Start > Teori & trafikregler > Vägmärken > Trafiksignaler > Röd akustisk signal med långsam pulsfrekvens

Röd akustisk signal med långsam pulsfrekvens (SIG6)

SIG6 – Röd akustisk signal med långsam pulsfrekvens

”Förbjudet att beträda en körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning. Gående som befinner sig på körbanan eller cykelbanan när signalen slår om till röd signalbild skall fortsätta till andra sidan. Finns en refug eller liknande anordning skall den gående dock stanna där.” (Vägmärkesförordningen)

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov på Körkortonline.se Gratis demo – testa 65 frågor

Senast uppdaterad 2020-02-11.