Start > Teori & trafikregler > Bränslen & drivmedel

Drivmedel – olika bränsletyper (körkortsteori)

Bensindriven bil tankas.

Tankning av bensinbil.

Bensin

 • Bensin är det vanligaste drivmedlet för bilar i dagsläget.
 • Är ett fossilt bränsle som bidrar till ökad växthuseffekt och klimatförändring.
 • I Sverige säljs bensin av miljöklass 1, som innehåller mindre skadliga ämnen.
 • Oktantal anger hur lätt bensinen antänds. Bensin av oktantalen 95, 98 och 99 säljs i Sverige. 95-oktanig bensin rekommenderas för de allra flesta bilarna.

Diesel

 • Är ett fossilt bränsle som bidrar till ökad växthuseffekt och klimatförändring.
 • I Sverige har vi endast diesel av miljöklass 1, som innehåller mindre skadliga ämnen.
 • Dieselfordon producerar generellt fler farliga partiklar än bensin.

Dieselmotorns utsläpp jämfört med bensinmotor med katalysator

 • 2–3 gånger mer kolväten.
 • 10–15 gånger mer partiklar.
 • Högre halter kväveoxid.

En dieselbil med partikelfilter och hög miljöklass släpper ut betydligt färre skadliga partiklar.

Alternativa drivmedel

El

Elbilar är på frammarsch nu. De släpper inte ut några farliga ämnen och motorbullret är i princip obefintligt. Elen är också betydligt billigare än bensin.

Nackdelen med elbilar i dagsläget är dels priset och dels att räckvidden inte är lika lång som motsvarande bensinbilar. En annan faktor är att elbilen bara är så ”ren” som elkällan. Kommer elen från vattenkraft är det bra. Kommer den däremot från kolkraft är det inte bra för miljön!

Etanol (E85)

Etanol är en alkohol som utvinns från växter som vete och sockerrör (förnyelsebara källor). Steget från bensin till etanol är relativt litet (tekniken fungerar på liknande sätt).

Etanol är miljövänligare än de fossila bränslena, men det finns problem. Framställningen av etanol är inte miljövänlig och ifall vete används innebär det att grödor som skulle kunna användas till mat i stället används till bränsle. En annan nackdel är att bränslekostnaden oftast inte blir lägre än med bensin.

Fordonsgas

Den vanligaste typen av fordonsgas är CNG, som består av antingen fossil naturgas eller organisk biogas. Hur miljövänlig gasen är beror på källan.

Hybrid

Hybridbilar har 2 olika energisystem. Detta är ofta miljövänligt och praktiskt. Om hybridbilen exempelvis har en elmotor och en bensinmotor, innebär det att elmotorn kan användas under korta sträckor i stan. När längre räckvidd och mer kraft behövs tar bensinmotorn över.

Miljöklasser

Alla nya bilar som säljs inom EU måste uppfylla vissa miljökrav. För personbilar finns följande klasser:

 • Euronormen – gemensam miljöklass för EU. Har en siffra efter sig. Kraven i Euro 5 är till exempel mildare än Euro 6.
 • Miljöklass El – bilar som endast drivs med el.
 • Miljöklass Hybrid – kombination av el och förbränningsmotor.

Teoriprov online – testa dina kunskaper

Teoriprov Körkortonline.se Gratis demo – testa 65 frågor

Senast uppdaterad 2021-01-22.