Telefon 016-551 90 00 (mån–fre 9–17)Kontakta kundtjänst

Vägmärken – lista över Sveriges alla skyltar

Varningsmärken

Varningsmärken

Varningsmärkena sätts upp för att varna för en fara. Av märket framgår det vilken typ av fara det gäller. Du bör vara extra uppmärksam när du ser ett varningsmärke och möjligen sänka farten också.

Väjningspliktsmärken

Väjningspliktsmärken

Ett väjningspliktsmärke talar om hur väjningsreglerna fungerar.

Förbudsmärken

Förbudsmärken

Ett förbudsmärke informerar om att något är förbjudet. Förbudet gäller normalt fram till nästa korsning om inget annat anges i samband med märket.

Påbudsmärken

Påbudsmärken

Påbudsmärken är du skyldig att följa. De kan till exempel ange vilken körbana som ska användas eller körriktningen på en viss väg. Ett påbudsmärke gäller fram till nästa korsning om inget annat anges i samband med märket.

Anvisningsmärken

Anvisningsmärken

Anvisningarna informerar om reglerna på en viss väg. Normalt gäller märkena till ett slutmärke finns uppsatt.

Lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken

Ett lokaliseringsmärke informerar om hur du kommer till en plats (stad, sjukhus, bensinstation med mera).

Upplysningsmärken

Upplysningsmärken

Ett upplysningsmärke informerar om en vägs framkomlighet och säkerhet.

Symboler

Symboler

Symboltavlorna används på lokaliseringsmärken och tilläggstavlor för att ange vilket fordon som avses.

Tilläggstavlor

Tilläggstavlor

En tilläggstavla kompletterar informationen på ett annat vägmärke, till exempel med tid och avstånd.

Trafiksignaler

Trafiksignaler

Trafiksignalerna informerar om du ska köra eller stanna i en korsning eller annan trafiksituation.

Vägmarkeringar

Vägmarkeringar

Vägmarkeringar vägleder dig som trafikant. Vägmarkeringar kan förekomma i kombination med skyltar.

Andra anordningar

Andra anordningar

Andra anordningar och tecken av vakt ger dig information och anvisningar om saker som inte framgår av några andra vägmärken.

Polismans tecken

Polismans tecken

En polis, bilinspektör och vägtransportledare har rätt att ge tecken och anvisningar i situationer som trafikövervakning och trafikdirigering.

Tips! Gör ett vägmärkestest med 5 frågor…

Årets Trafikhjälte – nominera nu!

Årets Trafikhjälte ska ha visat civilkurage, stor bragd och handlingskraft i risksituationer, olyckssituationer eller efter allvarliga händelser som har med rattfylleri i trafiken att göra.

Vinnaren får 10 000 kr och en hedersutmärkelse formgiven av smyckesdesigner Michaela de la Cour.

Nominera någon till Årets Trafikhjälte »

Sponsorer av årets pris:
MHFKörkortonline.se

Senast uppdaterad 2015-02-07.