 • Halvljus: 60 m
 • Helljus: 300 m

Med reflex

 • Halvljus: 125 m
 • Helljus: 450 m

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortstest med 65 frågor

Senast uppdaterad 2021-01-22.