Körning på landsväg

På landsvägar är hastigheten högre än i tätorter. Därför är det viktigt att ha goda säkerhetsmarginaler och att vara uppmärksam på saker som händer längre fram.

Svänga på landsväg

Högersväng

Blinka i god tid och sakta in mjukt. Är sikten god kan du köra ut på vägrenen sista biten innan svängen, eftersom det underlättar för bakomvarande att köra om.

Du vill svänga höger. Sikten är god och vägrenen är bred. Här kan du köra ut på vägrenen för att underlätta för bakomvarande trafik.

Vänstersväng

Att svänga vänster på en landsväg är den farligaste typen av sväng du kan göra. Hastigheterna är höga, vilket gör att en påkörning bakifrån kan bli mycket allvarlig.

Genomgång av hur en vänstersväng går till och hur du kan minska riskerna:

 1. Kontrollera trafiken
  Är det rusningstrafik kan det vara svårt att hitta en lucka att utnyttja för svängen. Säkrast är då att inte svänga, utan att köra rakt fram och vända på lämpligt ställe och sedan komma tillbaka och göra en högersväng. Om trafiken är lugn, gå vidare till nästa steg.
 2. Blinkning & placering
  Blinka vänster i god tid och placera dig så nära mittlinjen som möjligt. Detta gör att de andra trafikanterna lättare ser att du ska svänga. Om du placerar dig mitt i körfältet, kanske bakomvarande inte uppfattar att du saktar in. Detta kan leda till påkörning bakifrån, eller från sidan om en bakomvarande bil påbörjar en omkörning samtidigt som du svänger.
 3. Undvik att stanna
  Anpassa din hastighetsminskning innan svängen så att du slipper stanna och vänta på att det mötande körfältet ska bli fritt från trafik. Om du måste stanna, se till att inte vrida hjulen till vänster, eftersom det gör att du knuffas ut i det mötande körfältet om du blir påkörd bakifrån.
 4. Koncentrera dig på svängningen
  När du väl ska svänga, är det viktigt att du koncentrerar dig på avståndet till mötande trafik. Tänk också på att ha en lämplig växel i. Att få motorstopp mitt i mötande körfält är inte bra.

För att minska antalet vänstersvängar byggs vägen ibland om till så kallade spanska svängar. Detta innebär att du svänger in på en liten avfart till höger och sedan korsar vägen.

Du vill svänga vänster. Har du trafik bakom dig, bör du överväga att avbryta svängen. Detta eftersom du kommer bli tvungen att stanna för att låta de mötande fordonen passera. Risken är att bakomvarande kör in i dig när du står och väntar.

Detta är en så kallad spansk sväng. Du vill svänga vänster, men om du svänger vid B kan du tvingas stanna och vänta på mötande trafik. I stället ska du svänga höger vid A och i lugn och ro vänta på att vägen blir fri från trafik innan du korsar.

Hålla rätt avstånd

Landsväg med bilar som håller för kort avstånd till varandra.

Avståndet är för kort. Notera kantstolparna.

Att förare håller för kort avstånd på landsvägar är vanligt. Du kan ta hjälp av tumreglerna nedan för att hålla ett lämpligt avstånd.

 • Tresekundersregeln
  Börja räkna när bilen framför dig är vid ett riktmärke (exempelvis ett vägmärke) och sluta räkna när du själv når riktmärket. Tog det mindre än 3 sekunder är avståndet mellan er för kort.
 • Kantreflexstolparna
  Avståndet mellan två vita reflexstolpar är 50 m på raksträckor. 100 m, det vill säga tre stolpar, brukar vara ett lagom avstånd till bilen framför vid landsvägskörning.
 • Km/h till m
  Byt ut km/h i din hastighet mot meter så får du normalt ett bra avstånd till framförvarande bil. Exempelvis 90 m vid 90 km/h.

Om bilen bakom ligger för nära

Förare som ligger för nära bakom är både irriterande och farliga. Du kan minska riskerna genom att ha stort avstånd till bilen framför, vilket gör att du inte behöver bromsa lika hårt om bilen framför saktar in. Detta minskar risken för att du blir påkörd bakifrån.

Ett annat sätt är att helt enkelt köra in i en parkeringsficka och släppa förbi den stressade föraren bakom.

Möten på smala vägar

 • Grundregeln är att du ska hålla till höger för att få så stor säkerhetsmarginal som möjligt.
 • Den som kommer först till en mötesplats ska stanna, oavsett på vilken sida mötesplatsen ligger.
 • Finns ett hinder på vägen, ska den som har hindret på sin sida stanna och vänta om det krävs.

Vägarbeten

 • Håll låg hastighet. Vägarbetarna måste både göra sitt jobb och hålla koll på trafiken.
 • Tillfälliga orangea vägmärken och gula vägmarkeringar gäller före de vanliga.

Du närmar dig ett fordon uppställt för vägarbete. Håll låg hastighet och var mycket uppmärksam.

Hästar

Bilarna har i dag tagit över hästarnas roll som transportmedel. Hästar förekommer dock fortfarande i trafiken och eftersom det rör sig om levande djur krävs extra hänsyn:

 • Sänk farten.
 • Håll extra stort avstånd i sidled.
 • Tuta inte och blända inte.
 • Accelerera lugnt efter mötet (motorljudet kan skrämma hästen).

Tänk också på att ryttarna ofta är ungdomar som saknar trafikvana. Ögonkontakt med ryttaren hjälper mycket.

Enskild väg

Skylt som markerar enskild väg.

Enskild väg

Stöter du på ett märke för Enskild väg bör du vara uppmärksam på detta:

 • Dålig vägstandard.
 • Avsaknad av vägmärken.
 • Smal väg med skarpa kurvor.

Tänk också på din hastighet. Bara för att hastighetsbegränsningen i många fall är 70 km/h, betyder det inte att det alltid är lämpligt att köra i 70 km/h. Skulle du krocka i en kurva med skymd sikt på en smal väg kan det klassas som vårdslöshet i trafik om du kört i 70 km/h.

Förtydligande om enskild väg

Gäller högerregeln i korsningar mellan enskild väg och vanlig allmän väg?
– Ja, det finns inga speciella väjningsregler i korsningar mellan enskild och allmän väg. Saknas vägmärken om huvudled/väjningsplikt/stopplikt, är det högerregeln som gäller förutsatt att den enskilda vägen inte räknas som utfart. Läs mer om utfartsregeln i avsnittet om Väjningsregler.

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
2
2024-06-20 01:46
5
2024-06-19 22:52
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortstest