▼ MENY

Anger vägmärkena att hela vägen fram till Parken Zoo är en huvudled?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Pilens betydelse:

Riktning (T12)
Tavlan anger riktning till angivelsen på märket. Tavlan är anpassad till förhållandena på platsen.

Pilen anger alltså att du ska köra rakt fram för att komma till Parken Zoo. Den säger dock ingenting om vägtypen. Huvudledsmärken sätts aldrig upp på det sättet, det vill säga Trafikverket garanterar inte huvudled flera korsningar framåt med ett enda startmärke. Efter varje korsning sitter ett nytt huvudledsmärke eller så ska du som förare göra en ny bedömning, se betydelsen för huvudledsskylten:


Huvudled (B4)
Märket är uppsatt vid huvudledens början och upprepat efter varje korsning med annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen, om det inte ändå tydligt framgår att huvudleden fortsätter efter korsningen.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1 000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Gratis teoriprov – 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil