▼ MENY

Du kör bilen som fotot är taget från. Får du köra rakt fram från körfältet du är placerad i?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Vägmarkeringens böjning (mitten av fotot) visar att körfältet är till för de som ska svänga vänster. Om du försökte köra rakt fram skulle du sannolikt korsa vägmarkeringen, vilket inte är tillåtet:


Spärrområde (M9)
Markeringen anger ett område där fordon inte får föras enligt 3 kap. 11 § trafikförordningen. Markeringen består av vinklade eller snedställda streck beroende på förhållandena på platsen. Del av eller hela området kan utföras i vitt.

Förmodligen står du på en vägmarkering som visar en vänsterpil, men det kanske du har glömt i denna situation och då är det bra att kunna tolka ledtrådar och göra rimliga bedömningar.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1 000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Gratis demo – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil