Start > Körkortsforum > Parkering längs heldragen KANT…

Parkering längs heldragen KANTlinje

Gäst 2022-05-24 11:36 ! Citera #
Hej!
Jag blir lite förvirrad kring reglerna om att parkera längs en heldragen kantlinje. Jag vet att om det är en heldragen mittlinje får du inte parkera närmre än 3 meter, men om det är kantlinjen som är heldragen (och inte gul), vad gäller då? Jag borde ju aldrig få parkera ”utanför” den heldragna kantlinjen eftersom man aldrig får korsa den, eller? Även om det inte är en cykelväg, gångväg etc. där? Får jag parkera innanför den heldragna kantlinjen, även om det innebär att de som kör i mitt fält kommer behöva köra ut i andra körfältet (förutsatt att det inte är en huvudled eller något sånt för då gäller ju såklart de reglerna)? Fick upp en sådan fråga när jag pluggade till teorin, där någon hade parkerat halva bilen ”utanför” den heldragna kantlinjen, men då skrev de att den inte fick parkeras så för att det stör trafiken, och jag vet inte hur det ska tolkas. Det låter ju som att det är på grund av att bilar som kommer bakifrån då behöver köra över i andra körfältet, men så får man väl parkera om kantlinjen är streckad? Så problemet med den parkeringen borde väl vara att den har parkerat utanför heldragen linje, d.v.s. den har passerat heldragen linje, inte att bilarna bakifrån behöver köra om i andra körfältet, för så får man väl parkera ibland (om inte mittlinjen är heldragen då).
Björn He 2024-04-25 14:15 ! Citera #
Vägområdet mellan kantlinje och yttersta kanten av vägen är vad jag vet en så kallad vägren, som är påbjuden att färdas på för gående och cyklister (i de fall gång- eller cykelbana saknas) och förare av annat fordon som inte får framföras i högre hastighet än 40-45 km/tim. Om ett fordon stannar eller parkeras på vägrenen så kan fordonet utgöra fara eller på annat sätt onödigtvis hindra eller störa gång- eller cykeltrafik eller annan långsamtgående fordonstrafik.
Generellt sett är det landsvägar som har målad streckad eller heldragen kantlinje. Egentligen bör det finnas en generell parkeringsregel som uttryckligt förbjuder stannande och parkering på en väg längs en heldragen kantlinje.
Björn He 2024-04-25 21:03 ! Citera #
Gäst 2022-05-24
Hej!
Jag blir lite förvirrad kring reglerna om att parkera längs en heldragen kantlinje. Jag vet att om det är en heldragen mittlinje får du inte parkera närmre än 3 meter, men om det är kantlinjen som är heldragen (och inte gul), vad gäller då? Jag borde ju aldrig få parkera ”utanför” den heldragna kantlinjen eftersom man aldrig får korsa den, eller? Även om det inte är en cykelväg, gångväg etc. där? Får jag parkera innanför den heldragna kantlinjen, även om det innebär att de som kör i mitt fält kommer behöva köra ut i andra körfältet (förutsatt att det inte är en huvudled eller något sånt för då gäller ju såklart de reglerna)? Fick upp en sådan fråga när jag pluggade till teorin, där någon hade parkerat halva bilen ”utanför” den heldragna kantlinjen, men då skrev de att den inte fick parkeras så för att det stör trafiken, och jag vet inte hur det ska tolkas. Det låter ju som att det är på grund av att bilar som kommer bakifrån då behöver köra över i andra körfältet, men så får man väl parkera om kantlinjen är streckad? Så problemet med den parkeringen borde väl vara att den har parkerat utanför heldragen linje, d.v.s. den har passerat heldragen linje, inte att bilarna bakifrån behöver köra om i andra körfältet, för så får man väl parkera ibland (om inte mittlinjen är heldragen då).
Det är inte alltid absolut lätt att tolka generella trafikregler. Regel nummer 1 för parkering är vad jag vet att en fordonsförare får parkera eller annars tillfälligt stanna för att låta passagerare stiga på eller av eller låta gods lastas på eller av endast om det kan göras utan risk för att fara uppstår eller annars att annan trafik onödigtvis hindras eller störs. Det är kanske inte alltid helt möjligt att avgöra exakt i vilka trafiksituationer ett fordon som parkerats eller stannat kan utgöra fara eller onödigtvis hindra eller störa annan trafik, men det är liksom bara en generell trafikregel. Det finns sedan ett stort antal andra regler som talar om mer specifikt i vilka trafiksituationer det är förbjudet att parkera eller stanna, av orsaken att stannande eller parkering där riskerar att utgöra fara eller annars hindra eller störa annan trafik.

Grundregel nummer 1 är vad jag vet att en fordonsförare skall, på en väg, parkera eller stanna längs vägkanten på höger sida i färdriktningen, på en väg med enkelriktad trafik får en förare dock parkera eller stanna på vänster sida i den påbjudna körriktningen. En förare skall se till att parkera eller stanna så nära vägkanten den kan, och utanför körbanan om det är möjligt. Finns det anvisad plats för parkering så skall ett fordon parkeras med samtliga hjul inom markeringen för den anvisade platsen. Och när ett fordon parkerats eller stannat, eller en anordning som container ställts upp, längs vägkanten så får en fordonsförare inte parkera bredvid fordonet eller den uppställda anordningen, dock är det tillåtet att parkera bredvid en tvåhjulig cykel, moped eller motorcykel som stannat eller parkerats längs yttersta kanten av vägen. En fordonsförare får inte heller stanna eller parkera på ett sånt sätt att
-en annan förare som stannat eller parkerat hindras från att stiga in i eller ut från sitt fordon,
-ett annat stannande eller parkerat fordon hindras från att framföras från platsen, eller
-fordonet blockerar en in- eller utfart, eller annars väsentligen försvårar färd med fordon, till eller från en fastighet.
Björn He 2024-04-26 13:24 ! Citera #
Angående spärrlinje så är det förbjudet att stanna eller parkera längs en spärrlinje, utan streckad linje på fordonets sida av den heldragna linjen, om det är mindre avstånd än 3 meter mellan fordonet och den heldragna linjen, av anledningen att en heldragen linje är absolut förbjuden att korsa om den är målad som körfältslinje, eller annars förbjuden att färdas till vänster om om målad som mittlinje, utom i de fall fordonsförare har en streckad linje på sin sida av heldragna linjen. Ett fordon (som enligt lag får vara upp till tre meter brett) måste ju kunna passera ett eventuellt fordon som stannat eller parkerats, och att passera utan körning över heldragen linje är ju inte möjligt om det är mindre än 3 meter brett mellan en stillastående bil och en heldragen mittlinje eller körfältslinje.

Skulle ett fordon felparkeras, exempelvis genom att stanna eller parkeras längs en heldragen linje, så är det naturligtvis inte förbjudet att färdas över heldragen linje, om nödvändigt för att kunna passera det felparkerade fordonet. Det finns två eller tre undantag från förbudet att korsa en heldragen linje:

1.Ett fordon får färdas över en heldragen linje, om nödvändigt för att kunna passera ett stillastående fordon eller annat fast hinder.
2.Ett fordon får korsa en heldragen linje för att kunna färdas till eller från en fastighet, om särskild varsamhet iakttas vid färd in eller ut till eller från fastigheten.
3.I de fall en heldragen linje har en streckad linje på ena sidan så får en fordonsförare på den sida av linjen med streckad linje, under förutsättning att det kan göras trafiksäkert, färdas på sin vänstra sida av linjen, om den är målad som mittlinje, eller annars korsa linjen (för körfältsbyte), om linjen är målad som körfältslinje.

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
7
I går 20:48
9
2024-07-19 16:31
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Teoriprov, gratis demo