Start > Teori & trafikregler > Körfält & placering

Körfält – placering & körfältsbyte

Olika typer av körfält

Körfält kan anta dessa två former:

 • Markerade: Linjer avskiljer körfälten. Enkelt att se. Detta är den vanligaste typen.
 • Icke-markerade: Om utrymmet i sidled är tillräckligt stort för att framföra ett fyrhjuligt fordon räknas det också som ett körfält.

Hur bilen ska placeras i körfältet

Placering av fordon på väg.

I mörker har A bästa placeringen.

Grundregeln är att du ska ligga i mitten av ditt körfält. Det finns dock situationer där andra placeringar är lämpligare.

Dagsljus med god sikt åt sidorna

Om sikten åt sidorna är god (ingen skog eller djupa diken) kan du ligga något åt höger i körfältet. Detta ger dig god marginal till mötande fordon.

Mörker

Kör närmare mitten av vägen (vänster i körfältet). Detta ger dig större marginal om exempelvis en älg hoppar ut på vägen. När du får möte är det dock lämpligt att köra lite åt höger för att få större säkerhetsmarginal till det mötande fordonet.

I samband med sväng

 • Vänstersväng: Så nära vänsterkanten av ditt körfält som möjligt. Du får dock inte hindra mötande trafik.
 • Högersväng: Så nära högerkanten av körbanan som möjligt.

I samband med sväng på enkelriktad väg

enkelriktade gator behöver du inte ta hänsyn till mötande trafik. Därför ska du placera dig på detta sätt:

 • Vänstersväng: Så nära vänsterkanten av körbanan som möjligt.
 • Högersväng: Så nära högerkanten av körbanan som möjligt.

Du kör på en enkelriktad väg och vill svänga vänster. Placera dig nära vänsterkanten av körbanan, eftersom mötande trafik inte får förekomma. Notera dock att vägen du svänger in på är en vanlig väg med mötande trafik (framgår av varningsmärket).

Vilket körfält du ska välja

Grundregeln är att du ska välja körfältet längst till höger. I följande situationer får du dock välja det körfält som är lämpligast för din fortsatta färd:

 • Minst två markerade körfält i din färdriktning och 70 km/h eller lägre hastighetsbegränsning.
 • Körfälten leder till olika färdmål enligt körfältsvägvisare.

Du ska mot Göteborg och har precis genomfört en omkörning. Om du inte ska köra om fler bilar, måste du byta till körfält D. Detta eftersom hastighetsbegränsningen är 80 km/h och samtliga körfält leder till samma färdmål enligt körfältsvägvisaren. Om 500 meter kommer det en avfart, men körfält D fortsätter rakt fram precis som A, B och C.

Körfältsbyte

Hur du byter körfält, steg-för-steg

 1. Kontrollera hur trafiken framför ser ut.
 2. Är avståndet till framförvarande bra, kolla:
  1. Inre backspegeln.
  2. Sidospegeln.
  3. Döda vinkeln (vrid huvudet).
 3. Om det ser bra ut, slå på blinkers.
 4. Avvakta i några sekunder. Ha rörlig blick och se hur de andra trafikanterna reagerar.
 5. Kolla döda vinkeln en sista gång.
 6. Sväng lugnt över till det nya körfältet. En liten fartökning i samband med körfältsbytet är lämpligt om det finns fordon nära bakom i det nya körfältet.

Förbjudet att byta körfält

I tät trafik på vägar med flera körfält i din riktning finns det ibland luckor i de andra körfälten. Det kan då vara frestande att byta körfält och tjäna några platser. Det är dock inte tillåtet att köra slalom mellan bilarna.

Slalomkörning vid körfältsbyte.
Exempel på otillåten slalomkörning.

Du får inte köra över i ett annat körfält om linjen på din sida är heldragen.

Vanlig och heldragen linje.
A får inte köra över i B:s körfält, eftersom mittlinjen är heldragen på A:s sida. B får däremot köra över i A:s körfält (till exempel vid en omkörning) eftersom linjen inte är heldragen på B:s sida.

Speciella körfält

Kollektivkörfält (bussfil)

Kollektivkörfälten är till för att bussarna inte ska fastna i köer och därmed bli försenade. Förutom bussar i linjetrafik får följande fordon använda kollektivkörfälten:

 • Cyklar.
 • Moped klass II (inte EU-mopeder klass I).

Om andra fordon får använda kollektivkörfältet anges det på en tilläggstavla. Det förekommer till exempel att kollektivkörfältet bara är reserverat under rusningstrafiken på morgon och eftermiddag.

Kollektivkörfält markeras med vägmärket Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. Även vägmarkeringar med texten BUSS kan förekomma.

Reversibelt körfält = vändbart körfält

Körriktningen i ett reversibelt körfält kan vändas efter behov. På eftermiddagen ska många hem från jobbet och då kan det vara praktiskt att ha ett extra körfält ut från stan för att minska risken för köbildning. Riktningen på trafiken styrs av trafiksignaler.

Senaste foruminläggen

Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortsfrågor