Synen och sinnena i trafiken

Synen är det viktigaste sinnet i trafiken. Du får cirka 90 % av trafikinformationen via ögonen. Därför krävs det en synskärpa på minst 0,5 för B-körkort (andra behörigheter har strängare krav).

Har du dålig syn, kan ditt körkort utfärdas med villkoret att du måste använda glasögon under körningen. Tänk också på att synen förändras med åldern, så regelbundna synkontroller är att rekommendera.

Synbegrepp

Synfält

Området vi ser kallas synfältet. Synfältet är halvcirkelformat, alltså 180°.

Direktseende

Det du koncentrerar blicken på ser du tydligast. Detta kallas direktseendet eller centralseendet och utgör cirka 1–2 % av synfältet. Direktseendet är viktigt för att exempelvis kunna uppfatta texten på vägmärken.

Periferiseende

De resterande 98–99 % av synfältet kallas periferiseendet. Här kan du uppfatta att något händer, men du måste oftast vrida blicken och kontrollera med direktseendet för att förstå exakt vad som händer. Periferiseendet försämras av alkohol och trötthet.

Halvcirkel som representerar synfältet.

Halvcirkeln: Synfältet
Ö: Ögats placering
1: Direktseendet
2: Periferiseendet

Bedömningar

Hela tiden samlar du in saker med synen. Informationen går till hjärnan för tolkning. Att göra grundliga bedömningar av allt du ser i trafiken är inte möjligt; hjärnan skulle bli överbelastad.

I stället för att bedöma allt, väljer hjärnan snabbt ut relevanta saker som får uppmärksamhet. Urvalet görs med hjälp av en rad faktorer, exempelvis dina:

Parkerade bilar, skymd sikt.

Har du erfarenhet av att barn sprungit ut mellan bilarna, kommer du förhoppningsvis att vara extra försiktig här.

 • Erfarenheter
 • Kunskaper
 • Förväntningar
 • Intressen
 • Behov
 • Känslointryck

Om din kunskap säger att parkerade bilar kan dölja personer, samtidigt som du har erfarenhet av att barn har sprungit ut framför din bil på samma plats, kommer din hjärna för stunden att ägna mest uppmärksamhet åt den aspekten.

Begrepp som kan vara bra att känna till:

 • Varseblivning: Bli medveten om vad som händer i din omgivning.
 • Selektiv varseblivning: Väljer ut och fokuserar på det relevanta.

Erfarna förare

 • Har rörlig och mjuk blick.
 • Fokuserar på saker som rör sig.
 • Observationsområdet är bredare och längre.

Oerfarna förare

 • Fäster blicken på saker och håller kvar blicken för länge (ryckig blick).
 • Fokuserar på stillastående saker.
 • Observationsområdet är smalare och kortare.

Synvillor (illusioner)

Vi människor är smarta och har en livlig fantasi. Detta hjälper oss mycket i trafiken. Vi kan med mycket lite information rita upp ett troligt scenario.

Ibland gör vi dock felaktiga tolkningar av det vi ser och skapar då en synvilla.

Exempel på synvillor

 • Bil med bara en framlampa (”enögd bil”) kan uppfattas som en motorcykel eller en moped.
 • Snörök kan få dig att tappa orienteringen.
 • Motorcykel misstas för en långsam moped.

Synvillan enögd bil.
Illustration av synvillan ”enögd bil”. Det är mörkt ute. A tror att B är en smal och långsam moped, eftersom B har trasig belysning på ena sidan. A kör därför mer åt mitten av vägen. När A till slut ser att B är en bil, är det nära att det blir en krock!

Tunnelseende

Tunnelseende innebär att ditt avsökningsområde blir sämre. Du missar saker som händer vid sidan av vägen (i periferin). Du ser helt enkelt som om du körde i en tunnel med mörka väggar.

Risken för tunnelseende ökar med

De övriga sinnena

 • Hörseln kan uppmärksamma dig på om någon tutar eller om ett utryckningsfordon är i närheten. Du kan också höra om motorn inte går som den ska.
 • Känseln och balanssinnet ger dig information om hur bilen känns på vägen och om underlaget är bra eller dåligt.
 • Luktsinnet är viktigt när det gäller att upptäcka läckage av farliga ämnen.

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
2
I dag 01:46
1
I går 13:54
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortsfrågor