Start > Teori & trafikregler > Klimat & växthuseffekt

Bilarnas påverkan på miljön och klimatet

Varför du ska lära dig saker om miljön

Hela världen försöker minska sina koldioxidutsläpp. Fordonstrafiken står för en betydande del av utsläppen. Detta gör att riksdagen, regeringen och myndigheterna har ett intresse av att få förare att köra på ett miljömedvetet sätt.

Miljömål i kursplanen för B-körkort

Växthuseffekten

Växthuseffekten har fått sitt namn efter det som sker i växthus. Solens värmestrålar kommer in genom glastaket och avger värme. Den största delen av värmen stannar sedan kvar i växthuset och skapar en behaglig miljö för växterna.

Denna process sker naturligt i en större skala också. Då är det jorden som är ”växten” och atmosfären som är ”glastaket”.

Problemet uppstår när växthuseffekten förstärks onaturligt. Detta sker just nu genom att vi hämtar upp fossila bränslen från jorden och förbränner dessa. En av restprodukterna som bildas är koldioxid (viktigaste växthusgasen).

Koldioxiden stiger mot himlen och fastnar i atmosfären, vilket gör att ”glastaket” blir tjockare och stänger inne för mycket värme.

Normal växthuseffekt

Normal växthuseffekt
Solstrålarna (gula pilarna) passerar atmosfären (gråa ringen) och kommer ner mot jorden. En stor del av värmen absorberas (röda prickarna) och överskottet studsar mot jordytan och reflekteras tillbaka ut i rymden (röda pilarna).

Förstärkt växthuseffekt

Förstärkt växthuseffekt
Bilen släpper ut avgaser som lägger sig i atmosfären, vilket gör den tjockare. Att atmosfären blir tjockare leder till att vissa av värmestrålarna som reflekteras tillbaka inte kommer igenom. Dessa strålar studsar i stället tillbaka ner mot jorden och avger ytterligare värme. Jorden blir alltså varmare än den normalt skulle ha blivit.

Konsekvenser

Konsekvenserna av ett varmare klimat kan bli många. Vissa ser vi redan i dag, andra har vi som tur är inte upplevt ännu.

Exempel på konsekvenser av klimatförändringen

 • Naturkatastrofer – smältvatten från gigantiska glaciärer kan orsaka svåra översvämningar.
 • Störningar i odlingen – viss föda som odlas är mycket temperaturkänslig, vilket gör att små förändringar kan leda till att odling inte kan ske.
 • Sjukdomar – vi i Sverige kan få hit sjukdomar som just nu inte trivs i vårt kalla klimat.
 • Brist på vatten – en stor del av jordens befolkning använder smältvatten från glaciärer som dricksvatten. Om glaciärerna smälter bort blir dessa människor utan vatten.
 • Konflikter & krig – när ett land inte har tillgång till vatten, eller drabbas av en naturkatastrof, måste folket ta vägen någonstans. Det är inte säkert att miljontals klimatflyktingar välkomnas med öppna armar av de andra länderna, vilket kan leda till krig.

Minska din påverkan

 • Kör miljömedvetet (ecodriving).
 • Köp en bil som är skonsam mot miljön. Nya bilar är i regel bättre än gamla.
 • Använd kollektivtrafik i större utsträckning, eftersom den är mer miljövänlig.
 • Tvätta bilen med miljövänliga tvättmedel och använd en tvätthall.
 • Ha rätt lufttryck i däcken.
 • Montera bort onödig utrustning (som takbox).

Teoriprov online – testa dina kunskaper

Teoriprov Körkortonline.se Gratis demo – testa 65 frågor

Senast uppdaterad 2021-01-22.