Start > Teori & trafikregler > Ordlista > Grundregeln – trafikens grundregel

Grundregeln – trafikens grundregel

Trafikens grundregel är en av de första paragraferna i trafikförordningen:

Grundbestämmelser
1 § För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken.
  En trafikant skall uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör annan trafik.
  En vägtrafikant skall visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.
  En terrängtrafikant skall anpassa sin färdväg och hastighet samt sitt färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan och så att skada på annans mark eller växtlighet undviks.

Dessa grundregler är viktiga att tänka på då andra regler inte riktigt täcker den aktuella situationen. Till exempel när du kör på en huvudled. Visst har andra väjningsplikt mot dig, men du får inte bete dig så att du ”i onödan hindrar eller stör annan trafik”.

Teoriprov online – testa dina kunskaper

Teoriprov Körkortonline.se Gratis demo – testa 65 frågor

Senast uppdaterad 2015-11-26.