Exempel på startsidan för kunskapsprov

Startsidan  |  Statistik  |  Förklaringar  |  Sparade  |  Meddelanden  |  Inställningar & hjälp

Startsidan

Denna sida kommer du till direkt när du loggat in. Här visas information om ditt konto och det är också härifrån du startar nya kunskapsprov.

Det finns 2 huvuddelar. Den första är Frågor efter kategori, där du besvarar körkortsfrågor inom en viss kategori utan tidspress.

Följande kategorier finns:

  1. Fordonskännedom, manövrering
  2. Miljö
  3. Trafiksäkerhet
  4. Trafikregler
  5. Personliga förutsättningar
  6. Vägmärken

De 5 första kategorierna är exakt samma som Transportstyrelsen använder vid sitt kunskapsprov. Den sista kategorin med vägmärken är en extra bonus.

Populärast är att välja Blandat, som helt enkelt betyder att du får blandade körkortsfrågor från de olika kategorierna.

Den andra huvuddelen är Test på tid. Här gör du ett prov med samma antal frågor och med samma tidspress som det riktiga kunskapsprovet hos Transportstyrelsen.

Startsidan är väldigt enkel. Fokus ligger på att du snabbt och utan krångel ska komma igång med körkortsfrågorna.

Startsidan för teoriprov i mobilen

Körkortonline.se anpassar sig efter skärmstorleken. När du loggar in via mobilens webbläsare ser startsidan ut så här.

Köp alla 1 000 frågor för personbil