Trafikolyckor – körkortsteori

Trafikolycka

Vi människor är skapade för att gå och springa. Att köra bil är onaturligt för oss, eftersom hastigheten är mycket hög (jämfört med att gå) samtidigt som vår kropp inte klarar av de smällar som vi utsätts för om vi krockar.

Orsaker till olyckor

Det finns tre huvudorsaker till att trafikolyckor sker:

Riskbeteende

Samma grupp på ungefär 15 % av befolkningen är inblandade i 50 % av olyckorna. Den gruppen har egenskaper som ökar risken för olyckor, exempelvis:

 • Förklarar bort misstag, vilket gör att de inte lär sig till nästa gång.
 • Tränger bort faror. Exempelvis ignorera att det ligger en skola i närheten.
 • Impulsivitet kan leda till farliga situationer, till exempel en kraftig sväng utan att blinka.
 • Prestigetänkande, vilket kan leda till negativa reaktioner då de blir omkörda. (De förlorar en tävling med en annan bil.)
 • Självhävdelsebehov innebär att personen måste visa sig stor och stark. Personer som tränger sig i kön måste straffas.
 • Reaktionsbildning är ett tvärtombeteende. De som är försiktiga i andra sammanhang använder trafiken som en ventil för att släppa ut frustration och andra känslor.
 • Festar mycket, leder till sena körningar (trötthet) och även rattfylla.
 • Äventyrliga förare ser trafiken som en utmanande biltävling.

Att göra vid större olyckor

När du själv befinner dig på olycksplatsen i ett tidigt skede

 • Överblicka
  Antal skadade? Risker?
 • Prioritera
  Vad måste göras först? Dra ut någon ur en brinnande bil?
 • Varna
  Är det skymd sikt kanske ytterligare bilar krockar och förvärrar olyckan.
 • Larma 112
  Plats och antal skadade.

Första hjälpen (LABC)

 1. Livsfarligt läge
  Flytta undan personer som ligger mitt i vägen eller sitter i brinnande bilar.
 2. Andning
  Ta reda på om orörliga personer andas. Om personen andas, lägg honom eller henne i stabilt sidoläge (framstupa sidoläge). Om personen inte andas:
  • Utan puls
   Hjärt- och lungräddning krävs.
  • Med puls
   Mun-mot-mun-metoden.
 3. Blödning
  Stoppa blödningen genom att knyta fast ett tygstycke mot såret.
 4. Chock
  Avser inte psykiskt skrämda personer, utan cirkulationschock, som innefattar livshotande inre skador (blödningar). Personen är ofta blek och kallsvettig. Se till att personen andas fritt och ge inget att dricka.

Viktigt att komma ihåg

 • Stanna kvar på olycksplatsen tills räddningspersonal tagit över och du har lämnat alla uppgifter som efterfrågas. Avviker du i förtid kan det betraktas som smitning, vilket är straffbart.
  • Undantag: Om du inte har bevittnat olyckan och du ser att många redan har stannat ska du inte stanna, eftersom det kan leda till fler olyckor och samtidigt hindra utryckningsfordon.
 • Du måste uppge namn och adress om någon person med inblandning i olyckan frågar dig.
 • Du får inte flytta något på olycksplatsen.
  • Undantag: Om fordonet/föremålet innebär fara för andra trafikanter ska du flytta det.
 • Polisen måste alltid kontaktas om någon skadats i olyckan.

Farligt gods

Lastbilar som är märkta med skyltar för farligt gods ska du undvika att närma dig. Lasten kan nämligen bli livsfarlig om det farliga ämnet läcker ut. Explosionsrisken kan även vara mycket hög.

Att göra vid mindre olyckor

Det är bra att ha en skadeanmälningsblankett i bilen (tillhandahålls av försäkringsbolag), anteckna annars:

 • Tid, datum och plats för olyckan.
 • Motpartens namn, adress, telefonnummer, fordon, registreringsnummer och försäkringsbolag.
 • Namn och adress på vittnen och vad de har sett.
 • Alla skador som uppstått.

Parkeringsolycka eller liknande

 • Vid parkeringsolycka eller annan egendomsskada ska du kontakta ägaren till bilen eller det påkörda föremålet. Transportstyrelsen kan hjälpa dig att få fram ägaruppgifter via registreringsnumret.
 • Sätt också en lapp med dina kontaktuppgifter på vindrutan/platsen.
 • Får du inte tag på ägaren ska du kontakta Polisen. De noterar olyckan, vilket gör att du inte anklagas för smitning.

Om du skadar ett vägmärke måste du omedelbart försöka att återställa det. Går det inte, kontakta Polisen och varna andra trafikanter.

Viltolyckor

Störst risk för vilt på vägen

 • Gryning och skymning.
 • Maj–juni och september–oktober.
 • Vintersaltade vägar.
 • Öppna fält.
 • Nära vattendrag.
 • Början och slut av viltstängsel.

Älgolyckor

Älgolyckor är den farligaste typen av viltolycka. Detta beror på att älgens kropp, som väger cirka 700 kg, är i samma höjd som vindrutan på bilen. Vid en frontalkrock är risken därför mycket stor att älgen trycks rakt in i hos passagerarna i bilen.

När en älg väl har börjat gå över vägen är sannolikheten störst att den fortsätter över vägen. Därför är det bäst att styra in bakom älgen, om du måste välja vilket håll du ska väja åt.

Att göra om du kör på ett större djur

 1. Varna andra trafikanter med varningsblinkers och varningstriangel.
 2. Har djuret dött, försök att flytta det från vägen. Om djuret skadades och sprang i väg ska du märka ut platsen för olyckan. Detta underlättar för jägare att spåra upp det skadade djuret.
 3. Om djuret skadas är du skyldig att kontakta Polisen. Du är även alltid skyldig att kontakta Polisen om du kört på något av följande djur (oavsett om djuret skadats eller ej):
  • Björn
  • Varg
  • Järv
  • Lo
  • Älg
  • Hjort
  • Rådjur
  • Utter
  • Vildsvin
  • Mufflonfår
  • Örn

Det varnas särskilt för djur på en sträcka av 800 meter. Det är dock ingen garanti att vägen är fri från djur om 800 meter!

Varningstriangel

Alla bilar ska vara utrustade med en varningstriangel. Blir din bil stående på en väg där hastighetsbegränsningen är högre än 50 km/h måste du sätta ut en varningstriangel. Sätt ut den 50–100 meter bakom bilen.

Förtydligande om ”högre än 50 km/h”

Du måste sätta ut varningstriangel om hastighetsgränsen är högre än 50 km/h. I praktiken innebär detta att du behöver sätta ut den först när hastighetsgränsen är 60 km/h (som är nästa steg på hastighetsskalan). Detta eftersom 50 km/h inte är ”högre” än 50 km/h (det är exakt 50).

Statistik över trafikolyckor (olycksstatistik)

 • Antal döda: 200–300 per år.
 • Svårt skadade: 1 500–2 000 per år.
 • Lindrigt skadade: 15 000 per år.
 • 20 % av dödsfallen i trafiken är alkohol- eller drogrelaterade.
 • 40 % av alla som dör i trafiken använde inte säkerhetsbälte.
 • 75 % av alla som dör i trafiken är män.
 • 65 000 viltolyckor sker årligen.
 • Risk för att fotgängare dör vid påkörning av en bil:
  • 10 % dödsrisk vid 30 km/h.
  • 80 % dödsrisk vid 50 km/h.
  • Nästan 100 % dödsrisk 90 km/h.

Olika åldersgrupper

 • 18–19 år: Löper 5–6 gånger större risk att råka ut för en trafikolycka jämfört med genomsnittet.
 • 45–54 år: Har bäst reaktionstid.
 • 65–74 år: Är erfarna och anpassar körningen (undviker till exempel mörker och tät trafik).
 • Över 75 år: Löper 5–6 gånger större risk att råka ut för en trafikolycka jämfört med genomsnittet.
Högerregeln gäller, varningsmärke.

Här varnas det för en vägkorsning där högerregeln gäller. Kanske har det tidigare skett en olycka på platsen?

Var extra uppmärksam

Platser för olyckor

 • De flesta olyckorna inträffar inom tättbebyggt område. Beror främst på större koncentration av bilar och andra trafikanter.
 • De allvarligaste olyckorna inträffar utanför tättbebyggt område. Beror främst på högre hastigheter.

Hög trafiksäkerhet i Sverige

Sverige rankas väldigt högt bland världens länder när det gäller trafiksäkerhet.

I USA dör cirka 40 000 varje år i trafiken. Justeras siffran till invånarantal är det nästan sex gånger fler än i den svenska trafiken.

Antal döda i trafiken per år

År Döda
1950 595
1960 1 036
1970 1 307
1980 848
1990 772
2000 591
2010 266
2020 204
2021 192
2022 227
 • Trots att trafiken ökar blir antalet dödsolyckor färre.
  • 1950 fanns det cirka 345 000 motorfordon i Sverige och 595 dog i trafiken. I dag finns det över 5 500 000 motorfordon och antalet döda är under 300 per år. Antalet döda per motorfordon har under perioden minskat med 97 %.
  • 1965 dog 1 313 personer, vilket är det dödligaste året i den svenska trafiken. Det motsvarar 1 död per 22 miljoner fordonskilometer. I dag är den siffran cirka 1 död per 300 miljoner fordonskilometer. Det är en minskning med över 90 %.

Antal döda efter olyckstyp

Olyckstyp Antal döda (2022)
Avsväng 5
Cykel och moped 35
Gående 27
Korsning 7
Möte 55
Omkörning 2
Singel 55
Upphinnande (bakifrån) 11
Vilt 3
Övrigt 27

Nollvisionen

 • Riksdagsbeslut från 1997 med mål att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.
 • Fokus ligger på att bygga bort riskerna (exempelvis säkrare bilar och vajerräcken). Utbildning av förare är också viktigt, men människor kommer alltid att begå misstag.

Några ord om statistik

Körkortsboken innehåller statistik som kan uppfattas som onödigt vetande. Det finns dock en tanke med statistiken, exempel:

Varför ska jag veta att 40 % av alla som dör i trafiken inte använde säkerhetsbälte?
– Förhoppningen är att du ska inse hur extremt viktigt säkerhetsbältet är. Du kan använda denna statistik om en passagerare säger att bältet är ”onödigt”.

Varför ska jag veta att det sker 65 000 viltolyckor per år?
– Om du tror att det sker 10 viltolyckor per år, kanske du inte respekterar skyltarna som varnar för djur. Vet du att siffran är 65 000, är förhoppningen att du ska vara extra uppmärksam när du ser en skylt som varnar för djur.

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
2
I dag 01:46
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortsfrågor