Vinter & halkkörning – risker med vinterväglag

Förrädiskt väglag

När det är mycket snö ute är de flesta försiktiga och kör med större säkerhetsmarginaler. Det är när det inte är uppenbart halt som de farligaste situationerna uppkommer.

När den första halkan kommer kör många som om det fortfarande vore bra höstväglag. Kör du oförberedd 90 km/h genom en kurva med isfläckar kan det sluta mycket illa.

En förrädisk situation är mer komplicerad eller farlig än det verkar:

 • Mycket snö och is = inte förrädiskt, eftersom faran är tydlig.
 • Fläckvis halka = förrädiskt, eftersom faran är dold.

Underkylt regn

Snörik väg med hjulspår.

Här kan du lätt tappa greppet om du kör utanför spåren.

När temperaturen ligger kring 0°C kan regnet frysa till is direkt när det träffar vägen. Detta kallas underkylt regn och är mycket farligt, eftersom du tror att det är vanligt blött regn, men i själva verket blir vägen glashal.

Snösträngar

Där de flesta åker i körbanan bildas det spår i snön. I spåren kan greppet vara bra, men kommer du utanför spåren kan du tappa greppet helt. Undvik därför omkörningar under dessa förhållanden.

Snörök

När det är kallt och snöar kan det bildas snörök från framförvarande bil (däcken river upp snön som precis kommit ner). Kör därför med extra stort avstånd till framförvarande bil i dessa lägen.

För bred plogning

När det är riktigt mycket snö ser du inga vägmarkeringar, vilket gör att du får förlita dig på plogningen. Tänk dock på att plogbilen även kan ha plogat en bit utanför vägen. Kör du för långt ut riskerar du att sjunka ner i snön och hamna i diket. Plogpinnar är ett bra riktmärke för att bedöma vägens egentliga bredd.

Hur man upptäcker halka

 • Lägre än +4°C.
 • Inget stänk hörs under bilen, trots att vägen ser blöt/fuktig ut. (Tyder på att vattnet frusit till is.)
 • I korsningar packas ofta snön hårt av slirande bilar, vilket gör att risken för halka ökar (snön ”poleras” av däcken).
 • Skuggiga delar av vägbanan som inte har värmts upp av solen kan vara hala, så kallad fläckvis halka.
 • Broar och viadukter har extra stor halkrisk, eftersom den kalla luften kyler underifrån eller ovanifrån.

Vinterutrustning

Trots att det är -25°C sätter sig många i bilen med sommarkläder och kör iväg. Skulle du köra i diket på en skogsväg kommer du att inse hur dåligt utrustad du är. Om bilen inte går att starta försvinner värmen snart och en bärgare kan dröja. Följande bör du därför utrusta dig med på vintern:

Att tänka på under de andra årstiderna

Vintern är den normala halkperioden. Det förekommer dock halka även under de andra årstiderna. Nedan följer exempel på saker du ska vara extra uppmärksam på under de andra årstiderna.

Vår

 • Innan våren har kommit på riktigt kan nätterna bli kalla och isiga.
 • Särskild risk för halka finns i skuggiga partier som inte hunnit värmas av solen.
 • Smältvattnet från snön kan orsaka problem.

Sommar

 • Under mycket varma dagar kan tjära från asfalten bli hal.
 • När regn kommer efter en längre tids värme släpper smuts som ligger på vägbanan. Oljerester kan då orsaka halka.

Hösten

 • Se upp på den första halkan precis innan vintern kommer.
 • Jord som släpas upp på vägen av traktorer och skördetröskor kan orsaka halka.
 • Löv är hala.

Teoriprov online – testa dina kunskaper

Teoriprov Körkortonline.se Gratis demo – testa 65 frågor

Senast uppdaterad 2021-01-22.