▼ MENY

Körkortsfrågor

Får du överskrida den heldragna linjen i mitten av vägen där videon tar slut?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Trafikförordningen säger:

”Ett fordon får inte med något hjul föras på ett spärrområde eller över en heldragen linje.

Om särskild försiktighet iakttas får dock undantag göras från detta om

  1. det behövs för att fordonet skall kunna passera ett hinder på vägen,
  2. utrymmet i en vägkorsning annars inte är tillräckligt för fordonet,
  3. en heldragen linje behöver korsas för färd till eller från en fastighet eller motsvarande, eller
  4. det i fordonets färdriktning löper en streckad linje omedelbart till höger om den heldragna linjen.”

Inget av undantagen är uppfyllda i denna situation. Du får alltså inte överskrida den heldragna linjen.

Notera att du i början av videon får överskrida den heldragna linjen, eftersom det finns en streckad linje på din sida. Frågan handlar dock om linjerna i slutet av videon.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Flera av våra provfrågor är videofrågor.

Kategori:

Gratis demo – testa frågorna

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: