Start > Teori & trafikregler > Vägmärken > Förbudsmärken > Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn

Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn (C6)

C6 – Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn

”Märket anger förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn av annat slag än påhängsvagn eller släpkärra. Avser förbudet även trafik med motordrivet fordon med tillkopplad påhängsvagn eller släpkärra anges det på en tilläggstavla. Avser förbudet endast fordonståg med släpvagn vars totalvikt överstiger visst tontal anges det på tilläggstavla T5, totalvikt.” (Vägmärkesförordningen)

Teoribok 2023 gratis

Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023
Ladda ner Teoribok
PDF   348 sidor   28 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023 Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023