▼ MENY

Bil A har precis passerat bil B. Var det tillåtet?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Normalt är det förbjudet att köra om på höger sida som A gör. Det finns dock undantag:

I följande fall anses det inte som omkörning när ett fordon i ett körfält passerar fordon i ett annat körfält
1. om körbanan har två eller flera körfält för färd i samma riktning och det är tät köbildning i alla körfält,
2. om körbanan är indelad i körfält för olika färdmål som är utmärkta med körfältsvägvisare, eller
3. om fordonen har placerats i skilda körfält i anslutning till en vägkorsning.

(Trafikförordningen)

Bil A uppfyller definitivt punkt 3 (och möjligen även punkt 1), vilket gör att det var tillåtet att passera B.

Det skulle inte vara rimligt om A skulle behöva hålla koll till vänster på hur snabbt B accelererar och kanske till och med tvingas stanna och vänta om B får motorstopp. Det finns helt enkelt inga ökade risker med att låta A passera B.

Är inte ”Ja, eftersom körfälten är utmärkta med körfältsvägvisare för olika färdmål” också rätt?
– Nej, ”körfältsvägvisare” är skyltar, inte linjer:


Körfältsvägvisare (F8)
Märket anger det eller de körfält som är lämpligt att använda för färd till målet. Märket är uppsatt över det eller de körfält det avser. Körfältsvägvisare kan även användas som förberedande upplysning om avfart. I sådana fall anges avståndet till avfarten under angivelsen för avfarten.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1 000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Gratis test – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil