Start > Teori & trafikregler > Vägmärken > Förbudsmärken > Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods

Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods (C9)

C9 – Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods

”Märket anger förbud mot trafik med fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Tillsammans med tilläggstavla T23, tunnelkategori, anger märket tunnelkategori.” (Vägmärkesförordningen)

Teoribok 2023 gratis

Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023
Ladda ner Teoribok
PDF   348 sidor   28 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023 Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023