Kryssmärke (A39)

A39 – Kryssmärke

”Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg med ett eller flera spår. Märket är uppsatt omedelbart före en plankorsning. Det behöver inte vara uppsatt vid enskild väg med lite trafik där det kan underlåtas utan fara för trafiksäkerheten. Märket kan även vara uppsatt vid en annan korsning med järnväg eller spårväg än en plankorsning.” (Vägmärkesförordningen)

Extra information om vägmärket

När det finns flera spår används A39-3 och A39-4 (se nedanför).

Alternativa symboler

GRATIS:
Teoribok 2023

Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023
Ladda ner Teoribok
PDF   335 sidor   28 MB