Bilbelysning – gratis körkortsteori

Olika typer av belysning

Halvljus

Vanligast är att halvljus och parkeringsljus kombineras. Det finns dock förbjudna ljuskombinationer:

 • Halvljus + dimljus = förbjudet
 • Halvljus + varselljus = förbjudet
 • Halvljus + extraljus = förbjudet
 • Dimljus + varselljus = förbjudet

Helljus

Här får du inte använda helljus eftersom du får möte. Vägen är dessutom tillräckligt belyst.

Här får du inte använda helljus eftersom du får möte. Vägen är dessutom tillräckligt belyst.

Helljus är bilens starkaste belysning. Använd helljus så ofta du kan när det är mörkt ute. Eftersom helljuset är så starkt, kan du blända andra trafikanter. I följande fall är det förbjudet att använda helljus:

 • När mötande fordon är så nära att föraren kan bländas (gäller även tåg, spårvagn och fartyg).
 • När du ligger nära bakom ett annat fordon (föraren bländas genom speglarna).
 • När vägen är tillräckligt belyst av dagsljus eller gatlyktor.

Du behöver inte blända av för gående. Fotgängare kan nämligen lätt undvika att bli bländade genom att titta bort. Med helljus på ser du fotgängaren eller fotgängarna bättre, vilket är viktigt ur säkerhetssynvinkel.

Närmar du dig en korsning med mycket trafik, kan det vara bra att stänga av helljuset eftersom du annars riskerar att blända den korsande trafiken.

Möter du en lastbil i ett backkrön ska du blända av så fort du ser positionsljusen på taket, eftersom förarhytten är placerad högt i förhållande till personbilar.

Helljus gör oftast att du ser bättre. Ibland kan det dock vara tvärtom. Om du kör i kraftig dimma eller snöfall, testa att slå om till halvljus för att se om sikten förbättras.

För att undvika att själv bli bländad av mötande bilar, fäst blicken längs högerkanten av vägen när du får möte i mörker.

Blinkers (körriktningsvisare)

Blinkers sitter bak, fram och på sidan av bilen. De ska användas när du ska:

 • Svänga höger eller vänster.
 • Byta körfält.
 • Vända runt.
 • Starta från vägkanten.
 • I övrigt förflytta fordonet i sidled på ett märkbart sätt.

Förtydligande om blinkersanvändning

Vägars fortsättning i korsning
Jag kör på en huvudled och ser detta märke. Måste jag blinka om jag ska fortsätta till höger?
– Ja, du måste visa de andra trafikanterna vad du tänker göra.


Körfält
Jag placerar mig i vänster körfält. Måste jag blinka vänster när jag svänger?
– Ja, de mötande ser inte pilarna i marken.

Varningsblinkers

Varningsblinkers ska användas vid nödstopp och liknande. Varningsblinkers använder samma lampor som vanliga blinkers. Skillnaden är att alla lampor blinkar samtidigt.

Dimljus

Dimljuset är på.

Dimljus (dimstrålkastare)

Det främre dimljuset ger ifrån sig ett starkare sken än halvljuset och är därför extra effektivt i dimma. Det är tillåtet att använda dimljus i stället för halvljus vid dagsljus, men aldrig att kombinera de två.

I mörker är det endast tillåtet att ersätta halvljus med dimljus om det är dimma eller regnar kraftigt.

Dimbakljus

Dimbakljus

Dimbakljuset är på.

Dimbakljuset är en mycket starkt röd lampa som används för att bakomvarande fordon ska se dig tydligt då sikten är kraftigt försämrad. Dimbakljuset är bländande, så det ska släckas så fort du bedömer att bakomvarande fordon har sett dig.

Varselljus

Varselljus är till för att bilen ska synas. När det är dagsljus och bra sikt kan varselljus användas i stället för halvljus.

Att kombinera varselljus med halvljus eller dimljus är förbjudet.

Extraljus

Extraljus kan monteras på bilen för att förstärka helljuset. Det finns två typer av extraljus:

 • Kurvljus lyser upp nära bilen, så att du ser bra längs kanterna.
 • Fjärrljus lyser smalt framåt, så att du ser vad som händer längre fram.

Parkeringsljus

Parkeringsljus, spak

Symbol för parkeringsljus. I bilens instruktionsbok kan det stå positionsljus. Den grundläggande funktionen är dock samma, nämligen att bilen ska synas i mörker.

Parkeringsljus ska användas när du stannar eller parkerar bilen vid dålig sikt. Detta för att andra trafikanter ska se bilen. Parkeringsljuset är strömsnålt och kan i regel vara på i många timmar utan att batteriet töms.

Bakljus

Minst två röda lampor.

Bromsljus

Röda lampor som tänds när bromspedalen trycks ner. Bromsljuset lyser alltid starkare än bakljuset.

Backljus

Vit lampa som tänds när du lägger i backen.

Skyltlykta

Tänds automatiskt och lyser upp registreringsskylten.

Korrekt avbländning av helljus

Möte

Avbländning av helljus, exempel 1.
1. Kör med helljuset så länge du kan. Det är viktigt att du ser vad som händer på vägen framför.

Avbländning av helljus, exempel 2.
2. När helljusen möts på vägen, eller när du känner att du blir bländad av den andra bilen, är det dags att slå om till halvljus.

Avbländning av helljus, exempel 3.
3. Precis i mötesögonblicket slår du över till helljus igen.

Omkörning

Avbländning av helljus, exempel 4.
1. Kör med helljuset så länge du kan. Det är viktigt att du ser vad som händer på vägen framför.

Avbländning av helljus, exempel 5.
2. När du kommer nära bilen som du ska köra om är det dags att blända av.

Avbländning av helljus, exempel 6.
3. Precis i omkörningsögonblicket slår du om till helljus igen.

Avbländning av helljus, exempel 7.
4. Nu är det den omkörda bilen som ska slå av helljuset för att inte blända dig.

Kurvor

Avbländning av helljus, exempel 8.
I denna kurva måste bil A slå av helljuset snabbt för att inte blända B. Bil B kan däremot ha på helljuset längre, eftersom ljusstrålarna pekar bort från A.

Synlighet i mörker för gående

Mörka kläder utan reflex

 • Halvljus: 25 m
 • Helljus: 150 m

Ljusa kläder utan reflex

 • Halvljus: 60 m
 • Helljus: 300 m

Med reflex

 • Halvljus: 125 m
 • Helljus: 450 m

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
2
I går 19:42
3
I går 17:24
2
I går 17:22
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortstest