Start > Körkortsforum > När tillämpas u-svängen?

När tillämpas u-svängen?

brumbrumjulia 2009-07-07 19:59 ! Citera #
Var varför och när?
strikef_formation 2009-07-31 01:01 ! Citera #
När man vill vända på vägen.
Gäst 2009-08-01 11:26 ! Citera #
U-sväng är ett bra sätt att vända om man har kört fel! Har man möjlighet att göra en u sväng så fort som möjligt kan det vara ett bra alternativ så man inte fastnar på vägen i en riktning. Då kanske man kommer ut på en motorväg eller vart nu vägen leder och då kan det blir svårare att ta sig tillbaka! Men man ska tänka på det med u svängar att man måste se till att det inte är förbud för vänster, eller u sväng och att det finns tillräkligt mycket utrymme och tillräckligt lite bilar på vägen.
Katarina 2010-07-30 10:02 ! Citera #
Är inte u-sväng tillåten där vänstersväng är förbjuden?
Christoffer 2010-07-30 12:35 ! Citera #
Stämmer bra det Katarina.

Sen så kan man diskutera om en U-sväng är det rätta för att vända på vägen, ett väldigt riskfyllt agerande.
TerzanW 2010-07-31 19:52 ! Citera #
Christoffer
Stämmer bra det Katarina.

Sen så kan man diskutera om en U-sväng är det rätta för att vända på vägen, ett väldigt riskfyllt agerande.


Ibland finns det ju inga alternativ och då gäller det att man har lärt sig att göra en U-sväng så riskfri som möjligt.
EmmaNT 2010-09-17 18:12 ! Citera #
Huvudsak när man vänder är inte stör eller hindrar de andra trafikanter och inte emot regler. Det beror på situationer, tex:
1- om du kör i korsning, det inte finns mycket trafik där och sikten är bra, kan du köra rakt fram, backa runt i hörnet, sedan svänga tillbaka till vänster till den första gatan igen
2- om du är i T-korsning, sväng du till vänster först, backa rakt sedan sväng till vänster tillbaka till första gatan.
3-Om du är på en gata som inte finns trafik, kan du göra en ’sax-sväng’ (svänga fullt till vänster, ratta fullt till högre och backa, sedan svänga fullt till vänster igen)
3- om du kör på en landsväg och bakom dig finns det fler bilar, då måste du tömma vägen, köra rakt fram sedan välja en lämplig plats till högre och vända tillbaka
4-Sväng inte på enkelriktad, motortrafikled, motorväg eller tunnbana
Björn He 2024-04-25 01:52 ! Citera #
Enligt Trafikförordningen är det generellt tillåtet för en fordonsförare att svänga i en vägkorsning eller vända om och endast om det görs utan risk för fara eller onödigt hinder för andra fordon i förarens färdriktning, och utan fara eller hinder för mötande trafik (om sväng till vänster i högertrafik).
Sen finns det i vissa fall uppsatta vägmärken som anger särskilda restriktioner, exempelvis gatukorsningar på relativt hårt trafikerade gator, då framförallt de flesta korsningar i Stockholms innerstad, har förbud mot vänstersväng, troligen av anledningen att en förare som vill svänga vänster oftast utgör potentiell(t) fara eller trafikfarligt och onödigt hinder för eventuella bakomvarande förare men främst för mötande fordonstrafik. Det spelar juridiskt sett ingen roll huruvida det är ”(tillräckligt) trafiksäkert” att svänga vänster, är det angivet på vägmärke att vänstersväng är förbjuden så är den absolut förbjuden.
Det är däremot INTE absolut förbjudet att vända i en korsning med förbud mot vänstersväng, de som tror det är förbjudet har fått det om bakfoten.
En taxiförare som fick böter för att ha svängt vänster trots vänstersvängsförbud nån gång år 2001 blev friad efter att ha överklagat ända till Högsta domstolen, som uttalade att taxiföraren inte brutit mot förbudet mot vänstersväng, eftersom inte han hade svängt åt vänster i korsningen utan snarare svängt 180 grader (för att byta färdriktning). Enligt HD kan ett förbud mot vänstersväng ej anses gälla även en så kallad U-sväng, med hänsyn till den väsentliga skillnaden mellan U-sväng och sväng (vinkelrätt) till vänster. Om U-sväng ska vara förbjuden så krävs det ett uppsatt vägmärke som anger att U-sväng är otillåten, det räcker ej med enbart ett förbudsmärke som anger förbud mot vänstersväng, och sålänge vägmärke som anger förbud mot vändning saknas så är det generellt tillåtet att vända, om det görs utan fara eller hinder för mötande trafik.
Björn He 2024-04-25 16:04 ! Citera #
Christoffer 2010-07-30
Stämmer bra det Katarina.

Sen så kan man diskutera om en U-sväng är det rätta för att vända på vägen, ett väldigt riskfyllt agerande.
U-sväng är väl det som kallas för vändning; när man byter färdriktning (till rakt motsatta körriktningen) så svänger man ju i en U-formad eller hästskoformad rörelse, därav benämningen U-sväng. Vändning är dock absolut förbjuden bl.a. på motorväg och motortrafikled. Man får naturligtvis inte byta färdriktning på motorvägen eller på annat sätt färdas på vänstra sidan av mittbarriären, med hänsyn till att det är påbjudet att framföra ett fordon på höger sida (i färdriktningen) av en mittbarriär, refug och liknande trafikanordning, och sen får man inte heller göra U-sväng genom mittbarriären, även om det ibland finns öppna luckor i mittbarriären som dock endast är avsedda för utryckningsfordon vid behov att snabbt behöva vända. För att vända så måste man helt enkelt köra av motorvägen på närmaste lämpliga avfart för att sedan köra på igen på påfarten till körbanan påbjuden för fordonstrafik i mötande körriktningen.

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
7
I går 20:48
9
2024-07-19 16:31
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Testa ett teoriprov