Föroreningar och miljöskadliga ämnen

Kemiska föroreningar

Koldioxid (CO2)

Kolmonoxid/koloxid (CO)

 • Försämrar blodets syreupptagningsförmåga.
 • Orsakar trötthet och kan vara livshotande i stora mängder.
 • Katalysatorer minskar kolmonoxidutsläppen.

Kolväten (HC)

 • Orsakar cancer.
 • Kan påverka arvsanlagen.
 • Bidrar till att bilda marknära ozon.

Kväveoxider (NOx)

 • Bidrar till försurning av marken och övergödning av sjöar.
 • Påverkar människans arvsmassa och luftvägar.
 • Bidrar till att bilda marknära ozon.

Marknära ozon

 • Ozon som bildas för nära markytan är skadligt för växter och djur.

Övergödning

 • Övergödning innebär att sjöar får för mycket växtnäringsämnen (jämför med att äta fet snabbmat varje dag).
 • Leder till kraftig algblommning och att sjön växer igen.
 • Kväveoxid från trafiken och fosfor är de största orsakerna.

Försurning

 • Försurning innebär att så kallade sura kemiska ämnen sprids i onormalt stor utsträckning.
 • Orsakar skador på sjöar och skogar.
 • Kväveoxid och svaveloxid från trafiken är de största orsakerna.

Sot och giftiga partiklar

 • Vanligt problem i biltäta städer.
 • Påverkar andningen och kan orsaka cancer.

Ljud och buller

 • I städer är störande ljud från bilar vanligt.
 • Bullerskydd minskar problemen.

Statistik

 • 300–2 000 cancerfall orsakas varje år av luftföroreningar.
 • 1,5 miljoner utsätts för trafikbuller i hemmet.

Hastighetsbegränsningen på denna vägsträcka har sänkts från 110 till 90 km/h för att minska buller.

Senaste foruminläggen

Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortstest med 65 frågor

Senast uppdaterad 2022-02-09.