Avsökning

Inom körkortsteori innebär avsökning att hålla koll på omgivningen på ett bra sätt.

Kännetecken för bra avsökning i trafiken:

  • Rörlig blick, inte fastna på föremål för länge.
  • Kunna observera ett brett område.
  • Fokusera på det viktiga. En fotgängare vid övergångsstället framför dig är viktigare än en parkerad bil.

Läs mer om avsökning i teoriavsnittet om synen.

Teoriprov online – testa dina kunskaper

Teoriprov Körkortonline.se Gratis demo – testa 65 frågor

Senast uppdaterad 2015-11-18.