Bilarnas påverkan på miljön och klimatet

Varför du ska lära dig saker om miljön

Hela världen försöker att minska sina koldioxidutsläpp. Fordonstrafiken står för en betydande del av utsläppen. Detta gör att riksdagen, regeringen och myndigheterna har ett intresse av att få förare att köra på ett miljömedvetet sätt.

Miljömål i kursplanen för B-körkort

Växthuseffekten

Växthuseffekten har fått sitt namn efter det som sker i växthus. Solens värmestrålar kommer in genom glastaket och avger värme. Den största delen av värmen stannar sedan kvar i växthuset och skapar en behaglig miljö för växterna.

Denna process sker naturligt i en större skala också. Då är det jorden som är växten och atmosfären som är glastaket.

Problemet uppstår när växthuseffekten förstärks onaturligt. Detta sker just nu genom att vi hämtar upp fossila bränslen från jorden och förbränner dessa. En av restprodukterna som bildas är koldioxid.

Koldioxiden stiger mot himlen och fastnar i atmosfären, vilket gör att ”glastaket” blir tjockare och stänger inne för mycket värme.

Normal växthuseffekt

Normal växthuseffekt
Solstrålarna (gula pilarna) passerar atmosfären (gråa ringen) och kommer ner mot jorden. En stor del av värmen absorberas (röda prickarna) och överskottet studsar mot jordytan och reflekteras tillbaka ut i rymden (röda pilarna).

Förstärkt växthuseffekt

Förstärkt växthuseffekt
Bilen släpper ut avgaser som lägger sig i atmosfären, vilket gör den tjockare. Att atmosfären blir tjockare leder till att vissa av värmestrålarna som reflekteras tillbaka inte kommer igenom. Dessa strålar studsar i stället tillbaka ner mot jorden och avger ytterligare värme. Jorden blir alltså varmare än den normalt skulle ha blivit.

Konsekvenser

Konsekvenserna av ett varmare klimat kan bli många.

Exempel på konsekvenser av klimatförändringen

 • Naturkatastrofer – smältvatten från gigantiska glaciärer kan orsaka svåra översvämningar.
 • Störningar i odlingen – viss föda som odlas är mycket temperaturkänslig, vilket gör att små förändringar kan leda till att odling inte kan ske.
 • Sjukdomar – vi i Sverige kan få hit sjukdomar som just nu inte trivs i vårt kalla klimat.
 • Brist på vatten – en stor del av jordens befolkning använder smältvatten från glaciärer som dricksvatten. Om glaciärerna smälter bort blir dessa människor utan vatten.

Utrustning & teknik

Katalysator

 • Katalysatorn omvandlar de skadliga ämnena i avgaserna till koldioxid och vatten genom kemiska reaktioner.
 • 80–95 % av de skadliga ämnena försvinner.
 • Katalysatorn har en arbetstemperatur på 400–600°C, vilket innebär att det tar ett tag innan den fungerar optimalt.

Motorvärmare

Motorvärmaren sitter under motorhuven och värmer upp motorn. Det finns många fördelar med att använda motorvärmare:

 • Katalysatorn börjar fungera snabbare.
 • Lägre bränsleförbrukning.
 • Sliter mindre på motorn.

Hur länge motorvärmaren ska vara på:

 • +10 °C: 30 minuter innan färd.
 • 0 °C: 60 minuter (1 timme) innan färd.
 • -20 °C: 90 minuter (1,5 timme) innan färd.
Bil med husvagn

Det är inte bara husvagnens vikt som ökar bränsleförbrukningen. Även det extra luftmotståndet påverkar.

Att ha på motorvärmaren för länge är onödigt och inte bra, eftersom el används utan att den gör någon nytta.

Minska luftmotståndet

Ju mindre vindfångande ytor som finns, desto mindre bränsle krävs för att driva bilen framåt. Att tänka på när det gäller luftmotstånd:

 • Montera bort takräcke och takbox när de inte används.
 • Ha ingen stor bakvinge eller liknande. (De aerodynamiska fördelarna är oftast försvinnande små på vanliga bilar.)
 • Kör med stängda rutor. En öppen sidoruta eller taklucka stör luftflödet runt bilen, vilket leder till större luftmotstånd.
 • Välj inte för breda däck.

Rätt däcktryck

Hårt pumpade däck rullar lättare än däck med dåligt lufttryck. Ju lättare bilen rullar, desto mindre bränsle går åt för att driva fram den. Slitaget på däcken minskar även. Se bilens instruktionsbok och information från däcktillverkaren.

AC

Luftkonditioneringen (AC) kräver mycket energi för att fungera. Kör du med AC:n avstängd kan du spara 5–10 % i bränsleförbrukning.

Tvätta bilen rätt

Du bör tvätta bilen på ett ställe som är avsett för biltvätt, exempelvis på en bensinmack. Dessa ställen har nämligen speciella golvbrunnar som samlar upp de skadliga restprodukterna från tvätten.

Att vaxa bilen gör den inte bara snygg – vaxet bildar även en skyddande hinna som gör att mindre smuts fastnar. Detta leder till färre tvättar, vilket är bra för miljön.

Kemiska föroreningar

Koldioxid (CO2)

Kolmonoxid/koloxid (CO)

 • Försämrar blodets syreupptagningsförmåga.
 • Orsakar trötthet och kan vara livshotande i stora mängder.
 • Katalysatorer minskar kolmonoxidutsläppen.

Kolväten (HC)

 • Orsakar cancer.
 • Kan påverka arvsanlagen.
 • Bidrar till att bilda marknära ozon.

Kväveoxider (NOx)

 • Bidrar till försurning av marken och övergödning av sjöar.
 • Påverkar människans arvsmassa och luftvägar.
 • Bidrar till att bilda marknära ozon.

Marknära ozon

 • Ozon som bildas för nära markytan är skadligt för växter och djur.

Sot och giftiga partiklar

 • Vanligt problem i biltäta städer.
 • Påverkar andningen och kan orsaka cancer.

Ljud och buller

 • I städer är störande ljud från bilar vanligt.
 • Bullerskydd minskar problemen.

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
6
I går 23:30
4
I går 14:41
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortsfrågor