Barn och unga – risker i trafikmiljöer

Barn och trafik går inte bra ihop. Trafikförordningen säger att du ska visa särskild hänsyn mot barn.

Svårigheter med barn i trafiken

Lekande och impulsiva

En stor del av barnens liv går ut på att leka. Lekvärldens regler är det enda som räknas.

Även om du ser att ett barn står stilla och har ögonkontakt med dig, kan du inte vara helt säker på situationen. Ropar en kompis på andra sidan gatan, kan barnet plötsligt glömma bort bilarna och springa över vägen. Var därför alltid på din vakt när barn är i närheten.

Se upp för barn (och vuxna) som eventuellt springer ut mellan bussarna!

Sinnena är inte färdigutvecklade

Ett barn tar längre tid på sig att ställa om mellan närseende och fjärrseende. De har också svårare att bedöma varifrån ett ljud kommer. Detta gör att ett barns reaktionstid kan vara längre än du tror.

Oförmögna att förutse risker

Det går att lära ett barn att stanna innan han eller hon går över vägen. Problemet är att barnet inte riktigt förstår varför det är viktigt, vilket gör att dina instruktioner lätt kan bortprioriteras när leken tar vid.

Ett annat problem är att de har svårigheter att beräkna risker. En bil som kommer i låg fart bedöms på samma sätt som en vinglande bil i hög fart.

Barn är små

En vuxen människa går i de flesta fall att se bakom en parkerad bil. Ett barn kan dock döljas helt bakom bilen, vilket gör att du inte får någon förvarning innan barnet kliver ut i gatan.

Känsliga för smutsig luft

Barn är extra känsliga för de föroreningar som trafiken orsakar. Ett barn som utsätts för mycket avgaser löper till exempel större risk att drabbas av astma.

Skolbussar/skolskjuts

Ska du köra om en stillastående skolbuss måste du vara mycket försiktig. Risken är stor att barnen som släppts av plötsligt springer över gatan utan att titta.

Skolskjutsar har skyltar med varningslampor som chauffören tänder 100 meter före ett stopp och släcker dem 100 meter efter stoppet.

Skolpatrull (skolpolis)

Skolpatruller är oftast själva barn eller ungdomar. De har orangefärgade kappor med reflexer och står vid början av övergångsställen.

Skolpatrullernas huvuduppgifter

  • Se till att barnen på väg till och från skolan kommer över vägen säkert.
  • Genom närvaron uppmärksamma dig som bilist på att barn finns i närheten.

Skolpatrullerna har inga speciella befogenheter, de får till exempel inte stoppa trafiken.

Senaste foruminläggen

Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortstest