▼ MENY

Körkortsfrågor

Vad är sant på platsen framför dig i slutet av videon?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Det viktigaste för att kunna besvara frågan är att titta på vad som inte finns på platsen. Det finns inga vägmärken eller vägmarkeringar för övergångsställe, cykelöverfart eller cykelpassage.

För dig som bilförare är det ingen skillnad på denna plats jämfört med om någon skulle korsa vägen i början av videon. Du har inte väjningsplikt och störst ansvar ligger på de som korsar vägen. Det ser till och med ut som att cyklister har stopplikt (det går att se baksidan på stoppskyltar).

Varför finns platser som ser ut som övergångsställen, men som inte är det?
– Övergångsställen kan ge en falsk trygghet och passar inte alltid in i trafikmiljön. Platsen i videon är på en riksväg väldigt nära en av- och påfart till E4. Genom utformningen på platsen får man ner hastigheten samtidigt som man signalerar till gående att vara försiktiga, eftersom tryggheten med ett övergångsställe saknas.

Får jag stanna för att släppa över en gående/cyklist om jag vill?
– Ja.

Kan jag köra trots att en gående börjar gå över?
– Nej, trots att du inte har väjningsplikt, får du aldrig orsaka en farlig situation. Trafikförordningen anger: ”För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Just denna fråga är en av våra videofrågor.

Kategori:

Gratis demo – testa frågorna

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: