Vägmärken – Sveriges alla vägskyltar

Varningsmärken (A)

Varningsmärken

Varningsmärkena sätts upp för att varna för en fara. Av märket framgår det vilken typ av fara det gäller. Du bör vara extra uppmärksam när du ser ett varningsmärke och möjligen sänka farten också.

Väjningspliktsmärken (B)

Väjningspliktsmärken

Ett väjningspliktsmärke talar om hur väjningsreglerna fungerar.

Förbudsmärken (C)

Förbudsmärken

Ett förbudsmärke informerar om att något är förbjudet. Förbudet gäller normalt fram till nästa korsning om inget annat anges i samband med märket.

Påbudsmärken (D)

Påbudsmärken

Påbudsmärken är du skyldig att följa. De kan till exempel ange vilken körbana som ska användas eller körriktningen på en viss väg. Ett påbudsmärke gäller fram till nästa korsning om inget annat anges i samband med märket.

Anvisningsmärken (E)

Anvisningsmärken

Anvisningarna informerar om reglerna på en viss väg. Normalt gäller märkena till ett slutmärke finns uppsatt.

Lokaliseringsmärken (F–I)

Lokaliseringsmärken

Ett lokaliseringsmärke informerar om hur du kommer till en plats (stad, sjukhus, bensinstation med mera).

Upplysningsmärken (J)

Upplysningsmärken

Ett upplysningsmärke informerar om en vägs framkomlighet och säkerhet.

Symboler (S)

Symboler

Symboltavlorna används på lokaliseringsmärken och tilläggstavlor för att ange vilket fordon som avses.

Tilläggstavlor (T)

Tilläggstavlor

En tilläggstavla kompletterar informationen på ett annat vägmärke, till exempel med tid och avstånd.

Trafiksignaler (SIG)

Trafiksignaler

Trafiksignalerna informerar om du ska köra eller stanna i en korsning eller annan trafiksituation.

Vägmarkeringar (M)

Vägmarkeringar

Vägmarkeringar vägleder dig som trafikant. Vägmarkeringar kan förekomma i kombination med skyltar.

Andra anordningar för anvisningar för trafiken (X)

Andra anordningar

Andra anordningar och tecken av vakt ger dig information och anvisningar om saker som inte framgår av några andra vägmärken.

Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg (Y)

Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg

Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg.

Tecken av vakt (V)

Tecken av vakt

Tecken av vakt.

Tecken av polis med flera (P)

Polistecken

En polis, bilinspektör, vägtransportledare eller militärpolis har rätt att ge tecken och anvisningar i situationer som trafikövervakning och trafikdirigering.

Tips! Gör ett vägmärkestest

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
4
I går 23:55
4
I går 23:12
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortsfrågor