Djupinlärning

Djupinlärning innebär att du förstår helheten, sammanhanget och orsakerna. Du vet inte bara att det ”är så”, utan du vet varför det är så.

En bra indikation på djupinlärning är att du kan beskriva och förklara trafikregler med egna ord.

Djupinlärning är alltså bra. Den dåliga typen av inlärning kallas ytinlärning.

Teoriprov online – testa dina kunskaper

Teoriprov Körkortonline.se Gratis demo – testa 65 frågor

Senast uppdaterad 2015-11-20.