Varning för vägkorsning (A28)

A28 – Varning för vägkorsning

”Märket anger en vägkorsning där bestämmelserna i 3 kap. 18 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.” (Vägmärkesförordningen)

Extra information om vägmärket

3 kap. 18 § i trafikförordningen är högerregeln:

När två fordons kurser skär varandra har förare väjningsplikt mot det fordon som närmar sig från höger”.

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov på Körkortonline.se Gratis demo – testa 65 frågor

Senast uppdaterad 2020-02-11.