Start > Teori & trafikregler > Vägmärken > Anvisningsmärken > Rekommenderad lägre hastighet

Rekommenderad lägre hastighet (E11)

E11 – Rekommenderad lägre hastighet

”Märket anger en vägsträcka eller ett område där särskilda åtgärder vidtagits eller där förhållandena är sådana att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än den högsta tillåtna. Den rekommenderade lägre hastigheten anges på märket.” (Vägmärkesförordningen)

Extra information om vägmärket

Viktigt förtydligande om Rekommenderad lägre hastighet

Hastighetsbegränsning 50 km/h

Vadå ”inte lämpligt”? Är det inte olagligt att köra fortare än vad skylten anger?
– Nej, i så fall skulle C31. Hastighetsbegränsning (bild till höger) sitta uppe. Om Rekommenderad lägre hastighet anger förbud mot att köra fortare, vad skulle då vara skillnaden mellan de två märkena? Ingen, vilket är orimligt (två märken som betyder samma sak skulle inte finnas).

Om jag kör på en 50-väg och ser Rekommenderad lägre hastighet 30 km/h, får jag köra 45 km/h då?
– Ja, om du bedömer att det är lämpligt och säkert. Fortare än 50 km/h får du dock inte köra.

Alternativa symboler

GRATIS:
Teoribok 2023

Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023
Ladda ner Teoribok
PDF   335 sidor   28 MB