Rörlig blick

Rörlig blick innebär att du tar in det som händer i omgivningen. Inne i en stad är det viktigt att ha rörlig blick och titta på exempelvis fotgängare nära vägen.

Rörlig blick brukar öka med körerfarenheten. I början när man övningskör är själva körande nytt, vilket gör att man fokuserar mycket på saker som växling och kanske glömmer att titta vad som händer utanför bilen.

Teoriprov online – testa dina kunskaper

Teoriprov Körkortonline.se Gratis demo – testa 65 frågor

Senast uppdaterad 2016-01-23.