Körning på landsväg

På landsvägar är hastigheten oftast högre än i tätorter och trafikmiljön är mindre strukturerad. Därför är det viktigt att ha goda säkerhetsmarginaler och att vara uppmärksam på saker som händer längre fram.

Bil som kör ut på vägrenen innan sväng. Sikten är mycket god.

Bilen som svänger in på bensinmacken till höger använder vägrenen på ett lämpligt sätt.

Svänga på landsväg

Högersväng

Blinka i god tid och sakta in mjukt. Är sikten god kan du köra ut på vägrenen sista biten innan svängen, eftersom det underlättar för bakomvarande att köra om.

Vänstersväng

Att svänga vänster på en landsväg är förmodligen den farligaste typen av sväng du kan göra. Detta eftersom farterna är höga samtidigt som säkerheten inte är på samma nivå som motorvägar.

Genomgång av hur en vänstersväng går till och hur du kan minska riskerna:

 1. Kontrollera trafiken
  Är det rusningstrafik kan det vara svårt att hitta en lucka att utnyttja för svängen. Säkrast är då att inte svänga, utan att köra rakt fram och vända på lämpligt ställe och sedan komma tillbaka och göra en högersväng. Om trafiken är lugn, gå vidare till nästa steg.
 2. Blinkning & placering
  Blinka vänster i god tid och placera dig så nära mittlinjen som möjligt. Detta gör att de andra trafikanterna lättare ser att du ska svänga. Om du placerar dig mitt i körfältet, kanske bakomvarande inte uppfattar att du saktar in, vilket kan leda till påkörning bakifrån, eller från sidan om en bakomvarande bil påbörjar en omkörning samtidigt som du svänger.
 3. Undvik att stanna
  Anpassa din fartminskning innan svängen så att du slipper stanna och vänta på att det mötande körfältet ska bli fritt från trafik. Om du måste stanna, se till att inte vrida hjulen till vänster, eftersom det gör att du knuffas ut i det mötande körfältet om du blir påkörd bakifrån.
 4. Koncentrera dig på svängningen
  När du väl ska svänga, är det viktigt att du koncentrerar dig på avståndet till mötande trafik. Tänk också på att ha rätt växel i – använd 1:an och accelerera ganska kraftigt tills du är i säkerhet på den nya vägen. Att få motorstopp mitt i mötande körfält är mycket farligt!

För att minska antalet vänstersvängar byggs vägen ibland om till så kallade spanska svängar. Detta innebär att du svänger in på en liten avfart till höger och sedan korsar vägen.

Du vill svänga vänster. Har du trafik bakom dig, bör du överväga att avbryta svängen. Detta eftersom du kommer bli tvungen att stanna för att låta de mötande fordonen passera. Risken är att bakomvarande kör in i dig när du står och väntar.

Hålla rätt avstånd

Landsväg med bilar som håller för kort avstånd till varandra.

Avståndet är för kort. Notera kantstolparna.

Att förare håller för kort avstånd på landsvägar är mycket vanligt. Du kan ta hjälp av tumreglerna nedan för att hålla ett lämpligt avstånd.

 • Tresekundersregeln
  Börja räkna när bilen framför dig är vid ett riktmärke (exempelvis ett vägmärke) och sluta räkna när du själv når riktmärket. Tog det mindre än 3 sekunder är avståndet mellan er för kort.
 • Kantreflexstolparna
  Avståndet mellan 2 vita reflexstolpar är 50 m. 100 m, det vill säga 3 stolpar, brukar vara ett lagom avstånd till bilen framför vid landsvägskörning.
 • Km/h till m
  Byt ut km/h i din hastighet mot meter så får du normalt ett bra avstånd till framförvarande bil. Exempelvis 90 m vid 90 km/h.

Om bilen bakom ligger för nära

Förare som ligger för nära bakom är både irriterande och farliga. Du kan minska riskerna genom att ha stort avstånd till bilen framför, vilket gör att du inte behöver bromsa lika hårt om bilen framför saktar in. Detta minskar risken för att du blir påkörd bakifrån och kanske drabbas av en whiplashskada.

Ett annat sätt är helt enkelt att köra in i en parkeringsficka och släppa förbi den stressade föraren bakom.

Möten

 • Grundregeln är att du ska hålla till höger för att få så stor säkerhetsmarginal som möjligt.
 • Den som kommer först till en mötesplats ska stanna, oavsett på vilken sida mötesplatsen ligger.
 • Finns ett hinder på vägen, ska den som har hindret på sin sida stanna och vänta.

Vägarbeten

Enskild väg

Enskild väg

Skylt som markerar enskild väg.

Stöter du på ett märke för Enskild väg bör du vara uppmärksam på detta:

 • Dålig vägstandard.
 • Avsaknad av vägmärken.
 • Smal väg.
 • Skarpa kurvor.

Hästar

Bilarna har i dag tagit över hästarnas roll som transportmedel. Hästar förekommer dock fortfarande i trafiken och eftersom det rör sig om levande djur krävs extra hänsyn:

 • Sänk farten.
 • Håll extra stort avstånd i sidled.
 • Tuta inte.
 • Blända inte.
 • Accelerera lugnt efter mötet (motorljudet kan skrämma hästen).

Tänk också på att ryttarna ofta är ungdomar som saknar trafikvana. Ögonkontakt med ryttaren hjälper mycket.

GRATIS:
Teoribok 2023

Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023
Ladda ner Teoribok
PDF   335 sidor   28 MB