Start > Teori & trafikregler > Vägmärken > Påbudsmärken > Påbjudna gång- och cykelbanor

Påbjudna gång- och cykelbanor (D7)

D7 – Påbjudna gång- och cykelbanor

Märket anger banor som är delade genom vägmarkering, skiljeremsa eller liknande i en del för gående och en del för cyklande. Symbolernas placering på märket anger vilken del av banan som är avsedd för gående respektive cyklande. Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.

Alternativa symboler

Teoriprov online – testa dina kunskaper

Teoriprov Körkortonline.se Gratis demo – testa 65 frågor

Senast uppdaterad 2020-02-11.