▼ MENY

Vad signalerar med största sannolikhet de streckade linjerna i mitten av bilden?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Genomgång av alternativen:

  • En utfart från höger.
    – Känns rimligt med tanke på den korta sträckan linjerna är målade på.

  • En tillfällig omkörningszon.
    – Fullständigt orimligt, området är ju knappt lika långt som en bil – hur ska man kunna påbörja och slutföra en omkörning på några få meter?

  • Ett reversibelt körfält.
    – Fullständigt orimligt, ett reversibelt körfält är längre än några få meter.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1 000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Gratis test – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil